Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Balle Skovvej 2A , 8444 Balle
Kontaktperson
Claus Petersen
Telefon
Hjemmeside

Balle Vandvrk

Analyser for Balle Vandvrk

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,015 <= 0,050 mg/l 24/02 2021 0,010
Calcium (Ca) 69,0 mg/l 24/02 2021 69,0
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 21/10 2019 < 2,00
Chlorid (Cl) 20,0 <= 250 mg/l 21/10 2019 20,0
Farvetal-Pt 1,60 <= 15,0 mg Pt/l 21/10 2019 1,70
Fluorid (F) 0,400 <= 1,50 mg/l 21/10 2019 0,410
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 235 >= 100 mg/l 21/10 2019 237
Hrdhed, total 12,0 grader dH 24/02 2021 12,0
Inddampningsrest 290 mg/l 21/10 2019 270
Kalium 2,30 mg/l 21/10 2019 2,20
Konduktivitet (ledningsevne) 42,0 >= 30,0 mS/m 24/02 2021 42,0
Magnesium (Mg) 9,90 mg/l 24/02 2021 9,90
Natrium (Na) 13,0 <= 175 mg/l 21/10 2019 13,0
Nitrat (NO3) 0,460 <= 50,0 mg/l 24/02 2021 0,520
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 24/02 2021 0,002
NVOC - org.carbon (C) 1,20 <= 4,00 mg/l 24/02 2021 0,750
Oxygen/Iltindhold 11,0 mg/l 24/02 2021 10,2
pH 7,50 >= 7,00 pH 24/02 2021 7,50
Phosphor, total-P < 0,010 <= 0,150 mg/l 21/10 2019 < 0,010
Sulfat (SO4) 21,0 <= 250 mg/l 21/10 2019 19,0
Temperatur 7,40 grader C 24/02 2021 11,0
Turbiditet 0,140 <= 1,00 FTU 21/10 2019 0,140
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 24/02 2021 < 0,010
Mangan (Mn) 0,002 <= 0,050 mg/l 24/02 2021 < 0,002
Farve Ingen 21/10 2019 Ikke oplyst
Lugt Ingen lugt 21/10 2019 Ikke oplyst
Smag Normal 21/10 2019 Ikke oplyst
Syn Klar 21/10 2019 Ikke oplyst
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 24/02 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 24/02 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 24/02 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 24/02 2021 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 21/10 2019 < 1,00
Pesticider / Allergifremkaldende
AMPA < 0,010 <= 0,100 g/l 21/10 2019 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 21/10 2019 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 21/10 2019 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 03/10 2017
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 01/08 2005 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/10 2019 < 0,010
Desethyl-Atrazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/10 2019 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/10 2019 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/10 2019 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/10 2019 < 0,010
Desisopropyl-Atrazin (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/10 2019 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/10 2017
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 21/10 2019 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 21/10 2019 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 21/10 2019 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 01/08 2005 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 01/08 2005 < 0,010
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 21/10 2019 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 01/08 2005 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/10 2019 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 21/10 2019 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 21/10 2019 < 0,010
Hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 21/10 2019 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 21/10 2019 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 01/08 2005 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 01/08 2005 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 21/10 2019 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 21/10 2019 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 21/10 2019 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 21/10 2019 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 21/10 2019 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 01/08 2005 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 03/10 2017
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 21/10 2019 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 21/10 2019 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 21/10 2019 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 21/10 2019 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 01/08 2005 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 21/10 2019 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 01/08 2005 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 21/10 2019 < 0,010
2,6-DCPP < 0,010 <= 0,100 g/l 21/10 2019 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/10 2019 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 21/10 2019 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/10 2019 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 21/10 2019 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) < 0,030 <= 5,00 g/l 24/02 2021 < 0,030
Nikkel (Ni) 0,360 <= 20,0 g/l 24/02 2021 0,760
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 01/08 2005 < 0,010
2,4-dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 21/10 2019 < 0,010
2,6-dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 21/10 2019 < 0,010
Aromater / olieprodukter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 21/10 2019 < 0,020
Ethylbenzen < 0,020 g/l 21/10 2019 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 g/l 21/10 2019 < 0,020
Naphthalen < 0,020 g/l 21/10 2019 < 0,020
O-xylen < 0,020 g/l 21/10 2019 < 0,020
Toluen < 0,020 g/l 21/10 2019 < 0,020
Chlorerede oplsningsmidler/Halogenerede alifatiske kulbrinter
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 21/10 2019 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 21/10 2019 < 0,020
Tetrachlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 21/10 2019 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 21/10 2019 < 0,020
Trichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 21/10 2019 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 21/10 2019 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 21/10 2019 < 0,020
Kontrolboringer
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 30/07-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Balle Skovvej 2A , 8444 Balle
Kontaktperson
Claus Petersen
Telefon
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66