Stamdata

Region
Region Hovedstaden
Kommune
Halsns
Adresse
Havnevej 8 , 3300 Frederiksvrk
Kontaktperson
Michael Arp
Telefon
47760700
E-mail
Hjemmeside

Kappelhj vandvrk

Analyser for Kappelhj vandvrk

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,004 <= 0,050 mg/l 12/03 2021 < 0,004
Anioner, total 9,40 meq/l 04/04 2001
Calcium (Ca) 120 mg/l 12/03 2021 120
Carbondioxid, aggr. < 5,00 mg/l 17/04 2019 < 5,00
Chlorid (Cl) 170 <= 250 mg/l 17/04 2019 72,0
Farvetal-Pt 6,40 <= 15,0 mg Pt/l 17/04 2019 7,60
Fluorid (F) 0,840 <= 1,50 mg/l 17/04 2019 0,230
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 340 >= 100 mg/l 17/04 2019 360
Hrdhed, total 20,7 grader dH 12/03 2021 20,5
Inddampningsrest 640 mg/l 17/04 2019 590
Kalium 5,70 mg/l 17/04 2019 5,20
Kationer, total 9,50 meq/l 04/04 2001
Konduktivitet (ledningsevne) 92,0 >= 30,0 mS/m 12/03 2021 96,0
Magnesium (Mg) 17,0 mg/l 12/03 2021 16,0
Natrium (Na) 100 <= 175 mg/l 17/04 2019 89,0
Nitrat (NO3) 8,00 <= 50,0 mg/l 12/03 2021 8,40
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 12/03 2021 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 1,30 <= 4,00 mg/l 12/03 2021 1,30
Oxygen/Iltindhold 9,00 mg/l 12/03 2021 8,20
pH 7,50 >= 7,00 pH 12/03 2021 7,50
Phosphor, total-P 0,011 <= 0,150 mg/l 17/04 2019 0,005
Sulfat (SO4) 37,0 <= 250 mg/l 17/04 2019 62,0
Temperatur 9,30 grader C 12/03 2021 11,3
Turbiditet 0,240 <= 1,00 FTU 17/04 2019 0,050
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 12/03 2021 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 12/03 2021 < 0,001
Farve Ingen 06/07 2018 Ingen
Lugt Ingen lugt 06/07 2018 Ingen lugt
Smag Ingen 06/07 2018 Normal
Syn Klar 06/07 2018 Klar
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 12/03 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 12/03 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 12/03 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 13,0 < 200 antal/ml 12/03 2021 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 12/03 2021 1,00
Pesticider / Allergifremkaldende
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 12/03 2021 < 0,010
Aldrin < 0,010 < 0,030 g/l 12/03 2021 < 0,010
AMPA < 0,010 <= 0,100 g/l 12/03 2021 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 12/03 2021 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 12/03 2021 < 0,010
Chloridazon < 0,000 <= 0,100 g/l 25/04 2012 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,005 <= 0,100 g/l 12/03 2021 < 0,005
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2011 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/03 2021 < 0,010
Desethyl-Atrazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/03 2021 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/03 2021 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/03 2021 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/03 2021 < 0,010
Desisopropyl-Atrazin (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/03 2021 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/03 2021 < 0,010
Dicamba < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2011 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 12/03 2021 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 12/03 2021 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 12/03 2021 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 g/l 12/03 2021 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 12/03 2021 < 0,010
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 12/03 2021 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2011 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2011 < 0,010
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 12/03 2021 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2011 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/03 2021 < 0,010
fluazifop-p-butyl < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2011
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 12/03 2021 < 0,010
Heptachlor < 0,010 < 0,030 g/l 12/03 2021 < 0,010
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 g/l 12/03 2021 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 12/03 2021 < 0,010
Hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 12/03 2021 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 12/03 2021 < 0,010
Hydroxyterbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 01/11 2011 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2011 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2011 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 12/03 2021 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 12/03 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 12/03 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 12/03 2021 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 12/03 2021 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2011 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 12/03 2021 < 0,010
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 12/03 2021 < 0,010
Methabenzthiazuron < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2011 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 12/03 2021 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 12/03 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 12/03 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 12/03 2021 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 12/03 2021 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) 0,066 <= 0,100 μg/l 12/03 2021 0,060
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2011 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 12/03 2021 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 12/03 2021 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2011 < 0,010
Trifluralin < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2011 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 12/03 2021 < 0,010
2,6-DCPP < 0,010 <= 0,100 g/l 12/03 2021 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) 0,046 <= 0,100 g/l 12/03 2021 0,065
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 12/03 2021 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/03 2021 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 12/03 2021 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 2,40 <= 200 g/l 12/03 2021 2,00
Antimon (Sb) < 0,200 <= 5,00 g/l 25/04 2014
Arsen (As) 0,120 <= 5,00 g/l 12/03 2021 0,110
Barium (Ba) 53,0 g/l 25/04 2014
Bly (Pb) 0,450 <= 5,00 g/l 25/04 2014
Bor (B) 200 <= 1000 g/l 25/04 2014
Cadmium (Cd) 0,003 <= 3,00 g/l 25/04 2014
Chrom (Cr) 0,074 <= 50,0 g/l 25/04 2014
Kobber (Cu) 1,80 <= 2000 g/l 25/04 2014
Kobolt (Co) 0,048 < 5,00 g/l 25/04 2014
Kvikslv (Hg) < 0,200 <= 1,00 g/l 25/04 2014
Nikkel (Ni) 0,250 <= 20,0 g/l 12/03 2021 0,370
Selen (Se) 1,50 <= 10,0 g/l 25/04 2014
Zink (Zn) 55,0 <= 3000 g/l 25/04 2014
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 04/05 2011 < 0,010
2,4-dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 12/03 2021 < 0,010
2,6-dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 12/03 2021 < 0,010
4-chlor-2-methylpheno < 0,010 < 0,100 g/l 04/05 2011 < 0,010
Aromater / olieprodukter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 12/03 2021 < 0,020
Ethylbenzen < 0,020 g/l 12/03 2021 < 0,020
M+P-xylen < 0,040 g/l 12/03 2021 < 0,040
Naphthalen < 0,020 g/l 12/03 2021 < 0,020
O-xylen < 0,040 g/l 12/03 2021 < 0,040
Toluen < 0,020 g/l 12/03 2021 < 0,020
Xylen < 0,020 <= 1,00 g/l 28/04 2017 < 0,020
Chlorerede oplsningsmidler/Halogenerede alifatiske kulbrinter
Chlorethan < 0,100 g/l 12/03 2021 < 0,100
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 12/03 2021 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 12/03 2021 < 0,020
Dichlormethan < 0,100 <= 1,00 g/l 17/04 2019 < 0,020
Tetrachlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 12/03 2021 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 12/03 2021 < 0,020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 12/03 2021 < 0,020
Trichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 12/03 2021 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 12/03 2021 < 0,020
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 17/04 2019 < 0,020
1,1-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 12/03 2021 < 0,020
1,1-dichlorethen < 0,020 g/l 12/03 2021 < 0,020
1,2-Dibromethan < 0,020 < 1,00 g/l 12/03 2021 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 12/03 2021 < 0,020
Gasser
Hydrogensulfid-S < 0,010 <= 0,100 g/l 16/04 2018 < 0,010
Methan < 0,010 <= 0,010 mg/l 17/04 2019 < 0,010
Svovlbrinte < 0,010 <= 0,050 mg/l 17/04 2019 < 0,010
Materiale monomerer
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 12/03 2021 < 0,020
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 12/03 2021 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 24/06-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Hovedstaden
Kommune
Halsns
Adresse
Havnevej 8 , 3300 Frederiksvrk
Kontaktperson
Michael Arp
Telefon
47760700
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66