Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Aabenraa
Adresse
Rens Skolevej 1 , 6372 Bylderup Bov
Kontaktperson
Jep Johannsen
Telefon
74648477
E-mail

Rens vandvrk

Analyser for Rens vandvrk

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 08/05 2017 0,008
Anioner, total 4,73 meq/l 19/08 2004 4,66
Calcium (Ca) 63,0 mg/l 08/05 2017 58,0
Carbondioxid, aggr. < 5,00 mg/l 08/05 2017 < 5,00
Chlorid (Cl) 22,0 <= 250 mg/l 08/05 2017 22,0
Farvetal-Pt 6,70 <= 15,0 mg Pt/l 08/05 2017 6,00
Fluorid (F) 0,150 <= 1,50 mg/l 08/05 2017 0,140
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 224 >= 100 mg/l 08/05 2017 222
Hrdhed, total 10,0 grader dH 08/05 2017 9,50
Inddampningsrest 250 mg/l 08/05 2017 260
Kalium 2,70 mg/l 08/05 2017 2,60
Kationer, total 4,62 meq/l 19/08 2004 4,62
Konduktivitet (ledningsevne) 46,0 >= 30,0 mS/m 27/02 2018 45,0
Magnesium (Mg) 6,40 mg/l 08/05 2017 5,80
Natrium (Na) 20,0 <= 175 mg/l 08/05 2017 19,0
Nitrat (NO3) 1,60 <= 50,0 mg/l 08/05 2017 1,30
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 08/05 2017 0,001
NVOC - org.carbon (C) 1,60 <= 4,00 mg/l 08/05 2017 1,60
Oxygen/Iltindhold 9,20 mg/l 27/02 2018 9,10
pH 7,60 >= 7,00 pH 27/02 2018 7,20
Phosphor, total-P 0,043 <= 0,150 mg/l 08/05 2017 0,043
Sulfat (SO4) 18,0 <= 250 mg/l 08/05 2017 17,0
Temperatur 6,60 grader C 27/02 2018 9,30
Turbiditet 0,070 <= 1,00 FTU 08/05 2017 < 0,100
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 27/02 2018 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 08/05 2017 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 27/02 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 27/02 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 27/02 2018 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 08/05 2017 < 1,00
Pesticider / Allergifremkaldende
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 13/09 2016 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 13/09 2016 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 13/09 2016 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 13/09 2016 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 13/09 2016 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 13/09 2016 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2017
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2010 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 13/09 2016 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 13/09 2016 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 13/09 2016 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 13/09 2016 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2017
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 13/09 2016 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 13/09 2016 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 13/09 2016 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2010 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2010 < 0,010
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 13/09 2016 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2010 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 13/09 2016 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 13/09 2016 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 13/09 2016 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 13/09 2016 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2010 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 19/08 2004 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 13/09 2016 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 13/09 2016 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 13/09 2016
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 13/09 2016
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 13/09 2016
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2010 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2017
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 13/09 2016 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 13/09 2016 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 13/09 2016 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 13/09 2016 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2010 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 13/09 2016 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2010 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 11/06 2012 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 13/09 2016 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 13/09 2016 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 13/09 2016 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 13/09 2016 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 13/09 2016 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,079 <= 5,00 g/l 08/05 2017 0,063
Bor (B) 78,0 <= 1000 g/l 08/05 2017 75,0
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 08/05 2017 < 0,040
Nikkel (Ni) 0,061 <= 20,0 g/l 08/05 2017 0,170
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 19/08 2004 < 0,010
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 13/09 2016 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 13/09 2016 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 08/09 2010 < 0,010
Aromater / olieprodukter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 13/09 2016 < 0,020
Ethylbenzen < 0,020 g/l 13/09 2016 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 g/l 13/09 2016 < 0,020
Naphtalen < 0,020 g/l 13/09 2016 < 0,020
O-xylen < 0,020 g/l 13/09 2016 < 0,020
Toluen < 0,020 g/l 13/09 2016 < 0,020
Chlorerede oplsningsmidler/Halogenerede alifatiske kulbrinter
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 13/09 2016 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 13/09 2016
Dichlormethan < 0,100 <= 1,00 g/l 19/08 2004
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 13/09 2016 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 13/09 2016 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 13/09 2016 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 13/09 2016 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 13/09 2016 < 0,020
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 23/03-2020.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Aabenraa
Adresse
Rens Skolevej 1 , 6372 Bylderup Bov
Kontaktperson
Jep Johannsen
Telefon
74648477
E-mail


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66