Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Rebild
Adresse
Tøttrupvej 8 , 9541 Suldrup
Kontaktperson
Thomas Vang
Telefon
51 85 90 51
Previous Next

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Arsenfilter

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling

Sønderup Vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 14/03 2024 < 0,020
Chlorid (Cl) 21,0 <= 250 mg/l 24/11 2017 21,0
Fluorid (F) 0,200 <= 1,50 mg/l 24/11 2017 0,200
Hårdhed, total 7,62 grader dH 14/03 2024 7,45
Kalium 1,54 mg/l 24/11 2017 1,70
Natrium (Na) 27,0 <= 175 mg/l 24/11 2017 28,7
Nitrat (NO3) 0,400 <= 50,0 mg/l 14/03 2024 0,300
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 14/03 2024 0,003
Oxygen/Iltindhold 11,5 mg/l 14/03 2024 7,70
Sulfat (SO4) 16,0 <= 250 mg/l 24/11 2017 17,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,002 <= 0,200 mg/l 14/03 2024 0,003
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 14/03 2024 < 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 14/03 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 14/03 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 14/03 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 14/03 2024 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 24/11 2017 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,210 <= 20,0 µg/l 14/03 2024 < 0,030

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,006 <= 0,050 mg/l 16/05 2001
Chlorid (Cl) 48,2 <= 250 mg/l 16/05 2001
Fluorid (F) < 0,100 <= 1,50 mg/l 16/05 2001
Hårdhed, total 11,0 grader dH 16/05 2001
Kalium 1,80 mg/l 16/05 2001
Natrium (Na) 18,0 <= 175 mg/l 16/05 2001
Nitrat (NO3) 46,0 <= 50,0 mg/l 16/05 2001
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 19/05 2016 0,007
Oxygen/Iltindhold 12,0 mg/l 13/12 2017 9,20
Sulfat (SO4) 49,0 <= 250 mg/l 16/05 2001
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,004 <= 0,200 mg/l 13/12 2017 < 0,002
Mangan (Mn) < 0,005 <= 0,050 mg/l 16/05 2001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 14/03 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 14/03 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. 100 < 200 antal/ml 14/03 2024 2,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 16/05 2001
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,640 <= 20,0 µg/l 13/12 2017 0,040
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 14/03-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Rebild
Adresse
Tøttrupvej 8 , 9541 Suldrup
Kontaktperson
Thomas Vang
Telefon
51 85 90 51


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66