Indvindingsboringer
Vandværker
Ledningsnet
Forbrugers Taphane

Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Aalborg
Adresse
Lyngvej 5 , 9240 Nibe
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Ejdrup vandvrk

Analyser for Ejdrup vandvrk

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Aggressiv kuldioxid (CO2) < 5,00 mg/l 13/09 2017 0,000
Ammonium (NH4) 0,007 <= 0,050 mg/l 06/09 2021 < 0,005
Calcium (Ca) 64,0 mg/l 06/09 2021 50,0
Chlorid (Cl) 26,0 <= 250 mg/l 13/09 2017 26,0
Farvetal-Pt 2,70 <= 15,0 mg Pt/l 13/09 2017 1,90
Fluorid (F) 0,140 <= 1,50 mg/l 13/09 2017 0,140
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 219 >= 100 mg/l 13/09 2017 215
Hrdhed, total 11,0 grader dH 06/09 2021 8,30
Inddampningsrest 370 mg/l 13/09 2017 360
Kalium 1,90 mg/l 13/09 2017 1,90
Konduktivitet (ledningsevne) 38,0 <= 250 mS/m 06/09 2021 38,0
Magnesium (Mg) 7,50 mg/l 06/09 2021 5,70
Natrium (Na) 14,0 <= 175 mg/l 13/09 2017 13,0
Nitrat (NO3) 0,860 <= 50,0 mg/l 06/09 2021 0,990
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 06/09 2021 0,001
NVOC - org.carbon (C) 1,60 <= 4,00 mg/l 06/09 2021 1,50
Oxygen/Iltindhold 8,80 mg/l 06/09 2021 8,60
pH 7,70 >= 7,00 pH 06/09 2021 7,50
Phosphor, total-P 0,039 <= 0,150 mg/l 13/09 2017 0,038
Sulfat (SO4) 51,0 <= 250 mg/l 13/09 2017 53,0
Temperatur 11,2 grader C 06/09 2021 9,30
Turbiditet 0,130 <= 1,00 FTU 13/09 2017 0,120
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 06/09 2021 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 06/09 2021 < 0,002
Lugt Ikke oplyst 18/12 2001 Ikke oplyst
Syn Ikke oplyst 18/12 2001 Ikke oplyst
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 12/08 2022 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 12/08 2022 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 06/09 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 15,0 < 200 antal/ml 12/08 2022 < 1,00
Kimtal 37 grader 5,00 antal/ml 18/04 2018 < 1,00
Pesticider og nedbrydningsprodukter
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 13/09 2017 < 0,010
Anioniske detergenter 4,10 <= 100 g/l 27/06 2005 < 3,00
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 13/09 2017 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 13/09 2017 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 13/09 2017 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 13/09 2017 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 13/09 2017 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 25/09 2007 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 13/09 2017 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 13/09 2017 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 13/09 2017 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 13/09 2017 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 13/09 2017 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 13/09 2017 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 13/09 2017 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 25/09 2007 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 25/09 2007 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 13/09 2017 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 25/09 2007 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 13/09 2017 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 13/09 2017 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 13/09 2017 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 13/09 2017 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 25/09 2007 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 27/06 2005 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 13/09 2017 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 13/09 2017 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 13/09 2017 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 13/09 2017 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 25/09 2007 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 13/09 2017 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 13/09 2017 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 13/09 2017 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 13/09 2017 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 25/09 2007 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 13/09 2017 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 25/09 2007 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 25/09 2007 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 13/09 2017 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 13/09 2017 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 13/09 2017 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 13/09 2017 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 13/09 2017 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,330 <= 5,00 g/l 06/09 2021 0,460
Bor (B) 83,0 <= 1000 g/l 16/03 2018 33,0
Kobolt (Co) 0,077 < 5,00 g/l 16/03 2018 < 0,040
Nikkel (Ni) 0,360 <= 20,0 g/l 06/09 2021 0,540
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 13/09 2017 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 13/09 2017 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 25/09 2007 < 0,010
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 13/09 2017 < 0,020
Ethylbenzen < 0,020 g/l 13/09 2017 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 g/l 13/09 2017 < 0,020
Naphtalen < 0,020 g/l 13/09 2017 < 0,020
O-xylen < 0,020 g/l 13/09 2017 < 0,020
Toluen < 0,020 g/l 13/09 2017 < 0,020
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 13/09 2017 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 13/09 2017 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 13/09 2017 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 13/09 2017 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 13/09 2017 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 13/09 2017 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 13/09 2017 < 0,020
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 18/04-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Aalborg
Adresse
Lyngvej 5 , 9240 Nibe
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66