Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Thorup Strandvej , 9690 Fjerritslev
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,062 <= 0,050 mg/l 10/01 2019 0,012
Chlorid (Cl) 39,0 <= 250 mg/l 10/01 2019 39,0
Fluorid (F) 0,320 <= 1,50 mg/l 10/01 2019 0,340
Hårdhed, total 8,40 grader dH 10/01 2019 7,40
Kalium 6,90 <= 10,0 mg/l 10/01 2019 6,90
Natrium (Na) 21,0 <= 175 mg/l 10/01 2019 18,0
Nitrat (NO3) 1,70 <= 50,0 mg/l 10/01 2019 2,10
Nitrit (NO2) 0,019 <= 0,100 mg/l 10/01 2019 0,002
Oxygen/Iltindhold 12,2 >= 5,00 mg/l 10/01 2019 11,0
Sulfat (SO4) 3,20 <= 250 mg/l 10/01 2019 3,80
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,014 <= 0,200 mg/l 10/01 2019 0,016
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 10/01 2019 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 10/01 2019 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 10/01 2019 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 10/01 2019 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 10/01 2019 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 2,00 <= 20,0 µg/l 11/01 2001 3,00

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,010 <= 0,050 mg/l 05/12 1984
Chlorid (Cl) 43,0 <= 250 mg/l 05/12 1984
Fluorid (F) 0,160 <= 1,50 mg/l 05/12 1984
Hårdhed, total 10,0 grader dH 05/12 1984
Kalium 2,58 <= 10,0 mg/l 05/12 1984
Natrium (Na) 22,3 <= 175 mg/l 05/12 1984
Nitrat (NO3) 0,000 <= 50,0 mg/l 05/12 1984
Nitrit (NO2) 0,010 <= 0,100 mg/l 05/12 1984
Oxygen/Iltindhold 10,9 >= 5,00 mg/l 26/06 2018 10,8
Sulfat (SO4) 15,0 <= 250 mg/l 05/12 1984
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,016 <= 0,200 mg/l 26/06 2018 0,018
Mangan (Mn) 0,020 <= 0,050 mg/l 05/12 1984
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 26/06 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 26/06 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 26/06 2018 < 1,00
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 06/01 2016 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,170 <= 20,0 µg/l 02/05 2017 0,120
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 10/01-2019.
Overskridelser

Ammonium (NH4)

Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Thorup Strandvej , 9690 Fjerritslev
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66