Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Aalborg
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

DGU 34.1654

Analyser for DGU 34.1654

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,140 <= 0,050 mg/l 02/05 2012 0,130
Anioner, total 5,50 meq/l 02/05 2012 5,50
Calcium (Ca) 69,0 mg/l 02/05 2012 68,0
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 14/08 2007 < 2,00
Chlorid (Cl) 56,0 <= 250 mg/l 02/05 2012 57,0
Fluorid (F) 0,350 <= 1,50 mg/l 04/07 2006 0,570
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 213 >= 100 mg/l 02/05 2012 208
Hrdhed, total 11,0 grader dH 06/11 1991 11,0
Inddampningsrest 352 mg/l 09/10 2002 350
Kalium 2,50 mg/l 02/05 2012 2,50
Kationer, total 5,30 meq/l 02/05 2012 5,30
Konduktivitet (ledningsevne) 55,2 <= 250 mS/m 02/05 2012 54,3
Magnesium (Mg) 6,00 mg/l 02/05 2012 6,10
Natrium (Na) 30,0 <= 175 mg/l 02/05 2012 30,0
Nitrat (NO3) < 0,500 <= 50,0 mg/l 02/05 2012 < 0,500
Nitrit (NO2) < 0,005 <= 0,100 mg/l 02/05 2012 < 0,005
NVOC - org.carbon (C) 0,490 <= 4,00 mg/l 02/05 2012 0,560
Oxygen/Iltindhold 0,020 mg/l 02/05 2012 0,260
pH 7,46 >= 7,00 pH 02/05 2012 7,47
Phosphor, total-P 0,009 <= 0,150 mg/l 02/05 2012 0,020
Redoxpotentiale -133 mV 02/05 2012 -200
Silicium / Kiselsyre (SiO2) 13,0 mg/l 29/08 2000 13,0
Sulfat (SO4) 21,0 <= 250 mg/l 02/05 2012 22,0
Temperatur 10,8 grader C 02/05 2012 10,1
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,095 <= 0,200 mg/l 02/05 2012 0,110
Mangan (Mn) < 0,005 <= 0,050 mg/l 02/05 2012 < 0,005
Pesticider og nedbrydningsprodukter
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/05 2012 < 0,010
Anioniske detergenter 5,60 <= 100 g/l 04/09 2001 < 2,00
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 02/05 2012 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/05 2012 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/05 2012 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2006 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 02/05 2012 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 09/10 2002 < 0,010
Chlorsulfuron < 0,010 <= 0,100 g/l 09/10 2002 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 09/10 2002 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2006 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 02/05 2012 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 02/05 2012 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 09/10 2002 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2006 0,018
Diuron < 0,010 g/l 04/07 2006 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2006 < 0,010
Ethofumesat < 0,010 <= 0,100 g/l 09/10 2002 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 09/10 2002 < 0,010
Fenpropimorph < 0,010 < 0,100 g/l 09/10 2002 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 02/05 2012 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 02/05 2012 < 0,010
Hydroxyterbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 02/05 2012 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2006 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 29/08 2000 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2006 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 02/05 2012 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2006 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 02/05 2012 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2006 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 02/05 2012 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2006 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2006 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/05 2012 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/05 2012 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 02/05 2012 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/05 2012 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 02/05 2012 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) < 0,070 <= 200 g/l 04/07 2011 0,330
Antimon (Sb) < 0,200 <= 5,00 g/l 11/08 2005 < 0,020
Arsen (As) 2,20 <= 5,00 g/l 04/07 2011 2,00
Barium (Ba) 44,0 g/l 09/10 2002 31,0
Beryllium < 0,020 04/07 2011
Bly (Pb) 0,130 <= 5,00 g/l 04/07 2011 0,037
Bor (B) 21,0 <= 1000 g/l 04/07 2011 26,0
Bromid 140 g/l 17/08 1999 95,0
Cadmium (Cd) < 0,004 <= 3,00 g/l 04/07 2011 0,007
Chrom (Cr) < 0,040 <= 25,0 g/l 11/08 2005 < 0,050
Cyanid (CN) < 1,00 <= 50,0 g/l 17/08 1999 < 2,00
Jod 2,80 04/07 2011
Kobber (Cu) < 0,040 <= 2000 g/l 04/07 2011 0,041
Kobolt (Co) < 0,100 < 5,00 g/l 11/08 2005
Kvikslv (Hg) 0,002 <= 1,00 g/l 17/08 1999 0,002
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 g/l 04/07 2011 4,50
Selen (Se) < 0,100 <= 10,0 g/l 09/10 2002 < 0,100
Slv(Ag) < 0,100 <= 10,0 g/l 26/08 1998
Tin < 0,100 < 1500 g/l 26/08 1998
Zink (Zn) < 0,500 <= 3000 g/l 04/07 2011 14,0
Chlorphenoler / allegifremkaldende
alkylbenzensulfonat < 2,00 04/07 2011 < 2,00
2,3,4,5-Tetraclorphenol < 0,050 <= 0,100 g/l 06/08 1991
2,3,5,6-Tetraclorphenol < 0,050 <= 0,100 g/l 06/08 1991
2,3-Dimethylphenol < 0,050 < 0,100 g/l 06/08 1991
2,4-Dichlorphenol < 0,020 < 0,100 g/l 04/07 2006 < 0,020
2,6-Dichlorphenol < 0,020 < 0,100 g/l 04/07 2006 < 0,020
2-Methylphenol < 0,050 < 0,100 g/l 20/08 1996 < 0,050
3,4-Dimethylphenol < 0,050 <= 0,100 g/l 06/08 1991
3,5-Dimethylphenol < 0,050 <= 0,100 g/l 06/08 1991
3-methylphenol < 0,050 < 0,100 g/l 06/08 1991
4,6-Diclor-2-methylphenol < 0,050 <= 0,100 g/l 11/11 1997 < 0,050
4-Chlor-2-methylphenol < 0,050 < 0,100 g/l 11/11 1997 < 0,050
6-Chlor-2-methylphenol < 0,050 <= 0,100 g/l 11/11 1997 < 0,050
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 04/07 2011 < 0,040
Ethylbenzen < 0,050 g/l 20/08 1997
M+P-xylen < 0,020 g/l 04/07 2006 < 0,020
M-xylen < 0,022 06/08 1991
Naphtalen < 0,020 g/l 04/07 2006 < 0,020
O-xylen < 0,020 g/l 04/07 2006 < 0,020
P-xylen < 0,008 06/08 1991
Toluen < 0,020 g/l 04/07 2011 < 0,040
Xylen < 0,020 <= 1,00 g/l 04/07 2011
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 04/07 2011 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 04/07 2011 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 04/07 2011 < 0,020
Trichloreddikesyre < 0,010 02/05 2012 < 0,010
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 04/07 2011 < 0,020
Trichlorfluormethan 0,000 g/l 28/08 1998
Trichlortrifluorethn < 0,000 g/l 28/08 1998
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 04/07 2011 < 0,020
1,2-Dibromethane < 0,020 g/l 04/07 2011 < 0,003
Gasser
Dichlordifluormethan 0,000 ng/l 28/08 1998
Methan < 0,010 <= 0,010 mg/l 12/08 2003 0,064
Svovlbrinte 0,014 <= 0,050 mg/l 12/08 2003 0,042
Phalater
DEHP < 0,100 04/07 2011 < 0,500
Dibuthylphthalat < 0,300 04/07 2011 < 0,500
diisononylphthalat < 0,100 04/07 2011 < 0,100
Org. mikroforurening - Materiale monomerer
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 04/07 2011 < 0,020
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 21/05-2012.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Aalborg
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66