Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Aabenraa
Adresse
Rens Skolevej 1 , 6372 Bylderup Bov
Kontaktperson
Jep Johannsen
Telefon
74648477
E-mail

DGU 167.525

Analyser for DGU 167.525

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Alkalinitet, total TA 1,51 meq/l 03/10 1961
Ammonium (NH4) 0,023 <= 0,050 mg/l 05/11 2003 0,030
Anioner, total 4,85 meq/l 05/11 2003
Calcium (Ca) 63,8 mg/l 05/11 2003 62,0
Carbondioxid, aggr. 2,00 mg/l 05/11 2003 2,00
Chlorid (Cl) 18,0 <= 250 mg/l 05/11 2003 32,0
Fluorid (F) 0,120 <= 1,50 mg/l 05/11 2003 0,080
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 235 >= 100 mg/l 05/11 2003 89,0
Hrdhed, total 10,0 grader dH 05/11 2003 6,60
Inddampningsrest 270 mg/l 05/11 2003 335
Kalium 2,50 mg/l 05/11 2003 2,10
Kationer, total 4,59 meq/l 05/11 2003
Konduktivitet (ledningsevne) 43,2 >= 30,0 mS/m 05/11 2003 46,0
Magnesium (Mg) 6,70 mg/l 05/11 2003 5,00
Natrium (Na) 24,1 <= 175 mg/l 05/11 2003 14,0
Nitrat (NO3) 2,10 <= 50,0 mg/l 05/11 2003 24,0
Nitrit (NO2) < 0,005 <= 0,100 mg/l 05/11 2003 0,080
NVOC - org.carbon (C) 1,40 <= 4,00 mg/l 05/11 2003 0,800
Oxygen/Iltindhold 6,30 mg/l 05/11 2003 0,800
pH 7,70 >= 7,00 pH 05/11 2003 7,40
Phosphor, total-P 0,052 <= 0,150 mg/l 05/11 2003 0,090
Sulfat (SO4) 9,40 <= 250 mg/l 05/11 2003 62,0
Temperatur 9,00 grader C 05/11 2003 8,00
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,100 <= 0,200 mg/l 05/11 2003 0,230
Mangan (Mn) 0,029 <= 0,050 mg/l 05/11 2003 0,130
Pesticider / Allergifremkaldende
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 05/11 2003 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 05/11 2003 0,130
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 05/11 2003 < 0,010
Desethyl-Atrazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 05/11 2003 < 0,010
Desisopropyl-Atrazin (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 05/11 2003 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 05/11 2003 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 05/11 2003 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 05/11 2003 < 0,010
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 05/11 2003 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 05/11 2003 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 05/11 2003 < 0,010
Hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 05/11 2003 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 05/11 2003 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 05/11 2003 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 05/11 2003 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 05/11 2003 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 05/11 2003 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 05/11 2003 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 05/11 2003 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 05/11 2003
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 05/11 2003 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 05/11 2003 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,290 <= 5,00 g/l 05/11 2003
Barium (Ba) 170 g/l 05/11 2003
Bor (B) 58,0 <= 1000 g/l 05/11 2003
Nikkel (Ni) 0,200 <= 20,0 g/l 05/11 2003 < 2,00
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 05/11 2003 < 0,010
Aromater / olieprodukter
Olie 6,00 < 10,0 g/l 06/10 1999
Gasser
Methan < 0,010 <= 0,010 mg/l 05/10 1993
Svovlbrinte < 0,020 <= 0,050 mg/l 06/10 1999 < 0,020
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 23/03-2020.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Aabenraa
Adresse
Rens Skolevej 1 , 6372 Bylderup Bov
Kontaktperson
Jep Johannsen
Telefon
74648477
E-mail


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66