Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Odder
Adresse
Søbyvej 8 , 8300 Odder
Kontaktperson
Karl Lambert
Telefon
86 55 16 74
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 01/04 2020 0,014
Chlorid (Cl) 51,0 <= 250 mg/l 01/02 2018 48,0
Fluorid (F) 0,180 <= 1,50 mg/l 01/02 2018 0,190
Hårdhed, total 22,8 grader dH 01/04 2020 22,0
Kalium 4,50 <= 10,0 mg/l 10/10 2017 4,60
Natrium (Na) 26,0 <= 175 mg/l 10/10 2017 23,0
Nitrat (NO3) 25,0 <= 50,0 mg/l 01/04 2020 25,0
Nitrit (NO2) 0,003 <= 0,100 mg/l 01/04 2020 0,001
Oxygen/Iltindhold 10,2 >= 5,00 mg/l 01/04 2020 7,20
Sulfat (SO4) 50,0 <= 250 mg/l 10/10 2017 51,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,013 <= 0,200 mg/l 01/04 2020 0,009
Mangan (Mn) 0,006 <= 0,050 mg/l 01/04 2020 0,007
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 01/04 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 01/04 2020 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 01/04 2020 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 01/04 2020 1,00
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 01/02 2018 < 1,00
Pesticider / Allergifremkaldende
Chloridazon-desphenyl < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/04 2020 0,035
Chloridazon-methyl-desphenyl < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/04 2020 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 01/04 2020 0,700

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 05/07 2019 0,002
Oxygen/Iltindhold 7,40 >= 5,00 mg/l 28/03 2018 7,90
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,080 <= 0,200 mg/l 01/05 2019 < 0,010
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/07 2019 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/07 2019 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 05/07 2019 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 05/07 2019 2,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,500 <= 20,0 µg/l 05/07 2019 2,30
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 01/04-2020.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Odder
Adresse
Søbyvej 8 , 8300 Odder
Kontaktperson
Karl Lambert
Telefon
86 55 16 74
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66