Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Nordfyns
Adresse
Agernsvej 48 , 5450 Otterup
Kontaktperson
Sren Vindfeld Nielsen
Telefon
40 98 30 64

Forbrugers Taphane

Analyser for Forbrugers Taphane

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 22/09 2023 0,021
Chlorid (Cl) 26,0 <= 250 mg/l 22/09 2023 27,0
Farvetal-Pt 2,20 <= 15,0 mg Pt/l 08/05 2024 2,10
Fluorid (F) 0,330 <= 1,50 mg/l 22/09 2023 0,390
Konduktivitet (ledningsevne) 54,0 <= 250 mS/m 08/05 2024 54,0
Natrium (Na) 35,0 <= 175 mg/l 22/09 2023 32,0
Nitrat (NO3) 1,40 <= 50,0 mg/l 22/09 2023 1,40
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 22/09 2023 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 1,20 <= 4,00 mg/l 22/09 2023 1,10
pH 7,60 >= 7,00 pH 08/05 2024 7,80
Sulfat (SO4) 22,0 <= 250 mg/l 22/09 2023 23,0
Temperatur 12,4 grader C 08/05 2024 8,20
Turbiditet 0,440 <= 1,00 FTU 08/05 2024 0,170
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,048 <= 0,200 mg/l 08/05 2024 0,020
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 22/09 2023 < 0,002
Lugt Ingen lugt 01/05 2023 Ingen lugt
Smag Normal 01/05 2023 Normal
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 08/05 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 08/05 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 08/05 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 08/05 2024 < 1,00
Pesticider og nedbrydningsprodukter
(LM3) 2,6-Dihydroxy-7,7-dimethyl-6,8-dihydroimidazo[1,2a][1,3,5]triazin-4(6H)-on < 0,010 <= 0,100 g/l 22/09 2023
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 22/09 2023 < 0,010
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 22/09 2023 < 0,010
Aldrin < 0,010 < 0,030 g/l 22/09 2023 < 0,010
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/09 2023 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 22/09 2023 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/09 2023 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/09 2023 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 16/09 2022 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 22/09 2023 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/09 2023 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/09 2023 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/09 2023 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/09 2022 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/09 2022 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/09 2023 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 16/09 2022 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 22/09 2023 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 22/09 2023 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 g/l 22/09 2023 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 22/09 2023 < 0,010
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 22/09 2023 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 16/09 2022 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/09 2023 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 22/09 2023 < 0,010
Heptachlor < 0,010 < 0,030 g/l 22/09 2023 < 0,010
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 g/l 22/09 2023 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 22/09 2023 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 16/09 2022 < 0,010
Imazalil < 0,010 < 0,100 g/l 22/09 2023
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 16/09 2022 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 22/09 2023 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 22/09 2023 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2020
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 22/09 2023 < 0,010
Metaldehyd < 0,010 <= 0,100 g/l 22/09 2023 < 0,010
Metamitron-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 22/09 2023 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 22/09 2023 < 0,010
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 22/09 2023 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 22/09 2023 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 22/09 2023 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 16/09 2022 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 22/09 2023 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 22/09 2023 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 22/09 2023 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 22/09 2023 < 0,010
PPU (IN70941) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/09 2023
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 22/09 2023 < 0,010
R471811, Metabolit af chlorthalonil (4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat) < 0,010 < 0,100 g/l 22/09 2023 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 22/09 2023 < 0,010
Terbuthylazin CGA 324007 (LM5) < 0,010 < 0,100 g/l 22/09 2023 < 0,010
Terbuthylazin SYN 545666 (LM6) < 0,010 < 0,100 g/l 22/09 2023 < 0,010
Trifluoreddikesyre, TFA < 0,050 < 9,00 μg/l 22/09 2023 < 0,050
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 22/09 2023 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2020
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/09 2023 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/09 2023 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 22/09 2023 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 22/09 2023 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/09 2023 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 22/09 2023 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 22/09 2023 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 3,10 <= 200 g/l 22/09 2023 4,70
Antimon (Sb) < 0,200 <= 5,00 g/l 22/09 2023 < 0,200
Arsen (As) 0,370 <= 5,00 g/l 22/09 2023 0,540
Bly (Pb) 0,330 <= 5,00 g/l 22/09 2023 0,130
Bor (B) 99,0 <= 1000 g/l 22/09 2023 90,0
Cadmium (Cd) 0,026 <= 3,00 g/l 22/09 2023 < 0,003
Chrom (Cr) < 0,030 <= 25,0 g/l 22/09 2023 < 0,030
Cyanid (CN) < 1,00 <= 50,0 g/l 22/09 2023 < 1,00
Kobber (Cu) 5,00 <= 2000 g/l 22/09 2023 12,0
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 22/09 2023 < 0,040
Kvikslv (Hg) < 0,001 <= 1,00 g/l 22/09 2023 < 0,001
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 g/l 22/09 2023 0,270
Selen (Se) < 0,050 <= 10,0 g/l 22/09 2023 < 0,050
Zink (Zn) 73,0 <= 3000 g/l 22/09 2023 10,0
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 22/09 2023 < 0,010
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 22/09 2023 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 16/09 2022 < 0,010
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 22/09 2023 < 0,020
Pentachlorbenzen < 0,010 <= 0,100 g/l 22/09 2023
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 22/09 2023 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 22/09 2023 < 0,020
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 22/09 2023 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 22/09 2023 < 0,020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 22/09 2023 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 22/09 2023 < 0,020
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 22/09 2023 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 22/09 2023 < 0,020
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 22/09 2023 < 0,020
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 22/09 2023 < 0,020
1,1-Dichlorethylen < 0,020 g/l 22/09 2023 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 22/09 2023 < 0,020
Org. mikroforurening - PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 22/09 2023 < 0,001
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 22/09 2023 < 0,001
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 22/09 2023 < 0,001
PFDoDA (Perfluordodecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 22/09 2023
PFDoDS (Perfluordodecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 22/09 2023
PFDS (Perfluordecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 22/09 2023
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 22/09 2023 < 0,001
PFHpS, Perfluorheptansulfonsyre < 0,001 <= 0,100 g/l 22/09 2023
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 22/09 2023 < 0,001
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 22/09 2023 < 0,000
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 22/09 2023 < 0,000
PFNS (Perfluornonansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 22/09 2023
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 22/09 2023 < 0,000
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 22/09 2023 < 0,000
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,001 <= 0,100 g/l 22/09 2023 < 0,001
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 22/09 2023 < 0,001
PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 22/09 2023
PFTrDA (Perfluortridecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 22/09 2023
PFTrDS (Perfluortridecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 22/09 2023
PFUnDA (Perfluorundecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 22/09 2023
PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 22/09 2023
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,001 <= 0,100 g/l 22/09 2023 < 0,001
Org. mikroforurening - PAH-forbindelser
Benz(b)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 22/09 2023 < 0,005
Benz(g,h,i)perylen < 0,005 g/l 22/09 2023 < 0,005
Benz(k)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 22/09 2023 < 0,005
Benzo(a)pyren < 0,003 <= 0,010 g/l 22/09 2023 < 0,003
Fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 22/09 2023 < 0,005
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,005 g/l 22/09 2023 < 0,005
Org. mikroforurening - Materiale monomerer
Acrylamid < 0,050 < 0,100 g/l 22/09 2023 < 0,050
Epichlorhydrin < 0,050 < 0,100 g/l 22/09 2023 < 0,050
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 22/09 2023 < 0,020
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 22/09 2023 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 08/05-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Nordfyns
Adresse
Agernsvej 48 , 5450 Otterup
Kontaktperson
Sren Vindfeld Nielsen
Telefon
40 98 30 64


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66