Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Aabenraa
Adresse
Rens Skolevej 1 , 6372 Bylderup Bov
Kontaktperson
Jep Johannsen
Telefon
74648477
E-mail

Ledningsnet

Analyser for Ledningsnet

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Konduktivitet (ledningsevne) 46,0 >= 30,0 mS/m 27/02 2018 44,0
Oxygen/Iltindhold 9,20 mg/l 27/02 2018 2,50
pH 7,60 >= 7,00 pH 27/02 2018 7,50
Temperatur 6,60 grader C 27/02 2018 8,70
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 27/02 2018 < 0,010
Smag Ingen 14/05 2003 Ikke oplyst
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 27/02 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 27/02 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 27/02 2018 < 1,00
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 23/03-2020.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Aabenraa
Adresse
Rens Skolevej 1 , 6372 Bylderup Bov
Kontaktperson
Jep Johannsen
Telefon
74648477
E-mail


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66