Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Aabenraa
Adresse
Rens Skolevej 1 , 6372 Bylderup Bov
Kontaktperson
Jep Johannsen
Telefon
74648477
E-mail

DGU 167.1443

Analyser for DGU 167.1443

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,420 <= 0,050 mg/l 23/03 2020 0,440
Calcium (Ca) 66,0 mg/l 23/03 2020 58,0
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 23/03 2020 < 5,00
Chlorid (Cl) 23,0 <= 250 mg/l 23/03 2020 21,0
Fluorid (F) 0,096 <= 1,50 mg/l 23/03 2020 0,059
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 215 >= 100 mg/l 23/03 2020 224
Inddampningsrest 260 mg/l 10/09 2015 270
Kalium 2,70 mg/l 23/03 2020 2,70
Konduktivitet (ledningsevne) 40,0 >= 30,0 mS/m 23/03 2020 44,0
Magnesium (Mg) 6,40 mg/l 23/03 2020 6,30
Natrium (Na) 21,0 <= 175 mg/l 23/03 2020 20,0
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 23/03 2020 < 0,300
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 23/03 2020 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 1,60 <= 4,00 mg/l 23/03 2020 1,80
Oxygen/Iltindhold 0,200 mg/l 23/03 2020 8,10
pH 7,60 >= 7,00 pH 23/03 2020 7,50
Phosphor, total-P 0,210 <= 0,150 mg/l 23/03 2020 0,200
Sulfat (SO4) 22,0 <= 250 mg/l 23/03 2020 15,0
Temperatur 9,60 grader C 23/03 2020 9,70
Kosmetiske
Jern (Fe) 1,50 <= 0,200 mg/l 23/03 2020 1,40
Mangan (Mn) 0,230 <= 0,050 mg/l 23/03 2020 0,230
Pesticider / Allergifremkaldende
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 23/03 2020
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 23/03 2020 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 23/03 2020 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 23/03 2020 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 23/03 2020 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 23/03 2020 < 0,010
Bentazon 0,010 <= 0,100 g/l 23/03 2020 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 23/03 2020
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 15/04 2010 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 23/03 2020 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 23/03 2020 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 23/03 2020 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 23/03 2020 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 23/03 2020
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 23/03 2020 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 23/03 2020 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 23/03 2020 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 23/03 2020
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 23/03 2020
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 15/04 2010 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 15/04 2010 < 0,010
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 23/03 2020 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 15/04 2010 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 23/03 2020 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 23/03 2020 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 23/03 2020 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 23/03 2020 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 15/04 2010 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 23/03 2020 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 23/03 2020 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 23/03 2020 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 23/03 2020 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 23/03 2020 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 15/04 2010 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 23/03 2020
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 23/03 2020
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 23/03 2020
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 23/03 2020 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 23/03 2020 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 23/03 2020 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 23/03 2020 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 23/03 2020
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 15/04 2010 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 23/03 2020
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 23/03 2020 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 15/04 2010 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 15/04 2010 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 23/03 2020 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 23/03 2020 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 23/03 2020 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 23/03 2020 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 23/03 2020 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) < 0,030 <= 5,00 g/l 23/03 2020 < 0,030
Barium (Ba) 210 g/l 23/03 2020 200
Bor (B) 71,0 <= 1000 g/l 23/03 2020 76,0
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 23/03 2020 < 0,040
Nikkel (Ni) 0,240 <= 20,0 g/l 23/03 2020 0,130
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 23/03 2020 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 23/03 2020 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 15/04 2010 < 0,010
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 23/03 2020
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 23/03-2020.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Aabenraa
Adresse
Rens Skolevej 1 , 6372 Bylderup Bov
Kontaktperson
Jep Johannsen
Telefon
74648477
E-mail


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66