Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Aalborg
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

DGU 34.1743

Analyser for DGU 34.1743

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,007 <= 0,050 mg/l 16/05 2012 0,016
Anioner, total 4,50 meq/l 16/05 2012 5,50
Calcium (Ca) 69,0 mg/l 16/05 2012 87,0
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 28/07 2010 < 2,00
Chlorid (Cl) 32,0 <= 250 mg/l 16/05 2012 33,0
Fluorid (F) 0,130 <= 1,50 mg/l 04/07 2006 0,140
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 186 >= 100 mg/l 16/05 2012 149
Hrdhed, total 13,0 grader dH 05/11 1991 13,0
Inddampningsrest 282 mg/l 06/08 2003 359
Kalium 1,00 mg/l 16/05 2012 0,850
Kationer, total 4,50 meq/l 16/05 2012 5,50
Konduktivitet (ledningsevne) 45,2 <= 250 mS/m 16/05 2012 57,4
Magnesium (Mg) 4,00 mg/l 16/05 2012 5,10
Natrium (Na) 15,0 <= 175 mg/l 16/05 2012 16,0
Nitrat (NO3) 19,0 <= 50,0 mg/l 16/05 2012 86,0
Nitrit (NO2) < 0,005 <= 0,100 mg/l 16/05 2012 < 0,005
NVOC - org.carbon (C) 0,480 <= 4,00 mg/l 16/05 2012 0,750
Oxygen/Iltindhold 3,21 mg/l 16/05 2012 7,39
pH 7,52 >= 7,00 pH 16/05 2012 7,57
Phosphor, total-P 0,015 <= 0,150 mg/l 16/05 2012 0,021
Redoxpotentiale 244 mV 16/05 2012 234
Silicium / Kiselsyre (SiO2) 12,0 mg/l 18/08 1999 12,0
Sulfat (SO4) 11,0 <= 250 mg/l 16/05 2012 37,0
Temperatur 8,40 grader C 16/05 2012 8,30
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 16/05 2012 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,005 <= 0,050 mg/l 16/05 2012 < 0,005
Pesticider og nedbrydningsprodukter
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/05 2012 < 0,010
Anioniske detergenter 10,0 <= 100 g/l 06/08 2003 < 3,00
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 16/05 2012 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/05 2012 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/05 2012 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2006 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 16/05 2012 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 06/08 2003 < 0,010
Chlorsulfuron < 0,010 <= 0,100 g/l 06/08 2003 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 06/08 2003 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2006 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 16/05 2012 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 16/05 2012 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 06/08 2003 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2006 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 04/07 2006 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2006 < 0,010
Ethofumesat < 0,010 <= 0,100 g/l 06/08 2003 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 06/08 2003 < 0,010
Fenpropimorph < 0,010 < 0,100 g/l 06/08 2003 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 16/05 2012 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 16/05 2012 < 0,010
Hydroxyterbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 16/05 2012 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2006 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 30/08 2000 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2006 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 16/05 2012 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2006 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 16/05 2012 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2006 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 16/05 2012 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2006 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2006 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/05 2012 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/05 2012 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 16/05 2012 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/05 2012 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 16/05 2012 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) < 0,070 <= 200 g/l 23/06 2011 0,730
Antimon (Sb) < 0,200 <= 5,00 g/l 17/08 2005 < 0,200
Arsen (As) 1,10 <= 5,00 g/l 23/06 2011 1,10
Barium (Ba) 64,0 g/l 17/08 2005 11,0
Beryllium < 0,020 23/06 2011 0,040
Bly (Pb) < 0,025 <= 5,00 g/l 23/06 2011 < 0,025
Bor (B) 19,0 <= 1000 g/l 23/06 2011 24,0
Bromid 130 g/l 06/08 2003 110
Cadmium (Cd) 0,007 <= 3,00 g/l 23/06 2011 0,016
Chrom (Cr) 0,590 <= 25,0 g/l 17/08 2005 0,630
Cyanid (CN) < 2,00 <= 50,0 g/l 06/08 2003 < 2,00
Jod 4,40 23/06 2011 4,40
Kobber (Cu) 0,120 <= 2000 g/l 23/06 2011 1,90
Kobolt (Co) < 0,100 < 5,00 g/l 17/08 2005 < 0,100
Kvikslv (Hg) 0,001 <= 1,00 g/l 06/08 2003 0,000
Nikkel (Ni) 0,390 <= 20,0 g/l 23/06 2011 0,150
Selen (Se) 0,880 <= 10,0 g/l 17/08 2005 0,290
Zink (Zn) 0,900 <= 3000 g/l 23/06 2011 1,60
Chlorphenoler / allegifremkaldende
alkylbenzensulfonat < 2,00 23/06 2011 < 2,00
2,3,4,5-Tetraclorphenol < 0,050 <= 0,100 g/l 07/08 1991
2,3,5,6-Tetraclorphenol < 0,050 <= 0,100 g/l 07/08 1991
2,3-Dimethylphenol < 0,050 < 0,100 g/l 07/08 1991
2,4+2,5-dichlorpheno < 0,020 < 0,100 g/l 16/08 2007
2,4-Dichlorphenol < 0,020 < 0,100 g/l 23/06 2010 < 0,020
2,6-Dichlorphenol < 0,020 < 0,100 g/l 23/06 2010 < 0,020
2-Methylphenol < 0,050 < 0,100 g/l 26/08 1996 < 0,050
3,4-Dimethylphenol < 0,050 <= 0,100 g/l 07/08 1991
3,5-Dimethylphenol < 0,050 <= 0,100 g/l 07/08 1991
3-methylphenol < 0,050 < 0,100 g/l 07/08 1991
4,6-Diclor-2-methylphenol < 0,050 <= 0,100 g/l 07/08 1991
4-Chlor-2-methylphenol < 0,050 < 0,100 g/l 26/08 1997 < 0,050
6-Chlor-2-methylphenol < 0,050 <= 0,100 g/l 07/08 1991
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 23/06 2011 < 0,020
Ethylbenzen < 0,050 g/l 26/08 1997 < 0,050
M+P-xylen < 0,020 g/l 23/06 2010 < 0,020
M-xylen < 0,022 07/08 1991
Naphtalen < 0,020 g/l 23/06 2010 < 0,020
O-xylen < 0,020 g/l 23/06 2010 < 0,020
P-xylen < 0,008 07/08 1991
Toluen < 0,020 g/l 23/06 2011 < 0,020
Xylen < 0,020 <= 1,00 g/l 23/06 2011 < 0,020
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 23/06 2011 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 23/06 2011 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 23/06 2011 < 0,020
Trichloreddikesyre < 0,010 16/05 2012 < 0,010
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 23/06 2011 < 0,020
Trichlorfluormethan 0,185 g/l 19/08 1998 0,022
Trichlortrifluorethn 0,006 g/l 19/08 1998 < 0,000
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 23/06 2011 < 0,020
1,2-Dibromethane < 0,020 g/l 23/06 2011 < 0,020
Gasser
Dichlordifluormethan 0,122 ng/l 19/08 1998 0,021
Methan < 0,010 <= 0,010 mg/l 26/08 1997 < 0,010
Svovlbrinte < 0,010 <= 0,050 mg/l 26/08 1997 < 0,010
Phalater
DEHP < 0,100 23/06 2011 < 0,100
Dibuthylphthalat < 0,300 23/06 2011 < 0,300
diisononylphthalat < 0,100 23/06 2011 < 0,100
Org. mikroforurening - Materiale monomerer
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 23/06 2011 < 0,020
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 21/05-2012.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Aalborg
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66