Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Tønder
Adresse
Kærvej 27 , 6270 Tønder
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Jejsing vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 28/04 2021 0,015
Chlorid (Cl) 49,0 <= 250 mg/l 16/03 2020 48,0
Fluorid (F) 0,220 <= 1,50 mg/l 16/03 2020 0,220
Hårdhed, total 17,0 grader dH 28/04 2021 19,0
Kalium 2,50 mg/l 05/09 2019 2,30
Natrium (Na) 28,0 <= 175 mg/l 05/09 2019 27,0
Nitrat (NO3) 0,940 <= 50,0 mg/l 28/04 2021 0,950
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 28/04 2021 0,001
Oxygen/Iltindhold 8,60 mg/l 28/04 2021 9,00
Sulfat (SO4) 53,0 <= 250 mg/l 05/09 2019 54,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,022 <= 0,200 mg/l 28/04 2021 0,020
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 28/04 2021 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 28/04 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 28/04 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 4,00 < 200 antal/ml 28/04 2021 7,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 28/04 2021 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 05/09 2019 0,200

Rørkær vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,007 <= 0,050 mg/l 19/11 2021 0,005
Chlorid (Cl) 70,0 <= 250 mg/l 16/03 2020 67,0
Fluorid (F) 0,180 <= 1,50 mg/l 16/03 2020 0,170
Hårdhed, total 15,0 grader dH 19/11 2021 18,0
Kalium 2,70 mg/l 05/09 2019 2,60
Natrium (Na) 34,0 <= 175 mg/l 05/09 2019 33,0
Nitrat (NO3) 0,550 <= 50,0 mg/l 19/11 2021 0,500
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 19/11 2021 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 10,2 mg/l 19/11 2021 10,6
Sulfat (SO4) 76,0 <= 250 mg/l 05/09 2019 72,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,023 <= 0,200 mg/l 19/11 2021 0,030
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 19/11 2021 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 19/11 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 19/11 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 15,0 < 200 antal/ml 19/11 2021 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 19/11 2021 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,037 <= 20,0 µg/l 05/09 2019 0,280

Analyser på ledningsnettet

Ledningsnet Jejsing

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Hårdhed, total 18,0 grader dH 10/05 2017
Oxygen/Iltindhold 9,00 mg/l 08/01 2020 8,50
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 08/01 2020 0,010
Mangan (Mn) < 0,005 <= 0,050 mg/l 09/07 2013 < 0,005
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 08/01 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 08/01 2020 < 1,00
Kimtal 22Gr. 5,00 < 200 antal/ml 08/01 2020 6,00

Ledningsnet Rørkær

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Hårdhed, total 18,0 grader dH 10/05 2017
Oxygen/Iltindhold 10,6 mg/l 08/01 2020 9,60
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 08/01 2020 0,036
Mangan (Mn) < 0,005 <= 0,050 mg/l 09/07 2013 < 0,005
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 08/01 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 08/01 2020 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 08/01 2020 5,00
Kimtal 37 grader 2,00 antal/ml 19/09 2003 28,0
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 06/09-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Tønder
Adresse
Kærvej 27 , 6270 Tønder
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66