Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Holstebro
Adresse
Vesterled 20 , 7830 Vinderup
Kontaktperson
Peder Nrgrd
Telefon
23 74 02 82
Hjemmeside

DGU 65.1006

Analyser for DGU 65.1006

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,300 <= 0,050 mg/l 12/10 2023 0,360
Anioner, total 5,60 meq/l 01/06 2015 5,07
Calcium (Ca) 77,0 mg/l 12/10 2023 72,0
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 12/10 2023 < 5,00
Chlorid (Cl) 21,0 <= 250 mg/l 12/10 2023 23,0
Fluorid (F) 0,160 <= 1,50 mg/l 12/10 2023 0,140
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 252 >= 100 mg/l 12/10 2023 250
Hrdhed, total 12,0 grader dH 01/06 2015 11,0
Inddampningsrest 290 mg/l 01/06 2015 280
Kalium 2,40 mg/l 12/10 2023 2,50
Kationer, total 5,05 meq/l 01/06 2015 4,79
Konduktivitet (ledningsevne) 44,0 <= 250 mS/m 12/10 2023 44,1
Magnesium (Mg) 9,50 mg/l 12/10 2023 11,0
Natrium (Na) 16,0 <= 175 mg/l 12/10 2023 18,0
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 12/10 2023 < 0,300
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 12/10 2023 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 1,30 <= 4,00 mg/l 12/10 2023 1,00
Oxygen/Iltindhold 4,40 mg/l 12/10 2023 0,100
pH 7,50 >= 7,00 pH 12/10 2023 7,30
Phosphor, total-P 0,130 <= 0,150 mg/l 12/10 2023 0,140
Sulfat (SO4) 18,0 <= 250 mg/l 12/10 2023 20,0
Temperatur 9,40 grader C 12/10 2023 9,20
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,770 <= 0,200 mg/l 12/10 2023 0,850
Mangan (Mn) 0,170 <= 0,050 mg/l 12/10 2023 0,180
Farve Grnlig 01/06 2015 Grnlig
Smag Olie 01/06 2015 Salt
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 20/11 2020
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 20/11 2020
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 20/11 2020
Pesticider og nedbrydningsprodukter
(LM3) 2,6-Dihydroxy-7,7-dimethyl-6,8-dihydroimidazo[1,2a][1,3,5]triazin-4(6H)-on < 0,010 <= 0,100 g/l 12/10 2023
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 12/10 2023
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 12/10 2023
Aldrin < 0,010 < 0,030 g/l 18/06 2019
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/10 2023 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 12/10 2023 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/10 2023 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/10 2023 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 18/06 2019 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 12/10 2023 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/10 2023 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 30/05 2011 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/10 2023 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/10 2023 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/06 2019 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/06 2019 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/10 2023 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 18/06 2019 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 12/10 2023 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 12/10 2023 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 g/l 18/06 2019
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 12/10 2023
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 12/10 2023
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 30/05 2011 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 30/05 2011 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 18/06 2019 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 30/05 2011 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/10 2023 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 12/10 2023 < 0,010
Heptachlor < 0,010 < 0,030 g/l 18/06 2019
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 g/l 18/06 2019
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 12/10 2023 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 18/06 2019 < 0,010
Imazalil < 0,010 < 0,100 g/l 12/10 2023
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 30/05 2011 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 18/06 2019 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 12/10 2023 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 12/10 2023 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 18/06 2019 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 12/10 2023 < 0,010
Metaldehyd < 0,010 <= 0,100 g/l 12/10 2023
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 30/05 2011 < 0,010
Metamitron-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 12/10 2023
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 12/10 2023
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 12/10 2023
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 12/10 2023 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 12/10 2023 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 18/06 2019 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 12/10 2023 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 12/10 2023 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 12/10 2023
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 12/10 2023 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 30/05 2011 < 0,010
PPU (IN70941) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/10 2023
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 12/10 2023
R471811, Metabolit af chlorthalonil (4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat) < 0,010 < 0,100 g/l 12/10 2023
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 12/10 2023 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 30/05 2011 < 0,010
Terbuthylazin CGA 324007 (LM5) < 0,010 < 0,100 g/l 12/10 2023
Terbuthylazin SYN 545666 (LM6) < 0,010 < 0,100 g/l 12/10 2023
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 12/10 2023
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 01/06 2015 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/10 2023 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/10 2023 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 12/10 2023 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 12/10 2023
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/10 2023 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 12/10 2023 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 12/10 2023
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,170 <= 5,00 g/l 12/10 2023 0,180
Barium (Ba) 20,0 g/l 12/10 2023 20,0
Bor (B) 100 <= 1000 g/l 12/10 2023 100
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 12/10 2023 0,028
Nikkel (Ni) 0,730 <= 20,0 g/l 12/10 2023 1,40
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 12/10 2023 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 18/06 2019 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 26/04 2007 < 0,010
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 12/10 2004
Ethylbenzen < 0,020 g/l 12/10 2004
M+P-xylen < 0,020 g/l 12/10 2004
MTBE < 0,400 <= 5,00 g/l 08/03 2001
Naphtalen < 0,020 g/l 12/10 2004
O-xylen < 0,020 g/l 12/10 2004
Pentachlorbenzen < 0,010 <= 0,100 g/l 12/10 2023
Toluen < 0,020 g/l 12/10 2004
Gasser
Methan 0,052 <= 0,010 mg/l 12/10 2023 0,096
Svovlbrinte < 0,020 <= 0,050 mg/l 12/10 2023 0,024
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 12/10 2023 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 21/12-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Holstebro
Adresse
Vesterled 20 , 7830 Vinderup
Kontaktperson
Peder Nrgrd
Telefon
23 74 02 82
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66