Indvindingsboringer
Vandværker
Ledningsnet
Forbrugers Taphane

Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Viborg
Adresse
Baunehjvej 28A , 8830 Tjele
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

DGU 58.439

Analyser for DGU 58.439

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,052 <= 0,050 mg/l 05/05 2017 0,074
Calcium (Ca) 76,0 mg/l 05/05 2017 75,0
Carbondioxid, aggr. < 5,00 mg/l 05/05 2017 < 5,00
Chlorid (Cl) 24,0 <= 250 mg/l 05/05 2017 25,0
Fluorid (F) 0,140 <= 1,50 mg/l 05/05 2017 0,180
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 162 >= 100 mg/l 05/05 2017 153
Hrdhed, total 9,30 grader dH 04/08 1986
Inddampningsrest 310 mg/l 05/05 2017 310
Kalium 1,30 mg/l 05/05 2017 1,40
Konduktivitet (ledningsevne) 47,0 >= 30,0 mS/m 05/05 2017 46,0
Magnesium (Mg) 3,60 mg/l 05/05 2017 3,50
Natrium (Na) 13,0 <= 175 mg/l 05/05 2017 13,0
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 05/05 2017 < 0,500
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 05/05 2017 < 0,005
NVOC - org.carbon (C) 0,740 <= 4,00 mg/l 05/05 2017 0,810
Oxygen/Iltindhold 0,100 mg/l 05/05 2017 < 0,100
pH 7,30 >= 7,00 pH 05/05 2017 7,70
Phosphor, total-P 0,088 <= 0,150 mg/l 05/05 2017 0,086
Sulfat (SO4) 72,0 <= 250 mg/l 05/05 2017 80,0
Temperatur 8,50 grader C 05/05 2017 8,10
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,920 <= 0,200 mg/l 05/05 2017 0,850
Mangan (Mn) 0,077 <= 0,050 mg/l 05/05 2017 0,072
Pesticider / Allergifremkaldende
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 05/05 2017 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 05/05 2017 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 05/05 2017 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 05/05 2017 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 05/05 2017 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 05/05 2017 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 28/03 2007 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 05/05 2017 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 05/05 2017 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 05/05 2017 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 05/05 2017 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 05/05 2017 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 05/05 2017 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 05/05 2017 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 28/03 2007 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 28/03 2007 < 0,010
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 05/05 2017 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 28/03 2007 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 05/05 2017 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 05/05 2017 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 05/05 2017 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 05/05 2017 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 28/03 2007 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 05/05 2017 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 05/05 2017 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 05/05 2017
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 05/05 2017
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 05/05 2017
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 28/03 2007 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 05/05 2017 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 05/05 2017 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 05/05 2017 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 05/05 2017 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 28/03 2007 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 05/05 2017 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 28/03 2007 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 26/03 2012 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 05/05 2017 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) 0,029 <= 0,100 g/l 05/05 2017 0,030
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 05/05 2017 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 05/05 2017 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 05/05 2017 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 2,20 <= 5,00 g/l 05/05 2017 2,10
Barium (Ba) 31,0 g/l 05/05 2017 29,0
Bor (B) 15,0 <= 1000 g/l 05/05 2017 12,0
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 05/05 2017 < 0,040
Nikkel (Ni) 0,300 <= 20,0 g/l 05/05 2017 < 0,030
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 05/05 2017 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 05/05 2017 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 28/03 2007 < 0,010
Aromater / olieprodukter
MTBE < 0,100 <= 5,00 g/l 21/03 2001
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 28/12-2021.
Overskridelser

Ammonium (NH4)
Mangan (Mn)

Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Viborg
Adresse
Baunehjvej 28A , 8830 Tjele
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66