Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Snderborg
Adresse
Kongshoved 1A , 6470 Sydals
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

DGU 170.436 - Lillehav

Analyser for DGU 170.436 - Lillehav

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Alkalinitet, total TA 7,08 meq/l 14/03 1972
Ammonium (NH4) 0,890 <= 0,050 mg/l 07/01 2020 0,970
Calcium (Ca) 130 mg/l 07/01 2020 130
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 07/01 2020 < 5,00
Chlorid (Cl) 80,0 <= 250 mg/l 07/01 2020 49,0
Fluorid (F) 0,310 <= 1,50 mg/l 07/01 2020 0,290
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 359 >= 100 mg/l 07/01 2020 377
Hrdhed, total 21,7 grader dH 12/07 2006 19,7
Inddampningsrest 610 mg/l 07/01 2020 560
Ionbalance 2,30 % 12/07 2006
Kalium 3,50 mg/l 07/01 2020 3,20
Konduktivitet (ledningsevne) 86,0 >= 30,0 mS/m 07/01 2020 92,0
Magnesium (Mg) 15,0 mg/l 07/01 2020 14,0
Natrium (Na) 42,0 <= 175 mg/l 07/01 2020 25,0
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 07/01 2020 < 0,300
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 07/01 2020 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 2,10 <= 4,00 mg/l 07/01 2020 1,90
Oxygen/Iltindhold 0,400 mg/l 07/01 2020 6,60
pH 7,30 >= 7,00 pH 07/01 2020 7,30
Phosphor, total-P 0,190 <= 0,150 mg/l 07/01 2020 0,260
Sulfat (SO4) 88,0 <= 250 mg/l 07/01 2020 91,0
Temperatur 9,90 grader C 07/01 2020 9,50
Kosmetiske
Jern (Fe) 4,10 <= 0,200 mg/l 07/01 2020 4,10
Mangan (Mn) 0,220 <= 0,050 mg/l 07/01 2020 0,230
Pesticider / Allergifremkaldende
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/01 2020 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 07/01 2020 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/01 2020 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/01 2020 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 07/01 2020 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 07/01 2020 < 0,010
Clopyralid < 0,100 12/07 2006
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 12/07 2006
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/01 2020 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/01 2020 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/01 2020 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/01 2020 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 07/01 2020 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 07/01 2020 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 07/01 2020 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 12/07 2006
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 12/07 2006 < 0,014
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 07/01 2020 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 12/07 2006 < 0,009
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/01 2020 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 07/01 2020 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 07/01 2020 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 07/01 2020 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 12/07 2006
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 12/07 2006
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 07/01 2020 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 07/01 2020 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 07/01 2020 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 07/01 2020 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 07/01 2020 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 12/07 2006
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 07/01 2020 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 07/01 2020 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 07/01 2020 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 07/01 2020 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 12/07 2006
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 07/01 2020 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 12/07 2006
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 12/07 2006 < 0,003
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/01 2020 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/01 2020 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 07/01 2020 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/01 2020 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 07/01 2020 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,270 <= 5,00 g/l 07/01 2020 0,250
Barium (Ba) 190 g/l 07/01 2020 190
Bor (B) 53,0 <= 1000 g/l 07/01 2020 64,0
Kobolt (Co) 0,078 < 5,00 g/l 07/01 2020 0,054
Nikkel (Ni) 0,039 <= 20,0 g/l 07/01 2020 0,064
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,020 < 0,100 g/l 12/07 2006
2,4,5-trichlorphenol < 0,020 12/07 2006
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 07/01 2020 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 07/01 2020 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,020 < 0,100 g/l 12/07 2006
4-Chlor-3-methylphenol < 0,020 12/07 2006
Gasser
Methan 0,240 <= 0,010 mg/l 12/07 2006 0,150
Svovlbrinte 0,020 <= 0,050 mg/l 12/07 2006 0,030
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 18/08-2022.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Snderborg
Adresse
Kongshoved 1A , 6470 Sydals
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66