Stamdata

Region
Region Hovedstaden
Kommune
Halsns
Adresse
Havnevej 8 , 3300 Frederiksvrk
Kontaktperson
Michael Arp - Dan Hartz - Jens Kristensen
Telefon
47760700
Hjemmeside

Kappelhj vandvrk

Analyser for Kappelhj vandvrk

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,004 <= 0,050 mg/l 11/09 2023 < 0,004
Anioner, total 9,40 meq/l 04/04 2001
Calcium (Ca) 110 mg/l 11/09 2023 110
Carbondioxid, aggr. < 5,00 mg/l 17/04 2019 < 5,00
Chlorid (Cl) 170 <= 250 mg/l 17/04 2019 72,0
Farvetal-Pt 8,10 <= 15,0 mg Pt/l 07/09 2022 8,30
Fluorid (F) 0,840 <= 1,50 mg/l 17/04 2019 0,230
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 340 >= 100 mg/l 17/04 2019 360
Hrdhed, total 19,0 grader dH 11/09 2023 19,6
Inddampningsrest 640 mg/l 17/04 2019 590
Kalium 5,70 mg/l 17/04 2019 5,20
Kationer, total 9,50 meq/l 04/04 2001
Konduktivitet (ledningsevne) 91,0 >= 30,0 mS/m 11/09 2023 97,0
Magnesium (Mg) 15,0 mg/l 11/09 2023 18,0
Natrium (Na) 100 <= 175 mg/l 17/04 2019 89,0
Nitrat (NO3) 6,70 <= 50,0 mg/l 11/09 2023 7,10
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 11/09 2023 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 1,20 <= 4,00 mg/l 11/09 2023 1,30
Oxygen/Iltindhold 9,10 mg/l 11/09 2023 8,20
pH 7,70 >= 7,00 pH 11/09 2023 7,60
Phosphor, total-P 0,011 <= 0,150 mg/l 17/04 2019 0,005
Sulfat (SO4) 37,0 <= 250 mg/l 17/04 2019 62,0
Temperatur 12,5 grader C 11/09 2023 10,5
Turbiditet 0,350 <= 1,00 FTU 07/09 2022 0,230
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 11/09 2023 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 11/09 2023 0,002
Farve Ingen 06/07 2018 Ingen
Lugt Ingen lugt 06/09 2021 Ingen lugt
Smag Ingen 06/09 2021 Ingen
Syn Klar 06/07 2018 Klar
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 11/09 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 11/09 2023 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 11/09 2023 < 1,00
Kimtal 22Gr. 6,00 < 200 antal/ml 11/09 2023 1,00
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 11/09 2023 1,00
Pesticider / Allergifremkaldende
(LM3) 2,6-Dihydroxy-7,7-dimethyl-6,8-dihydroimidazo[1,2a][1,3,5]triazin-4(6H)-on < 0,010 <= 0,100 g/l 11/09 2023
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 11/09 2023 < 0,010
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 11/09 2023 < 0,010
Aldrin < 0,010 < 0,030 g/l 11/09 2023 < 0,010
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/09 2023 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 11/09 2023 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/09 2023 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/09 2023 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 11/09 2023 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 11/09 2023 < 0,010
Chloridazon < 0,000 <= 0,100 g/l 25/04 2012 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,005 <= 0,100 g/l 11/09 2023 < 0,005
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2011 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/09 2023 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/09 2023 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/09 2023 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/09 2023 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/09 2023 < 0,010
Dicamba < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2011 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 11/09 2023 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 11/09 2023 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 11/09 2023 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 g/l 11/09 2023 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 11/09 2023 < 0,010
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 11/09 2023 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2011 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2011 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 11/09 2023 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2011 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/09 2023 < 0,010
fluazifop-p-butyl < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2011
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 11/09 2023 < 0,010
Heptachlor < 0,010 < 0,030 g/l 11/09 2023 < 0,010
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 g/l 11/09 2023 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 11/09 2023 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 11/09 2023 < 0,010
Hydroxyterbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 01/11 2011 < 0,010
Imazalil < 0,010 < 0,100 g/l 21/09 2022
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2011 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2011 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 11/09 2023 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 11/09 2023 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 11/09 2023 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 11/09 2023 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 11/09 2023 < 0,010
Metaldehyd < 0,010 <= 0,100 g/l 11/09 2023 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2011 < 0,010
Metamitron-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 11/09 2023 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 11/09 2023 < 0,010
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 11/09 2023 < 0,010
Methabenzthiazuron < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2011 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 11/09 2023 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 11/09 2023 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 11/09 2023 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 11/09 2023 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 11/09 2023 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 11/09 2023 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) 0,078 <= 0,100 μg/l 11/09 2023 0,058
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2011 < 0,010
PPU (IN70941) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/09 2023
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 11/09 2023 < 0,010
R471811, Metabolit af chlorthalonil (4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat) 0,012 < 0,100 g/l 11/09 2023 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 11/09 2023 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2011 < 0,010
Terbuthylazin CGA 324007 (LM5) < 0,010 < 0,100 g/l 11/09 2023 < 0,010
Terbuthylazin SYN 545666 (LM6) < 0,010 < 0,100 g/l 11/09 2023 < 0,010
Trifluralin < 0,010 <= 0,100 g/l 04/05 2011 < 0,010
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 11/09 2023 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 11/09 2023 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/09 2023 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) 0,053 <= 0,100 g/l 11/09 2023 0,026
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 11/09 2023 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 11/09 2023 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/09 2023 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 11/09 2023 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 11/09 2023 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 2,50 <= 200 g/l 11/09 2023 2,00
Antimon (Sb) < 0,200 <= 5,00 g/l 25/04 2014
Arsen (As) 0,150 <= 5,00 g/l 11/09 2023 0,160
Barium (Ba) 53,0 g/l 25/04 2014
Bly (Pb) 0,450 <= 5,00 g/l 25/04 2014
Bor (B) 290 <= 1000 g/l 05/05 2017 410
Cadmium (Cd) 0,003 <= 3,00 g/l 25/04 2014
Chrom (Cr) 0,074 <= 25,0 g/l 25/04 2014
Kobber (Cu) 1,80 <= 2000 g/l 25/04 2014
Kobolt (Co) 0,110 < 5,00 g/l 05/05 2017 0,036
Kvikslv (Hg) < 0,200 <= 1,00 g/l 25/04 2014
Nikkel (Ni) 0,390 <= 20,0 g/l 11/09 2023 0,420
Selen (Se) 1,50 <= 10,0 g/l 25/04 2014
Zink (Zn) 55,0 <= 3000 g/l 25/04 2014
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 04/05 2011 < 0,010
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 11/09 2023 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 11/09 2023 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 04/05 2011 < 0,010
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 11/09 2023 < 0,020
C10-C25 kulbrinter < 5,00 < 10,0 g/l 11/09 2023 < 5,00
C25-C35 kulbrinter < 5,00 g/l 11/09 2023 < 5,00
C6H6-C10 < 5,00 < 10,0 g/l 11/09 2023 < 5,00
Ethylbenzen < 0,020 g/l 11/09 2023 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 g/l 11/09 2023 0,060
Naphtalen < 0,020 g/l 11/09 2023 < 0,020
O-xylen < 0,020 g/l 11/09 2023 0,060
Pentachlorbenzen < 0,010 <= 0,100 g/l 11/09 2023
Toluen < 0,020 g/l 11/09 2023 0,090
Xylen < 0,040 <= 1,00 g/l 21/09 2022 < 0,020
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chlorethan < 0,100 g/l 11/09 2023 < 0,100
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 11/09 2023 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 11/09 2023 < 0,020
Dichlormethan < 0,100 <= 1,00 g/l 17/04 2019 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 11/09 2023 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 11/09 2023 < 0,020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 11/09 2023 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 11/09 2023 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 11/09 2023 < 0,020
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 17/04 2019 < 0,020
1,1-Dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 21/09 2022
1,1-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 11/09 2023 < 0,020
1,1-Dichlorethylen < 0,020 g/l 11/09 2023 < 0,020
1,2-Dibromethan < 0,020 < 1,00 g/l 11/09 2023 < 0,020
1,2-Dibromethane < 0,020 g/l 21/09 2022
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 11/09 2023 < 0,020
Gasser
Hydrogensulfid-S < 0,010 <= 0,100 g/l 16/04 2018 < 0,010
Methan < 0,010 <= 0,010 mg/l 17/04 2019 < 0,010
Svovlbrinte < 0,010 <= 0,050 mg/l 17/04 2019 < 0,010
Org. mikroforurening - PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFAS (Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS) < 0,000 <= 0,002 μg/l 25/04 2023 < 0,002
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,002 <= 0,100 g/l 25/04 2023 < 0,001
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 25/04 2023 < 0,001
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 25/04 2023 < 0,001
PFDoDA (Perfluordodecansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 25/04 2023
PFDoDS (Perfluordodecansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 25/04 2023
PFDS (Perfluordecansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 25/04 2023
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 25/04 2023 < 0,001
PFHpS, Perfluorheptansulfonsyre < 0,000 <= 0,100 g/l 25/04 2023
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 25/04 2023 < 0,001
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 25/04 2023 < 0,000
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 25/04 2023 < 0,000
PFNS (Perfluornonansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 25/04 2023
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 25/04 2023 < 0,000
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 25/04 2023 < 0,000
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,000 <= 0,100 g/l 25/04 2023 < 0,001
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 25/04 2023 < 0,001
PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 25/04 2023
PFTrDA (Perfluortridecansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 25/04 2023
PFTrDS (Perfluortridecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 25/04 2023
PFUnDA (Perfluorundecansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 25/04 2023
PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 25/04 2023
Sum af PFAS - 12 stoffer < 0,010 <= 0,100 μg/l 28/01 2022
Sum af PFAS, 22 stoffer < 0,004 <= 0,100 g/l 25/04 2023
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,000 <= 0,100 g/l 25/04 2023 < 0,001
Org. mikroforurening - Materiale monomerer
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 11/09 2023 < 0,020
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 11/09 2023 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 19/09-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Hovedstaden
Kommune
Halsns
Adresse
Havnevej 8 , 3300 Frederiksvrk
Kontaktperson
Michael Arp - Dan Hartz - Jens Kristensen
Telefon
47760700
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66