Indvindingsboringer
Vandværker
Ledningsnet
Forbrugers Taphane

Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Viborg
Adresse
Baunehøjvej 28A , 8830 Tjele
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Ledningsnet

Analyser for Ledningsnet

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,055 <= 0,050 mg/l 25/01 1999 < 0,010
Anioner, total 4,28 meq/l 25/01 1999 4,19
Calcium (Ca) 71,0 mg/l 25/01 1999 68,0
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 25/01 1999 < 2,00
Chlorid (Cl) 22,0 <= 250 mg/l 25/01 1999 20,0
Farvetal-Pt 1,00 <= 15,0 mg Pt/l 25/01 1999 3,00
Fluorid (F) 0,150 <= 1,50 mg/l 25/01 1999 0,140
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 150 >= 100 mg/l 25/01 1999 145
Hårdhed, total 11,0 grader dH 25/01 1999 10,0
Inddampningsrest 280 mg/l 25/01 1999 280
Kalium 1,70 mg/l 25/01 1999 1,40
Kationer, total 4,36 meq/l 25/01 1999 4,17
Konduktivitet (ledningsevne) 43,0 >= 30,0 mS/m 05/03 2019 47,0
Magnesium (Mg) 3,10 mg/l 25/01 1999 2,80
Natrium (Na) 12,0 <= 175 mg/l 25/01 1999 12,0
Nitrat (NO3) < 0,100 <= 50,0 mg/l 25/01 1999 0,150
Nitrit (NO2) < 0,010 <= 0,100 mg/l 15/11 2001 < 0,010
NVOC - org.carbon (C) 0,840 <= 4,00 mg/l 25/01 1999 0,800
Oxygen/Iltindhold 4,70 mg/l 05/03 2019 1,80
pH 7,60 >= 7,00 pH 05/03 2019 7,60
Phosphor, total-P 0,016 <= 0,150 mg/l 25/01 1999 0,010
Sulfat (SO4) 57,0 <= 250 mg/l 25/01 1999 55,0
Temperatur 4,70 grader C 05/03 2019 4,80
Turbiditet 0,350 <= 1,00 FTU 25/01 1999 < 0,300
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 05/03 2019 0,018
Mangan (Mn) 0,095 <= 0,050 mg/l 25/01 1999 0,007
Farve Ikke oplyst 19/10 2000 Ikke oplyst
Lugt Ikke oplyst 19/10 2000 Ikke oplyst
Smag Ikke oplyst 19/10 2000 Ikke oplyst
Syn Ikke oplyst 19/10 2000 Ikke oplyst
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/03 2019 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/03 2019 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 05/03 2019 4,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 25/01 1999 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 1,00 <= 5,00 µg/l 22/03 2018 1,10
Bor (B) 84,0 <= 1000 µg/l 22/03 2018 16,0
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 µg/l 22/03 2018 < 0,040
Nikkel (Ni) 0,390 <= 20,0 µg/l 22/03 2018 0,160
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 28/12-2021.
Overskridelser

Ammonium (NH4)
Mangan (Mn)

Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Viborg
Adresse
Baunehøjvej 28A , 8830 Tjele
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66