Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Tønder
Adresse
Kærvej 27 , 6270 Tønder
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Jejsing vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,012 <= 0,050 mg/l 27/03 2018 0,006
Chlorid (Cl) 50,0 <= 250 mg/l 27/03 2018 49,0
Fluorid (F) 0,230 <= 1,50 mg/l 27/03 2018 0,250
Hårdhed, total 17,0 grader dH 27/10 2017 17,0
Kalium 2,30 <= 10,0 mg/l 27/10 2017 2,60
Natrium (Na) 27,0 <= 175 mg/l 27/10 2017 29,0
Nitrat (NO3) 1,10 <= 50,0 mg/l 27/03 2018 0,890
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 27/03 2018 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 9,40 >= 5,00 mg/l 27/10 2017 10,4
Sulfat (SO4) 54,0 <= 250 mg/l 27/10 2017 61,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,027 <= 0,200 mg/l 27/03 2018 0,059
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 27/03 2018 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 27/03 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 27/03 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 27/03 2018 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 27/03 2018 3,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,200 <= 20,0 µg/l 27/10 2017 0,097

Rørkær vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 27/03 2018 < 0,005
Chlorid (Cl) 73,0 <= 250 mg/l 27/03 2018 72,0
Fluorid (F) 0,150 <= 1,50 mg/l 27/03 2018 0,190
Hårdhed, total 17,0 grader dH 27/10 2017 18,0
Kalium 2,60 <= 10,0 mg/l 27/10 2017 2,90
Natrium (Na) 33,0 <= 175 mg/l 27/10 2017 36,0
Nitrat (NO3) 0,680 <= 50,0 mg/l 27/03 2018 0,470
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 27/03 2018 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 9,50 >= 5,00 mg/l 27/10 2017 10,4
Sulfat (SO4) 72,0 <= 250 mg/l 27/10 2017 72,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,060 <= 0,200 mg/l 27/03 2018 0,018
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 27/03 2018 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 27/03 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 27/03 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 27/03 2018 < 1,00
Kimtal 37 grader 4,00 antal/ml 27/03 2018 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,280 <= 20,0 µg/l 27/10 2017 0,280

Analyser på ledningsnettet

Ledningsnet Jejsing

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Hårdhed, total 18,0 grader dH 10/05 2017
Oxygen/Iltindhold 9,50 >= 5,00 mg/l 02/01 2019 9,40
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,015 <= 0,200 mg/l 02/01 2019 0,012
Mangan (Mn) < 0,005 <= 0,050 mg/l 09/07 2013 < 0,005
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/01 2019 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/01 2019 < 1,00
Kimtal 22Gr. 4,00 < 200 antal/ml 02/01 2019 21,0

Ledningsnet Rørkær

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Hårdhed, total 18,0 grader dH 10/05 2017
Oxygen/Iltindhold 10,3 >= 5,00 mg/l 02/01 2019 9,70
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,026 <= 0,200 mg/l 02/01 2019 0,019
Mangan (Mn) < 0,005 <= 0,050 mg/l 09/07 2013 < 0,005
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/01 2019 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/01 2019 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 02/01 2019 3,00
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 02/01-2019.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Tønder
Adresse
Kærvej 27 , 6270 Tønder
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66