Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Skive
Adresse
Slvvej 43A , 7870 Roslev
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Ledningsnet

Analyser for Ledningsnet

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Aggressiv kuldioxid (CO2) < 2,00 mg/l 27/03 1995 4,00
Ammonium (NH4) 0,180 <= 0,050 mg/l 22/05 2000 0,180
Anioner, total 7,18 meq/l 06/03 2000
Calcium (Ca) 110 mg/l 06/03 2000 103
Chlorid (Cl) 35,0 <= 250 mg/l 06/03 2000 31,0
Farvetal-Pt 2,50 <= 15,0 mg Pt/l 13/06 2022 2,30
Fluorid (F) 0,160 <= 1,50 mg/l 06/03 2000 0,150
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 230 >= 100 mg/l 06/03 2000 226
Hrdhed, total 18,0 grader dH 06/03 2000 12,7
Inddampningsrest 450 mg/l 06/03 2000 340
Kalium 3,10 mg/l 06/03 2000 2,70
Kationer, total 7,26 meq/l 06/03 2000
Konduktivitet (ledningsevne) 55,4 <= 250 mS/m 13/06 2022 68,7
Magnesium (Mg) 11,0 mg/l 06/03 2000 9,70
Natrium (Na) 18,0 <= 175 mg/l 06/03 2000 17,0
Nitrat (NO3) 2,00 <= 50,0 mg/l 22/05 2000 2,00
Nitrit (NO2) 0,022 <= 0,100 mg/l 27/05 2021 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 1,50 <= 4,00 mg/l 06/03 2000 1,40
Oxygen/Iltindhold 10,9 mg/l 13/12 2017 8,35
pH 7,20 >= 7,00 pH 13/06 2022 7,30
Phosphor, total-P 0,015 <= 0,150 mg/l 06/03 2000 0,011
Sulfat (SO4) 110 <= 250 mg/l 06/03 2000 113
Temperatur 16,0 grader C 13/06 2022 9,70
Turbiditet 0,080 <= 1,00 FTU 13/06 2022 0,430
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,022 <= 0,200 mg/l 13/06 2022 0,096
Mangan (Mn) < 0,020 <= 0,050 mg/l 22/05 2000 < 0,020
Farve Ikke oplyst 27/03 1995 Ikke oplyst
Lugt Ikke oplyst 27/03 1995 Ikke oplyst
Syn Ikke oplyst 27/03 1995 Ikke oplyst
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 13/06 2022 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 13/06 2022 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 12/06 2019 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 13/06 2022 < 1,00
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 09/12 2015 < 1,00
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Anioniske detergenter < 10,0 <= 100 g/l 06/03 2000 < 10,0
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 06/03 2000 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 06/03 2000 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 06/03 2000 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 06/03 2000 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 06/03 2000 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 06/03 2000 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 06/03 2000 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 06/03 2000 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 06/03 2000 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 06/03 2000 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 08/06 1998
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 06/03 2000 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 06/03 2000 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 06/03 2000 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 08/06 1998
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 06/03 2000 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 06/03 2000 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 06/03 2000 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 06/03 2000 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 06/03 2000 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 06/03 2000 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 06/03 2000 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) 0,030 <= 0,100 g/l 06/03 2000 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 2,00 <= 200 g/l 12/06 2019 < 0,500
Arsen (As) 0,480 <= 5,00 g/l 08/12 2016 0,320
Bly (Pb) 0,150 <= 5,00 g/l 12/06 2019 0,110
Bor (B) 29,0 <= 1000 g/l 08/12 2016 29,0
Cadmium (Cd) 0,018 <= 3,00 g/l 12/06 2019 0,020
Chrom (Cr) 0,086 <= 25,0 g/l 12/06 2019 0,140
Kobber (Cu) 23,0 <= 2000 g/l 12/06 2019 5,90
Kobolt (Co) 0,360 < 5,00 g/l 08/12 2016 0,840
Nikkel (Ni) 14,0 <= 20,0 g/l 12/06 2019 18,0
Zink (Zn) 34,0 <= 3000 g/l 12/06 2019 89,0
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 06/03 2000
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 06/03 2000
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,500 < 1,00 g/l 06/03 2000
Benzin < 0,010 g/l 06/03 2000
Dieselolie < 0,010 g/l 06/03 2000
Ethylbenzen < 0,500 g/l 06/03 2000
Fyringsolie < 100 06/03 2000
M+P-xylen < 0,500 g/l 06/03 2000
O-xylen < 0,500 g/l 06/03 2000
Olie 8,00 < 10,0 g/l 21/03 1995
Olieprodukter < 2,00 08/06 1998 < 1,00
Toluen < 0,500 g/l 06/03 2000
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 29/04-2024.
Overskridelser

Ammonium (NH4)
Coliforme bakt.37Gr.
Nikkel (Ni)

Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Skive
Adresse
Slvvej 43A , 7870 Roslev
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66