Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Norddjurs
Adresse
Strandvejen 32 , 8961 Allingbro
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

DGU 60.39

Analyser for DGU 60.39

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 1,00 <= 0,050 mg/l 03/11 2015 1,00
Calcium (Ca) 65,0 mg/l 03/11 2015 69,1
Carbondioxid, aggr. 0,590 mg/l 03/11 2015 < 2,00
Chlorid (Cl) 25,0 <= 250 mg/l 03/11 2015 30,0
Fluorid (F) 0,390 <= 1,50 mg/l 03/11 2015 0,300
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 289 >= 100 mg/l 03/11 2015 276
Hrdhed, total 12,2 grader dH 30/03 1998 12,7
Inddampningsrest 320 mg/l 03/11 2015 330
Kalium 2,70 mg/l 03/11 2015 3,98
Konduktivitet (ledningsevne) 53,0 <= 250 mS/m 03/11 2015 52,5
Magnesium (Mg) 14,0 mg/l 03/11 2015 16,9
Natrium (Na) 22,0 <= 175 mg/l 03/11 2015 28,7
Nitrat (NO3) 0,990 <= 50,0 mg/l 03/11 2015 < 0,500
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 03/11 2015 0,030
NVOC - org.carbon (C) 1,90 <= 4,00 mg/l 03/11 2015 1,90
Oxygen/Iltindhold 0,400 mg/l 03/11 2015 0,400
pH 7,40 >= 7,00 pH 03/11 2015 7,55
Phosphor, total-P 0,390 <= 0,150 mg/l 03/11 2015 0,220
Sulfat (SO4) 7,90 <= 250 mg/l 03/11 2015 5,50
Temperatur 8,80 grader C 03/11 2015 7,20
Kosmetiske
Jern (Fe) 2,10 <= 0,200 mg/l 03/11 2015 1,75
Mangan (Mn) 0,064 <= 0,050 mg/l 03/11 2015 0,065
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 19/06 2001
Pesticider og nedbrydningsprodukter
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/11 2015
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/11 2015 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/11 2015 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/11 2015 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 03/11 2015 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 03/11 2015 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 17/02 2011 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/11 2015
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/11 2015
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/11 2015
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/11 2015
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 03/11 2015 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 03/11 2015 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/11 2015
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 17/02 2011 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 17/02 2011 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 03/11 2015 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 17/02 2011 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/11 2015
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 03/11 2015
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 03/11 2015 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/11 2015
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 17/02 2011 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 19/05 1999
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 03/11 2015 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 03/11 2015 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 03/11 2015
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 03/11 2015
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 03/11 2015
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 17/02 2011 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/11 2015
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 03/11 2015
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 03/11 2015
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 03/11 2015
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 17/02 2011 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/11 2015 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 17/02 2011 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 17/02 2011 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/11 2015
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/11 2015 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 03/11 2015
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/11 2015
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 03/11 2015
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 3,30 <= 5,00 g/l 03/11 2015 1,50
Barium (Ba) 30,0 g/l 03/11 2015 180
Bor (B) 110 <= 1000 g/l 03/11 2015 170
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 03/11 2015
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 g/l 03/11 2015 0,200
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 03/11 2015 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 03/11 2015 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 23/05 2007 < 0,010
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
MTBE < 0,100 <= 5,00 g/l 24/04 2001
Gasser
Methan 0,980 <= 0,010 mg/l 03/11 2015 0,380
Svovlbrinte 0,030 <= 0,050 mg/l 03/11 2015 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 20/09-2021.
Overskridelser

Mangan (Mn)

Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Norddjurs
Adresse
Strandvejen 32 , 8961 Allingbro
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66