Stamdata

Region
Region Sjlland
Kommune
Roskilde
Adresse
Hjager 9 , 4040 Jyllinge
Kontaktperson
Ole Viborg
Telefon
46 73 38 69

Forbrugers Taphane

Analyser for Forbrugers Taphane

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 14/06 2023 < 0,020
Chlorid (Cl) 38,0 <= 250 mg/l 14/06 2023 38,0
Farvetal-Pt 4,20 <= 15,0 mg Pt/l 12/12 2023 4,20
Fluorid (F) 0,450 <= 1,50 mg/l 14/06 2023 0,560
Konduktivitet (ledningsevne) 62,9 <= 250 mS/m 12/12 2023 62,9
Natrium (Na) 20,0 <= 175 mg/l 14/06 2023 19,0
Nitrat (NO3) 1,20 <= 50,0 mg/l 14/06 2023 1,10
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 12/12 2023 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 1,60 <= 4,00 mg/l 14/06 2023 1,60
Oxygen/Iltindhold 10,0 mg/l 12/12 2023 10,0
pH 7,60 >= 7,00 pH 12/12 2023 7,60
Sulfat (SO4) 57,0 <= 250 mg/l 14/06 2023 55,0
Temperatur 11,1 grader C 12/12 2023 11,1
Turbiditet 0,220 <= 1,00 FTU 12/12 2023 0,220
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,013 <= 0,200 mg/l 12/12 2023 0,013
Mangan (Mn) 0,002 <= 0,050 mg/l 14/06 2023 < 0,001
Farve Ingen 12/12 2023 Ingen
Lugt Ingen lugt 12/12 2023 Ingen lugt
Smag Normal 12/12 2023 Normal
Syn Klar 12/12 2023 Klar
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 12/12 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 12/12 2023 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 12/12 2023 < 1,00
Kimtal 22Gr. 3,00 < 200 antal/ml 12/12 2023 3,00
Kimtal 37 grader 6,00 antal/ml 04/04 2019
Pesticider og nedbrydningsprodukter
(LM3) 2,6-Dihydroxy-7,7-dimethyl-6,8-dihydroimidazo[1,2a][1,3,5]triazin-4(6H)-on 0,010 <= 0,100 g/l 14/06 2023
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 14/06 2023 < 0,010
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,010
Aldrin < 0,010 < 0,030 g/l 14/06 2023 < 0,010
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 15/06 2022 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,002 <= 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,002
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 15/06 2022 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 15/06 2022 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 g/l 14/06 2023 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,010
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 15/06 2022 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,010
Heptachlor < 0,010 < 0,030 g/l 14/06 2023 < 0,010
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 g/l 14/06 2023 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 15/06 2022 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 15/06 2022 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,010
Metaldehyd < 0,010 <= 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,010
Metamitron-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,010
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 15/06 2022 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 14/06 2023 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) 0,050 <= 0,100 μg/l 14/06 2023 0,070
PPU (IN70941) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/06 2023
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,010
R471811, Metabolit af chlorthalonil (4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat) < 0,050 < 0,100 g/l 14/06 2023
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,010
Terbuthylazin CGA 324007 (LM5) < 0,010 < 0,100 g/l 14/06 2023
Terbuthylazin SYN 545666 (LM6) < 0,010 < 0,100 g/l 14/06 2023
Trifluoreddikesyre, TFA < 0,050 < 9,00 μg/l 14/06 2023 < 0,050
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 14/06 2023 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) 0,080 <= 0,100 g/l 14/06 2023 0,080
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 14/06 2023 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 14/06 2023 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) < 0,500 <= 200 g/l 14/06 2023 < 0,500
Antimon (Sb) < 0,100 <= 5,00 g/l 14/06 2023 < 0,100
Arsen (As) 0,080 <= 5,00 g/l 14/06 2023 0,060
Bly (Pb) 0,320 <= 5,00 g/l 14/06 2023 0,250
Bor (B) 100 <= 1000 g/l 14/06 2023 100
Cadmium (Cd) < 0,003 <= 3,00 g/l 14/06 2023 < 0,003
Chrom (Cr) 0,410 <= 25,0 g/l 14/06 2023 0,070
Cobolt (Co) < 0,050 < 5,00 g/l 14/06 2023 < 0,050
Cyanid (CN) < 1,00 <= 50,0 g/l 14/06 2023 < 1,00
Kobber (Cu) 8,62 <= 2000 g/l 14/06 2023 6,09
Kobolt (Co) < 0,050 < 5,00 g/l 24/06 2021 < 0,300
Kvikslv (Hg) < 0,001 <= 1,00 g/l 14/06 2023 < 0,001
Nikkel (Ni) 0,180 <= 20,0 g/l 14/06 2023 0,060
Selen (Se) < 0,050 <= 10,0 g/l 14/06 2023 < 0,050
Zink (Zn) 21,0 <= 3000 g/l 14/06 2023 21,0
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,010
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 15/06 2022 < 0,010
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 14/06 2023 < 0,020
Ethylbenzen < 0,020 g/l 14/06 2023 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 g/l 14/06 2023 < 0,020
Naphtalen < 0,020 g/l 14/06 2023 < 0,020
O-xylen < 0,020 g/l 14/06 2023 < 0,020
Pentachlorbenzen < 0,010 <= 0,100 g/l 14/06 2023
Toluen < 0,020 g/l 14/06 2023 < 0,020
Xylen < 0,020 <= 1,00 g/l 11/06 2020
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 14/06 2023 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 14/06 2023 < 0,020
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 14/06 2023 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 14/06 2023 < 0,020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 14/06 2023 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 14/06 2023 < 0,020
Trihalomethaner < 0,020 < 25,0 g/l 14/06 2023 < 0,020
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 14/06 2023 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 14/06 2023 < 0,020
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 14/06 2023 < 0,020
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 14/06 2023 < 0,020
1,1-Dichlorethylen < 0,020 g/l 14/06 2023 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 14/06 2023 < 0,020
Org. mikroforurening - PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFAS (Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS) < 0,001 <= 0,002 μg/l 14/06 2023 0,000
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,000
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,000
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,000
PFDoDA (Perfluordodecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 14/06 2023
PFDoDS (Perfluordodecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 14/06 2023
PFDS (Perfluordecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 14/06 2023
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,000
PFHpS, Perfluorheptansulfonsyre < 0,000 <= 0,100 g/l 14/06 2023
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,000
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,000
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,000
PFNS (Perfluornonansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 14/06 2023
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,000
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,000
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,000 <= 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,000
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,000
PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 14/06 2023
PFTrDA (Perfluortridecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 14/06 2023
PFTrDS (Perfluortridecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 14/06 2023
PFUnDA (Perfluorundecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 14/06 2023
PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 14/06 2023
Sum af PFAS - 12 stoffer 0,000 <= 0,100 μg/l 15/06 2022
Sum af PFAS, 22 stoffer < 0,011 <= 0,100 g/l 14/06 2023
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,000 <= 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,000
Org. mikroforurening - PAH-forbindelser
Benz(b)fluoranthen < 0,002 <= 0,100 g/l 24/06 2021 < 0,010
Benz(g,h,i)perylen < 0,001 g/l 14/06 2023 < 0,001
Benz(k)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 29/11 2018
Benzo(a)pyren < 0,001 <= 0,010 g/l 14/06 2023 < 0,001
Benzo(b+j+k)fluoranthen < 0,002 g/l 14/06 2023 < 0,002
Benzo(b+k)fluoranthen < 0,005 g/l 29/11 2018
Fluoranthen < 0,001 <= 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,001
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,001 g/l 14/06 2023 < 0,001
Org. mikroforurening - Materiale monomerer
Acrylamid < 0,020 < 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,020
Epichlorhydrin < 0,050 < 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,050
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 14/06 2023 < 0,020
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 14/06 2023 < 0,010
Chlorbenzener
Bisphenol A < 0,010 <= 2,50 g/l 14/06 2023
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 22/12-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Sjlland
Kommune
Roskilde
Adresse
Hjager 9 , 4040 Jyllinge
Kontaktperson
Ole Viborg
Telefon
46 73 38 69


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66