Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Mariagerfjord
Adresse
Valmuemarken 1a , 9500 Hobro
Kontaktperson
Telefon
21442694

DGU 49.1052

Analyser for DGU 49.1052

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,160 <= 0,050 mg/l 01/08 2019 0,170
Calcium (Ca) 49,0 mg/l 01/08 2019 48,6
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 01/08 2019 < 5,00
Chlorid (Cl) 19,0 <= 250 mg/l 01/08 2019 18,0
Fluorid (F) 0,200 <= 1,50 mg/l 01/08 2019 0,200
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 163 >= 100 mg/l 01/08 2019 165
Hrdhed, total 8,04 grader dH 01/08 2019
Inddampningsrest 200 mg/l 03/09 2015
Kalium 1,37 mg/l 01/08 2019 1,28
Konduktivitet (ledningsevne) 35,0 <= 250 mS/m 01/08 2019 38,0
Magnesium (Mg) 5,11 mg/l 01/08 2019 5,02
Natrium (Na) 12,5 <= 175 mg/l 01/08 2019 12,4
Nitrat (NO3) < 0,500 <= 50,0 mg/l 01/08 2019 < 0,500
Nitrit (NO2) 0,004 <= 0,100 mg/l 01/08 2019 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 0,900 <= 4,00 mg/l 01/08 2019 0,500
Oxygen/Iltindhold 0,700 mg/l 01/08 2019 0,700
pH 7,80 >= 7,00 pH 01/08 2019 7,93
Phosphor, total-P 0,020 <= 0,150 mg/l 01/08 2019 0,010
Sulfat (SO4) 16,0 <= 250 mg/l 01/08 2019 16,0
Temperatur 9,80 grader C 01/08 2019 8,70
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,389 <= 0,200 mg/l 01/08 2019 0,378
Mangan (Mn) 0,017 <= 0,050 mg/l 01/08 2019 0,015
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 15/02 2012 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 15/02 2012 < 1,00
Kimtal 22Gr. 3,00 < 200 antal/ml 15/02 2012
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 15/02 2012
Pesticider / Allergifremkaldende
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 01/08 2019 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 01/08 2019 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 01/08 2019 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 01/08 2019 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 01/08 2019 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 01/08 2019 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 01/08 2019
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,002 <= 0,100 g/l 01/08 2019
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 01/08 2019 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 01/08 2019 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 01/08 2019 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 01/08 2019 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 01/08 2019
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 01/08 2019 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 01/08 2019 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 01/08 2019 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 01/08 2019 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 01/08 2019 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 01/08 2019 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 01/08 2019 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 01/08 2019 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 01/08 2019 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 01/08 2019 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 01/08 2019
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 01/08 2019
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 01/08 2019
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 01/08 2019
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 01/08 2019 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 01/08 2019 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 01/08 2019 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 01/08 2019 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 01/08 2019
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 01/08 2019 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 01/08 2019 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 01/08 2019 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 01/08 2019 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 01/08 2019 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 01/08 2019 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 01/08 2019 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,600 <= 5,00 g/l 01/08 2019 0,580
Barium (Ba) 2,00 g/l 01/08 2019 2,70
Bor (B) 20,0 <= 1000 g/l 01/08 2019 20,0
Kobolt (Co) < 0,050 < 5,00 g/l 01/08 2019 < 0,050
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 g/l 01/08 2019 0,480
Strontium 2250 g/l 01/08 2019
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 01/08 2019 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 01/08 2019 < 0,010
Gasser
Methan < 0,010 <= 0,010 mg/l 01/08 2019
Svovlbrinte 0,010 <= 0,050 mg/l 01/08 2019
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 01/08 2019
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 23/02-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Mariagerfjord
Adresse
Valmuemarken 1a , 9500 Hobro
Kontaktperson
Telefon
21442694


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66