Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Hjrring
Adresse
Snderskovvej 270 , 9800 Hjrring
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

DGU 6.877

Analyser for DGU 6.877

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Aggressiv kuldioxid (CO2) < 2,00 mg/l 12/10 2021 < 2,00
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 12/10 2021 < 0,020
Calcium (Ca) 45,4 mg/l 12/10 2021 43,8
Chlorid (Cl) 29,0 <= 250 mg/l 12/10 2021 28,0
Fluorid (F) < 0,050 <= 1,50 mg/l 12/10 2021 < 0,100
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 130 >= 100 mg/l 12/10 2021 116
Hrdhed, total 8,39 grader dH 12/10 2021
Inddampningsrest 170 mg/l 22/06 2017 240
Kalium 1,17 mg/l 12/10 2021 0,890
Konduktivitet (ledningsevne) 35,0 <= 250 mS/m 12/10 2021 37,0
Magnesium (Mg) 8,84 mg/l 12/10 2021 8,58
Natrium (Na) 15,0 <= 175 mg/l 12/10 2021 17,2
Nitrat (NO3) 11,0 <= 50,0 mg/l 12/10 2021 16,0
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 12/10 2021 0,007
NVOC - org.carbon (C) < 0,020 <= 4,00 mg/l 12/10 2021 0,800
Oxygen/Iltindhold 4,50 mg/l 12/10 2021 4,80
pH 8,00 >= 7,00 pH 12/10 2021 8,30
Phosphor, total-P 0,030 <= 0,150 mg/l 12/10 2021 0,040
Sulfat (SO4) 28,0 <= 250 mg/l 12/10 2021 32,0
Temperatur 8,10 grader C 12/10 2021 8,50
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,002 <= 0,200 mg/l 12/10 2021 < 0,002
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 12/10 2021 < 0,001
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 12/10 2021
Alachlor ESA 0,200 <= 0,100 g/l 11/04 2024 0,190
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/10 2021 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 12/10 2021 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/10 2021 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/10 2021 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 12/10 2021 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 12/10 2021 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 12/10 2021
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,002 <= 0,100 g/l 12/10 2021
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/10 2021 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/10 2021 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/10 2021 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/10 2021 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/10 2021
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 12/10 2021 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 12/10 2021 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 12/10 2021 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 12/10 2021
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 12/10 2021
Diuron < 0,010 g/l 12/10 2021 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/10 2021 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 12/10 2021 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 12/10 2021 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 12/10 2021 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 12/10 2021 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 12/10 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 12/10 2021
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 12/10 2021
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 12/10 2021
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 12/10 2021
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 12/10 2021
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 12/10 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 12/10 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 12/10 2021 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 12/10 2021 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 12/10 2021
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 12/10 2021
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 12/10 2021
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 12/10 2021 < 0,010
Trifluoreddikesyre, TFA 0,160 < 9,00 μg/l 12/10 2021
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 12/10 2021
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 12/10 2021 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/10 2021 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/10 2021 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 12/10 2021 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 12/10 2021
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/10 2021 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 12/10 2021 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 12/10 2021
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,050 <= 5,00 g/l 12/10 2021 0,880
Barium (Ba) 248 g/l 12/10 2021 9,00
Bor (B) 10,0 <= 1000 g/l 12/10 2021 10,0
Kobolt (Co) < 0,050 < 5,00 g/l 12/10 2021 < 0,050
Nikkel (Ni) 0,070 <= 20,0 g/l 12/10 2021 < 0,030
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 12/10 2021 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 12/10 2021 < 0,010
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 12/10 2021
Ethylbenzen < 0,020 g/l 12/10 2021
M+P-xylen < 0,020 g/l 12/10 2021
Naphtalen < 0,020 g/l 12/10 2021
O-xylen < 0,020 g/l 12/10 2021
Toluen < 0,020 g/l 12/10 2021
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 12/10 2021
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 12/10 2021
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 12/10 2021
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 12/10 2021
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 12/10 2021
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 12/10 2021
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 12/10 2021
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 12/10 2021
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 12/10 2021
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 12/10 2021
1,1-Dichlorethylen < 0,020 g/l 12/10 2021
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 12/10 2021
Gasser
Methan 0,030 <= 0,010 mg/l 12/10 2021
Svovlbrinte < 0,010 <= 0,050 mg/l 12/10 2021
Org. mikroforurening - Materiale monomerer
Acrylamid < 0,020 < 0,100 g/l 12/10 2021
Epichlorhydrin < 0,050 < 0,100 g/l 12/10 2021
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 12/10 2021
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 12/10 2021
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 11/04-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Hjrring
Adresse
Snderskovvej 270 , 9800 Hjrring
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66