Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Snderborg
Adresse
Brunhoved 20 , 6400 Snderborg
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

DGU 169.301 - B1

Analyser for DGU 169.301 - B1

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Aggressiv kuldioxid (CO2) 7,00 mg/l 28/04 2023 < 2,00
Alkalinitet, total TA 5,67 meq/l 15/01 1963
Ammonium (NH4) 0,350 <= 0,050 mg/l 28/04 2023 0,420
Calcium (Ca) 83,0 mg/l 28/04 2023 92,0
Chlorid (Cl) 26,0 <= 250 mg/l 28/04 2023 27,0
Fluorid (F) 0,220 <= 1,50 mg/l 28/04 2023 0,290
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 341 >= 100 mg/l 28/04 2023 339
Hrdhed, total 15,4 grader dH 15/01 1963
Inddampningsrest 370 mg/l 02/10 2018 350
Kalium 3,00 mg/l 28/04 2023 3,20
Konduktivitet (ledningsevne) 62,0 <= 250 mS/m 28/04 2023 55,0
Magnesium (Mg) 11,0 mg/l 28/04 2023 11,0
Natrium (Na) 19,0 <= 175 mg/l 28/04 2023 20,0
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 28/04 2023 < 0,300
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 28/04 2023 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 1,50 <= 4,00 mg/l 28/04 2023 1,90
Oxygen/Iltindhold 0,200 mg/l 28/04 2023 2,00
pH 7,40 >= 7,00 pH 28/04 2023 7,40
Phosphor, total-P 0,088 <= 0,150 mg/l 28/04 2023 0,083
Sulfat (SO4) 7,80 <= 250 mg/l 28/04 2023 8,90
Temperatur 10,4 grader C 28/04 2023 10,1
Kosmetiske
Jern (Fe) 2,40 <= 0,200 mg/l 28/04 2023 2,20
Mangan (Mn) 0,130 <= 0,050 mg/l 28/04 2023 0,120
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 25/09 2013 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 25/09 2013 < 1,00
Kimtal 22Gr. 45,0 < 200 antal/ml 15/09 2011
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 15/09 2011
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 28/04 2023
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 28/04 2023
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 28/04 2023 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 28/04 2023 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 28/04 2023 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 28/04 2023 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 28/04 2023 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 28/04 2023 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 28/04 2023 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 28/07 2010 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 28/04 2023 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 28/04 2023 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 28/04 2023 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 28/04 2023 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 28/04 2023 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 28/04 2023 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 28/04 2023 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 28/04 2023 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 28/04 2023
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 28/04 2023
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 28/07 2010 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 28/07 2010 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 28/04 2023 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 28/07 2010 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 28/04 2023 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 28/04 2023 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 28/04 2023 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 28/04 2023 < 0,010
Imazalil < 0,010 < 0,100 g/l 28/04 2023
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 28/07 2010 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 28/04 2023 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 28/04 2023 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 28/04 2023 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 09/09 2019 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 28/04 2023 < 0,010
Metaldehyd < 0,010 <= 0,100 g/l 28/04 2023
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 28/07 2010 < 0,010
Metamitron-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 28/04 2023
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 28/04 2023
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 28/04 2023
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 28/04 2023 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 28/04 2023 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 28/04 2023 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 28/04 2023 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 28/04 2023 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 28/04 2023
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 28/04 2023 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 28/07 2010 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 28/04 2023
R471811, Metabolit af chlorthalonil (4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat) < 0,010 < 0,100 g/l 28/04 2023
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 28/04 2023 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 28/07 2010 < 0,010
Terbuthylazin CGA 324007 (LM5) < 0,010 < 0,100 g/l 28/04 2023
Terbuthylazin SYN 545666 (LM6) < 0,010 < 0,100 g/l 28/04 2023
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 28/04 2023
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 25/08 2014 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 28/04 2023 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 28/04 2023 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 28/04 2023 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 28/04 2023
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 28/04 2023 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 28/04 2023 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 28/04 2023
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,650 <= 5,00 g/l 28/04 2023 0,610
Barium (Ba) 160 g/l 28/04 2023 160
Bor (B) 72,0 <= 1000 g/l 28/04 2023 71,0
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 28/04 2023 0,068
Nikkel (Ni) 0,064 <= 20,0 g/l 28/04 2023 < 0,030
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 28/04 2023 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 28/04 2023 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 28/07 2010 < 0,010
Gasser
Methan 0,066 <= 0,010 mg/l 28/04 2023 0,061
Svovlbrinte < 0,020 <= 0,050 mg/l 28/04 2023 < 0,020
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 28/04 2023 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 09/10-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Snderborg
Adresse
Brunhoved 20 , 6400 Snderborg
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66