Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Tønder
Adresse
Branderupvej 38 , 6535 Branderup J
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 28/02 2024 0,017
Chlorid (Cl) 23,0 <= 250 mg/l 28/02 2024 21,0
Fluorid (F) 0,240 <= 1,50 mg/l 28/02 2024 0,150
Hårdhed, total 9,10 grader dH 07/12 2022 9,30
Kalium 1,70 mg/l 25/10 2018 1,30
Natrium (Na) 17,0 <= 175 mg/l 28/02 2024 16,0
Nitrat (NO3) 0,940 <= 50,0 mg/l 28/02 2024 0,800
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 17/05 2024 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 8,00 >= 5,00 mg/l 07/12 2022 8,20
Sulfat (SO4) 5,20 <= 250 mg/l 28/02 2024 6,10
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 28/02 2024 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 28/02 2024 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 17/05 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 17/05 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 17/05 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 17/05 2024 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 07/12 2022 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 28/02 2024 < 0,030

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,005 <= 0,050 mg/l 04/12 2020 0,006
Chlorid (Cl) 21,0 <= 250 mg/l 07/08 2019 22,0
Fluorid (F) 0,150 <= 1,50 mg/l 07/08 2019 0,150
Hårdhed, total 10,0 grader dH 04/12 2020 12,0
Nitrat (NO3) 0,860 <= 50,0 mg/l 04/12 2020 0,680
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 03/11 2021 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 7,30 >= 5,00 mg/l 04/12 2020 10,9
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,250 <= 0,200 mg/l 04/12 2020 0,016
Mangan (Mn) 0,015 <= 0,050 mg/l 04/12 2020 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 14/01 2022 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 14/01 2022 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 03/11 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 3,00 < 200 antal/ml 14/01 2022 < 1,00
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 04/12 2020 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 03/11 2021 < 0,030
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 17/05-2024.
Overskridelser

Jern (Fe)

Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Tønder
Adresse
Branderupvej 38 , 6535 Branderup J
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66