Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Snderborg
Adresse
Toften 6 , 6440 Augustenborg
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

DGU 170.471

Analyser for DGU 170.471

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,960 <= 0,050 mg/l 17/08 2023 1,10
Calcium (Ca) 100 mg/l 17/08 2023 75,0
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 17/08 2023 3,20
Chlorid (Cl) 26,0 <= 250 mg/l 17/08 2023 31,0
Fluorid (F) 0,300 <= 1,50 mg/l 17/08 2023 0,440
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 324 >= 100 mg/l 17/08 2023 336
Hrdhed, total 14,4 grader dH 12/07 2006
Inddampningsrest 350 mg/l 26/07 2007 350
Ionbalance 1,70 % 12/07 2006
Kalium 4,40 mg/l 17/08 2023 3,70
Konduktivitet (ledningsevne) 68,0 <= 250 mS/m 17/08 2023 59,0
Magnesium (Mg) 17,0 mg/l 17/08 2023 13,0
Natrium (Na) 19,0 <= 175 mg/l 17/08 2023 25,0
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 17/08 2023 0,800
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 17/08 2023 < 0,005
NVOC - org.carbon (C) 1,80 <= 4,00 mg/l 17/08 2023 3,60
Oxygen/Iltindhold 0,300 mg/l 17/08 2023 1,20
pH 7,40 >= 7,00 pH 17/08 2023 7,60
Phosphor, total-P 0,110 <= 0,150 mg/l 17/08 2023 0,220
Sulfat (SO4) 46,0 <= 250 mg/l 17/08 2023 3,00
Temperatur 10,3 grader C 17/08 2023 9,60
Kosmetiske
Jern (Fe) 4,70 <= 0,200 mg/l 17/08 2023 2,60
Mangan (Mn) 0,130 <= 0,050 mg/l 17/08 2023 0,120
Pesticider og nedbrydningsprodukter
(LM3) 2,6-Dihydroxy-7,7-dimethyl-6,8-dihydroimidazo[1,2a][1,3,5]triazin-4(6H)-on < 0,010 <= 0,100 g/l 17/08 2023
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 17/08 2023
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 17/08 2023
Aldrin < 0,010 < 0,030 g/l 17/08 2023
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 17/08 2023 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 17/08 2023 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 17/08 2023 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 17/08 2023 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 26/07 2007 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 17/08 2023 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 17/08 2023
Clopyralid < 0,100 12/07 2006
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 26/07 2007 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 17/08 2023
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 17/08 2023 < 0,020
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 17/08 2023
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 12/07 2006
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 17/08 2023 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 17/08 2023
Dieldrin < 0,010 < 0,030 g/l 17/08 2023
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 17/08 2023
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 17/08 2023
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 26/07 2007 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 26/07 2007 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 12/07 2006
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 26/07 2007 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 17/08 2023
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 17/08 2023 < 0,010
Heptachlor < 0,010 < 0,030 g/l 17/08 2023
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 g/l 17/08 2023
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 17/08 2023 < 0,010
Imazalil < 0,010 < 0,100 g/l 17/08 2023
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 26/07 2007 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 12/07 2006
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 26/07 2007 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 17/08 2023 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 17/08 2023
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 17/08 2023
Metaldehyd < 0,010 <= 0,100 g/l 17/08 2023
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 26/07 2007 < 0,010
Metamitron-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 17/08 2023
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 17/08 2023
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 17/08 2023
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 17/08 2023
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 17/08 2023
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 17/08 2023
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 17/08 2023
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 17/08 2023
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 17/08 2023
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 26/07 2007 < 0,010
PPU (IN70941) < 0,010 <= 0,100 g/l 17/08 2023
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 17/08 2023
R471811, Metabolit af chlorthalonil (4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat) < 0,010 < 0,100 g/l 17/08 2023
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 17/08 2023 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 26/07 2007 < 0,010
Terbuthylazin CGA 324007 (LM5) < 0,010 < 0,100 g/l 17/08 2023
Terbuthylazin SYN 545666 (LM6) < 0,010 < 0,100 g/l 17/08 2023
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 17/08 2023
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 26/07 2007 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 17/08 2023
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 17/08 2023 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 17/08 2023
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 17/08 2023
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 17/08 2023
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 17/08 2023
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 17/08 2023
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 2,30 <= 5,00 g/l 17/08 2023 0,490
Barium (Ba) 140 g/l 17/08 2023 150
Bor (B) 95,0 <= 1000 g/l 17/08 2023 95,0
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 17/08 2023
Nikkel (Ni) 0,290 <= 20,0 g/l 17/08 2023 0,079
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,020 < 0,100 g/l 12/07 2006
2,4,5-trichlorphenol < 0,020 12/07 2006
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 17/08 2023 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 26/07 2007 < 0,020
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 26/07 2007 < 0,020
4-Chlor-3-methylphenol < 0,020 12/07 2006
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
MTBE < 0,100 <= 5,00 g/l 21/03 2001
Pentachlorbenzen < 0,010 <= 0,100 g/l 17/08 2023
Gasser
Methan 1,60 <= 0,010 mg/l 12/07 2006 1,11
Svovlbrinte < 0,010 <= 0,050 mg/l 12/07 2006 0,020
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 17/08 2023
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 17/08-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Snderborg
Adresse
Toften 6 , 6440 Augustenborg
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66