Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Holstebro
Adresse
Vesterled 20 , 7830 Vinderup
Kontaktperson
Telefon
97448444
E-mail
Hjemmeside

Ledningsnet

Analyser for Ledningsnet

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,023 <= 0,050 mg/l 08/06 1998 0,048
Anioner, total 5,42 meq/l 08/06 1998 5,18
Calcium (Ca) 72,0 mg/l 08/06 1998 75,0
Carbondioxid, aggr. 3,00 mg/l 04/06 1996
Chlorid (Cl) 23,0 <= 250 mg/l 08/06 1998 22,0
Farvetal-Pt 4,80 <= 15,0 mg Pt/l 18/11 2020 5,10
Fluorid (F) 0,170 <= 1,50 mg/l 08/06 1998 0,170
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 271 >= 100 mg/l 08/06 1998 257
Hrdhed, total 12,0 grader dH 08/06 1998 13,0
Inddampningsrest 290 mg/l 08/06 1998 290
Kalium 2,70 mg/l 08/06 1998 2,80
Kationer, total 5,23 meq/l 08/06 1998 5,51
Konduktivitet (ledningsevne) 46,0 >= 30,0 mS/m 18/11 2020 45,0
Magnesium (Mg) 10,0 mg/l 08/06 1998 11,0
Natrium (Na) 17,0 <= 175 mg/l 08/06 1998 18,0
Nitrat (NO3) 1,81 <= 50,0 mg/l 28/11 2011 1,50
Nitrit (NO2) 0,042 <= 0,100 mg/l 05/02 2019 0,008
NVOC - org.carbon (C) 2,00 <= 4,00 mg/l 08/06 1998 1,60
Oxygen/Iltindhold 9,90 mg/l 24/09 2018 8,00
pH 7,30 >= 7,00 pH 18/11 2020 7,40
Phosphor, total-P 0,041 <= 0,150 mg/l 08/06 1998 0,046
Sulfat (SO4) 14,0 <= 250 mg/l 08/06 1998 15,0
Temperatur 11,0 grader C 18/11 2020 8,30
Turbiditet < 0,050 <= 1,00 FTU 18/11 2020 < 0,050
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 18/11 2020 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,020 <= 0,050 mg/l 08/06 1998 0,030
Farve Ingen 17/03 2008 Grnlig
Lugt Ingen lugt 17/03 2008 Ikke oplyst
Smag Normal 17/03 2008 Salt
Syn Klar 17/03 2008 Ikke oplyst
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. 3,00 < 1,00 MPN/100 ml 18/11 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 18/11 2020 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 05/02 2019
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 18/11 2020 3,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 17/03 2008 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) < 0,500 <= 200 g/l 05/02 2019
Arsen (As) 0,150 <= 5,00 g/l 05/02 2019 0,130
Bly (Pb) 0,220 <= 5,00 g/l 05/02 2019
Bor (B) 170 <= 1000 g/l 21/03 2018 150
Cadmium (Cd) < 0,003 <= 3,00 g/l 05/02 2019
Chrom (Cr) < 0,030 <= 50,0 g/l 05/02 2019
Kobber (Cu) 6,40 <= 2000 g/l 05/02 2019
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 21/03 2018 < 0,040
Nikkel (Ni) 0,056 <= 20,0 g/l 05/02 2019 0,610
Zink (Zn) 4,60 <= 3000 g/l 05/02 2019
Aromater / olieprodukter
Benzen < 0,030 < 1,00 g/l 05/02 2019
Chlorerede oplsningsmidler/Halogenerede alifatiske kulbrinter
Chlorethan < 0,020 g/l 05/02 2019
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 05/02 2019
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 05/02 2019
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 05/02 2019
Org. chlorforbind. 0,000 05/02 2019
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 05/02 2019
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 05/02 2019
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 05/02 2019
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 05/02 2019
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 05/02 2019
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 05/02 2019
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 05/02 2019
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 05/02 2019
1,1-Dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 05/02 2019
1,1-Dichlorethylen < 0,020 g/l 05/02 2019
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 05/02 2019
Materiale monomerer
Acrylamid < 0,020 < 0,100 g/l 05/02 2019
Epichlorhydrin < 0,050 < 0,100 g/l 05/02 2019
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 05/02 2019
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 12/05-2022.
Overskridelser

Coliforme bakt.37Gr.

Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Holstebro
Adresse
Vesterled 20 , 7830 Vinderup
Kontaktperson
Telefon
97448444
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66