Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Holstebro
Adresse
Vesterled 20 , 7830 Vinderup
Kontaktperson
Peder Nrgrd
Telefon
23 74 02 82
Hjemmeside

Ledningsnet

Analyser for Ledningsnet

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,023 <= 0,050 mg/l 08/06 1998 0,048
Anioner, total 5,42 meq/l 08/06 1998 5,18
Calcium (Ca) 72,0 mg/l 08/06 1998 75,0
Carbondioxid, aggr. 3,00 mg/l 04/06 1996
Chlorid (Cl) 23,0 <= 250 mg/l 08/06 1998 22,0
Farvetal-Pt 6,50 <= 15,0 mg Pt/l 18/11 2021 4,80
Fluorid (F) 0,170 <= 1,50 mg/l 08/06 1998 0,170
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 271 >= 100 mg/l 08/06 1998 257
Hrdhed, total 12,0 grader dH 08/06 1998 13,0
Inddampningsrest 290 mg/l 08/06 1998 290
Kalium 2,70 mg/l 08/06 1998 2,80
Kationer, total 5,23 meq/l 08/06 1998 5,51
Konduktivitet (ledningsevne) 50,0 <= 250 mS/m 18/11 2021 46,0
Magnesium (Mg) 10,0 mg/l 08/06 1998 11,0
Natrium (Na) 17,0 <= 175 mg/l 08/06 1998 18,0
Nitrat (NO3) 1,81 <= 50,0 mg/l 28/11 2011 1,50
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 12/05 2022 0,042
NVOC - org.carbon (C) 2,00 <= 4,00 mg/l 08/06 1998 1,60
Oxygen/Iltindhold 9,90 mg/l 24/09 2018 8,00
pH 7,50 >= 7,00 pH 18/11 2021 7,30
Phosphor, total-P 0,041 <= 0,150 mg/l 08/06 1998 0,046
Sulfat (SO4) 14,0 <= 250 mg/l 08/06 1998 15,0
Temperatur 11,0 grader C 18/11 2020 8,30
Turbiditet < 0,050 <= 1,00 FTU 18/11 2021 < 0,050
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 18/11 2021 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,020 <= 0,050 mg/l 08/06 1998 0,030
Farve Ingen 17/03 2008 Grnlig
Lugt Ingen lugt 17/03 2008 Ikke oplyst
Smag Normal 17/03 2008 Salt
Syn Klar 17/03 2008 Ikke oplyst
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 12/05 2022 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 12/05 2022 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 12/05 2022 < 1,00
Kimtal 22Gr. 3,00 < 200 antal/ml 12/05 2022 2,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 17/03 2008 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) < 0,500 <= 200 g/l 12/05 2022 < 0,500
Arsen (As) 0,150 <= 5,00 g/l 12/05 2022 0,150
Bly (Pb) 0,720 <= 5,00 g/l 12/05 2022 0,220
Bor (B) 170 <= 1000 g/l 21/03 2018 150
Cadmium (Cd) 0,004 <= 3,00 g/l 12/05 2022 < 0,003
Chrom (Cr) < 0,030 <= 25,0 g/l 12/05 2022 < 0,030
Kobber (Cu) 30,0 <= 2000 g/l 12/05 2022 6,40
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 21/03 2018 < 0,040
Nikkel (Ni) 0,500 <= 20,0 g/l 12/05 2022 0,056
Zink (Zn) 43,0 <= 3000 g/l 12/05 2022 4,60
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,030 < 1,00 g/l 12/05 2022 < 0,030
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chlorethan < 0,020 g/l 12/05 2022 < 0,020
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 12/05 2022 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 12/05 2022 < 0,020
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 12/05 2022 < 0,020
Org. chlorforbind. 0,000 12/05 2022 0,000
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 12/05 2022 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 12/05 2022 < 0,020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 12/05 2022 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 12/05 2022 < 0,020
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 12/05 2022 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 12/05 2022 < 0,020
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 12/05 2022 < 0,020
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 12/05 2022 < 0,020
1,1-Dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 12/05 2022 < 0,020
1,1-Dichlorethylen < 0,020 g/l 12/05 2022 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 12/05 2022 < 0,020
Org. mikroforurening - Materiale monomerer
Acrylamid < 0,050 < 0,100 g/l 12/05 2022 < 0,020
Epichlorhydrin < 0,020 < 0,100 g/l 12/05 2022 < 0,050
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 12/05 2022 < 0,020
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 12/10-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Holstebro
Adresse
Vesterled 20 , 7830 Vinderup
Kontaktperson
Peder Nrgrd
Telefon
23 74 02 82
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66