Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Norddjurs
Adresse
Strandvejen 32 , 8961 Allingbro
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

DGU 60.40

Analyser for DGU 60.40

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,055 <= 0,050 mg/l 28/09 2016 0,900
Calcium (Ca) 99,0 mg/l 28/09 2016 66,5
Carbondioxid, aggr. < 5,00 mg/l 28/09 2016 < 5,00
Chlorid (Cl) 60,0 <= 250 mg/l 28/09 2016 23,0
Fluorid (F) 0,280 <= 1,50 mg/l 28/09 2016 0,200
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 264 >= 100 mg/l 28/09 2016 281
Hrdhed, total 17,2 grader dH 03/04 2000 16,5
Inddampningsrest 330 mg/l 28/09 2016 330
Kalium 2,50 mg/l 28/09 2016 2,80
Konduktivitet (ledningsevne) 72,0 <= 250 mS/m 28/09 2016 48,5
Magnesium (Mg) 11,0 mg/l 28/09 2016 13,9
Natrium (Na) 27,0 <= 175 mg/l 28/09 2016 20,1
Nitrat (NO3) 7,30 <= 50,0 mg/l 28/09 2016 0,900
Nitrit (NO2) 0,014 <= 0,100 mg/l 28/09 2016 0,020
NVOC - org.carbon (C) 2,40 <= 4,00 mg/l 28/09 2016 2,10
Oxygen/Iltindhold 1,20 mg/l 28/09 2016 0,400
pH 7,30 >= 7,00 pH 28/09 2016 7,44
Phosphor, total-P 0,090 <= 0,150 mg/l 28/09 2016 0,320
Sulfat (SO4) 61,0 <= 250 mg/l 28/09 2016 7,70
Temperatur 9,70 grader C 28/09 2016 8,20
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,250 <= 0,200 mg/l 28/09 2016 1,90
Mangan (Mn) 0,100 <= 0,050 mg/l 28/09 2016 0,059
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 19/06 2001
Pesticider og nedbrydningsprodukter
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 28/09 2016 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 28/09 2016 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 28/09 2016 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 28/09 2016 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 28/09 2016 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 28/09 2016 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 19/03 2009 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 28/09 2016 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 28/09 2016 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 28/09 2016 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 28/09 2016 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 28/09 2016 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 28/09 2016 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 28/09 2016 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 19/03 2009 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 19/03 2009 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 28/09 2016 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 19/03 2009 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 28/09 2016 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 28/09 2016 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 28/09 2016 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 28/09 2016 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 19/03 2009 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 19/03 2009 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 28/09 2016 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 28/09 2016 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 28/09 2016
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 28/09 2016
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 28/09 2016
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 19/03 2009 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 28/09 2016 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 28/09 2016 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 28/09 2016 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 28/09 2016 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 19/03 2009 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 28/09 2016 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 19/03 2009 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2012 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 28/09 2016 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 28/09 2016 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 28/09 2016 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 28/09 2016 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 28/09 2016 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,860 <= 5,00 g/l 28/09 2016 3,50
Barium (Ba) 18,0 g/l 28/09 2016 29,0
Bor (B) 55,0 <= 1000 g/l 28/09 2016 110
Kobolt (Co) 0,130 < 5,00 g/l 28/09 2016 < 1,00
Nikkel (Ni) 0,600 <= 20,0 g/l 28/09 2016 < 0,100
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 28/09 2016 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 28/09 2016 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 30/11 2004
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
MTBE < 0,100 <= 5,00 g/l 24/04 2001
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 20/09-2021.
Overskridelser

Mangan (Mn)

Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Norddjurs
Adresse
Strandvejen 32 , 8961 Allingbro
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66