Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Holstebro
Adresse
Vesterled 20 , 7830 Vinderup
Kontaktperson
Telefon
97448444
E-mail
Hjemmeside

DGU 065.1006

Analyser for DGU 065.1006

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,360 <= 0,050 mg/l 18/06 2019 0,350
Anioner, total 5,60 meq/l 01/06 2015 5,07
Calcium (Ca) 72,0 mg/l 18/06 2019 70,0
Carbondioxid, aggr. < 5,00 mg/l 18/06 2019 0,120
Chlorid (Cl) 23,0 <= 250 mg/l 18/06 2019 21,0
Fluorid (F) 0,140 <= 1,50 mg/l 18/06 2019 0,130
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 250 >= 100 mg/l 18/06 2019 286
Hrdhed, total 12,0 grader dH 01/06 2015 11,0
Inddampningsrest 290 mg/l 01/06 2015 280
Kalium 2,50 mg/l 18/06 2019 2,50
Kationer, total 5,05 meq/l 01/06 2015 4,79
Konduktivitet (ledningsevne) 44,1 >= 30,0 mS/m 18/06 2019 48,6
Magnesium (Mg) 11,0 mg/l 18/06 2019 9,00
Natrium (Na) 18,0 <= 175 mg/l 18/06 2019 16,0
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 18/06 2019 < 0,400
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 18/06 2019 < 0,003
NVOC - org.carbon (C) 1,00 <= 4,00 mg/l 18/06 2019 1,50
Oxygen/Iltindhold 0,100 mg/l 18/06 2019 0,190
pH 7,30 >= 7,00 pH 18/06 2019 7,71
Phosphor, total-P 0,140 <= 0,150 mg/l 01/06 2015 0,170
Sulfat (SO4) 20,0 <= 250 mg/l 18/06 2019 15,0
Temperatur 9,20 grader C 20/11 2020 9,20
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,850 <= 0,200 mg/l 18/06 2019 0,760
Mangan (Mn) 0,180 <= 0,050 mg/l 18/06 2019 0,190
Farve Grnlig 01/06 2015 Grnlig
Smag Olie 01/06 2015 Salt
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 20/11 2020
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 20/11 2020
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 20/11 2020
Pesticider / Allergifremkaldende
Aldrin < 0,010 < 0,030 g/l 18/06 2019
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/06 2019 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 18/06 2019 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/06 2019 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/06 2019 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 18/06 2019 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 18/06 2019 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/06 2019
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 30/05 2011 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/06 2019 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/06 2019 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/06 2019 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/06 2019 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/06 2019
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 18/06 2019 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 18/06 2019 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 18/06 2019 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 g/l 18/06 2019
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 30/05 2011 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 30/05 2011 < 0,010
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 18/06 2019 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 30/05 2011 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/06 2019 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 18/06 2019 < 0,010
Heptachlor < 0,010 < 0,030 g/l 18/06 2019
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 g/l 18/06 2019
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 18/06 2019 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 18/06 2019 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 30/05 2011 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 18/06 2019 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 18/06 2019 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 18/06 2019 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 18/06 2019 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 18/06 2019 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 30/05 2011 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 18/06 2019
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 18/06 2019 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 18/06 2019 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 18/06 2019 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 18/06 2019 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 18/06 2019
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 30/05 2011 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 18/06 2019 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 30/05 2011 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 01/06 2015 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/06 2019 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/06 2019 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 18/06 2019 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/06 2019 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 18/06 2019 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,180 <= 5,00 g/l 18/06 2019 < 0,300
Barium (Ba) 20,0 g/l 18/06 2019 23,0
Bor (B) 100 <= 1000 g/l 18/06 2019 130
Kobolt (Co) 0,028 < 5,00 g/l 18/06 2019 0,120
Nikkel (Ni) 1,40 <= 20,0 g/l 18/06 2019 0,670
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 18/06 2019 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 18/06 2019 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 26/04 2007 < 0,010
Aromater / olieprodukter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 12/10 2004
Ethylbenzen < 0,020 g/l 12/10 2004
M+P-xylen < 0,020 g/l 12/10 2004
MTBE < 0,400 <= 5,00 g/l 08/03 2001
Naphtalen < 0,020 g/l 12/10 2004
O-xylen < 0,020 g/l 12/10 2004
Toluen < 0,020 g/l 12/10 2004
Gasser
Methan 0,096 <= 0,010 mg/l 18/06 2019 0,027
Svovlbrinte 0,024 <= 0,050 mg/l 18/06 2019 < 0,050
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 18/06 2019
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 12/05-2022.
Overskridelser

Coliforme bakt.37Gr.

Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Holstebro
Adresse
Vesterled 20 , 7830 Vinderup
Kontaktperson
Telefon
97448444
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66