Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Snderborg
Adresse
Brunhoved 20 , 6400 Snderborg
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

DGU 169.301 - B1

Analyser for DGU 169.301 - B1

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Alkalinitet, total TA 5,67 meq/l 15/01 1963
Ammonium (NH4) 0,420 <= 0,050 mg/l 09/09 2019 0,380
Calcium (Ca) 92,0 mg/l 09/09 2019 94,0
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 09/09 2019 < 2,00
Chlorid (Cl) 27,0 <= 250 mg/l 09/09 2019 32,0
Fluorid (F) 0,290 <= 1,50 mg/l 09/09 2019 0,300
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 339 >= 100 mg/l 09/09 2019 344
Hrdhed, total 15,4 grader dH 15/01 1963
Inddampningsrest 370 mg/l 02/10 2018 350
Kalium 3,20 mg/l 09/09 2019 3,40
Konduktivitet (ledningsevne) 55,0 >= 30,0 mS/m 09/09 2019 62,0
Magnesium (Mg) 11,0 mg/l 09/09 2019 11,0
Natrium (Na) 20,0 <= 175 mg/l 09/09 2019 25,0
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 09/09 2019 < 0,300
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 09/09 2019 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 1,90 <= 4,00 mg/l 09/09 2019 1,70
Oxygen/Iltindhold 2,00 mg/l 09/09 2019 1,20
pH 7,40 >= 7,00 pH 09/09 2019 7,20
Phosphor, total-P 0,083 <= 0,150 mg/l 09/09 2019 0,085
Sulfat (SO4) 8,90 <= 250 mg/l 09/09 2019 9,50
Temperatur 10,1 grader C 09/09 2019 10,1
Kosmetiske
Jern (Fe) 2,20 <= 0,200 mg/l 09/09 2019 2,30
Mangan (Mn) 0,120 <= 0,050 mg/l 09/09 2019 0,130
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 25/09 2013 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 25/09 2013 < 1,00
Kimtal 22Gr. 45,0 < 200 antal/ml 15/09 2011
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 15/09 2011
Pesticider / Allergifremkaldende
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 09/09 2019 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 09/09 2019 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 09/09 2019 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 09/09 2019 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 09/09 2019 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 09/09 2019 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 09/09 2019
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 28/07 2010 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 09/09 2019 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 09/09 2019 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 09/09 2019 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 09/09 2019 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 09/09 2019
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 09/09 2019 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 09/09 2019 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 09/09 2019 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 28/07 2010 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 28/07 2010 < 0,010
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 09/09 2019 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 28/07 2010 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 09/09 2019 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 09/09 2019 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 09/09 2019 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 09/09 2019 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 28/07 2010 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 09/09 2019 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 09/09 2019 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 09/09 2019 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 09/09 2019 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 09/09 2019 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 28/07 2010 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 09/09 2019
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 09/09 2019 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 09/09 2019 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 09/09 2019 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 09/09 2019 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 09/09 2019
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 28/07 2010 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 09/09 2019 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 28/07 2010 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 25/08 2014 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 09/09 2019 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 09/09 2019 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 09/09 2019 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 09/09 2019 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 09/09 2019 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,610 <= 5,00 g/l 09/09 2019 0,250
Barium (Ba) 160 g/l 09/09 2019 160
Bor (B) 71,0 <= 1000 g/l 09/09 2019 69,0
Kobolt (Co) 0,068 < 5,00 g/l 09/09 2019 < 0,040
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 g/l 09/09 2019 0,190
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 09/09 2019 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 09/09 2019 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 28/07 2010 < 0,010
Gasser
Methan 0,061 <= 0,010 mg/l 09/09 2019
Svovlbrinte < 0,020 <= 0,050 mg/l 09/09 2019
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 09/09 2019
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 06/05-2022.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Snderborg
Adresse
Brunhoved 20 , 6400 Snderborg
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66