Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Frederikshavn
Adresse
Sdr. Kirkevej 67B , 9330 Dronninglund
Kontaktperson
Irene Srensen
Telefon
23236410

DGU 18.299

Analyser for DGU 18.299

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Aggressiv kuldioxid (CO2) < 2,00 mg/l 19/04 2023 < 2,00
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 19/04 2023 < 0,020
Calcium (Ca) 59,6 mg/l 19/04 2023 51,3
Chlorid (Cl) 37,0 <= 250 mg/l 19/04 2023 35,0
Fluorid (F) 0,050 <= 1,50 mg/l 19/04 2023 0,100
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 147 >= 100 mg/l 19/04 2023 133
Hrdhed, total 10,4 grader dH 19/04 2023 8,88
Inddampningsrest 290 mg/l 25/11 2015 310
Kalium 1,58 mg/l 19/04 2023 1,39
Konduktivitet (ledningsevne) 44,0 <= 250 mS/m 19/04 2023 47,0
Magnesium (Mg) 8,72 mg/l 19/04 2023 7,37
Natrium (Na) 24,0 <= 175 mg/l 19/04 2023 21,8
Nitrat (NO3) 28,0 <= 50,0 mg/l 19/04 2023 25,0
Nitrit (NO2) 0,016 <= 0,100 mg/l 19/04 2023 0,010
NVOC - org.carbon (C) 0,900 <= 4,00 mg/l 19/04 2023 1,80
Oxygen/Iltindhold 7,80 mg/l 19/04 2023 7,10
pH 7,90 >= 7,00 pH 19/04 2023 8,00
Phosphor, total-P 0,030 <= 0,150 mg/l 19/04 2023 0,030
Sulfat (SO4) 38,0 <= 250 mg/l 19/04 2023 33,0
Temperatur 8,50 grader C 19/04 2023 8,40
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,002 <= 0,200 mg/l 19/04 2023 0,004
Mangan (Mn) 0,011 <= 0,050 mg/l 19/04 2023 0,006
Mikrobiologiske
Kimtal 22Gr. 24,0 < 200 antal/ml 29/06 2005
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 18/01 1999 < 1,00
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 19/04 2023
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 19/04 2023
Aldrin < 0,010 < 0,030 g/l 19/04 2023
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 19/04 2023 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 19/04 2023 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 19/04 2023 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 19/04 2023 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 19/04 2023 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 19/04 2023 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 19/04 2023 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,002 <= 0,100 g/l 19/04 2023 < 0,002
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 15/03 2011 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 19/04 2023 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) 0,020 <= 0,100 g/l 19/04 2023 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 19/04 2023 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 19/04 2023 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) 0,020 <= 0,100 g/l 19/04 2023 0,080
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 19/04 2023 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 19/04 2023 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 19/04 2023 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 g/l 19/04 2023
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 19/04 2023
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 19/04 2023
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 15/03 2011 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 15/03 2011 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 19/04 2023 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 15/03 2011 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 19/04 2023 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 19/04 2023 < 0,010
Heptachlor < 0,010 < 0,030 g/l 19/04 2023
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 g/l 19/04 2023
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 19/04 2023 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 19/04 2023 < 0,010
Imazalil < 0,010 < 0,100 g/l 19/04 2023
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 15/03 2011 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 24/05 2006
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 19/04 2023 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 19/04 2023 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 19/04 2023 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2019
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 19/04 2023 < 0,010
Metaldehyd < 0,010 <= 0,100 g/l 19/04 2023
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 15/03 2011 < 0,010
Metamitron-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 19/04 2023
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 19/04 2023
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 19/04 2023
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 19/04 2023 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 19/04 2023 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 19/04 2023 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 19/04 2023 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 19/04 2023 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 19/04 2023
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 19/04 2023 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 15/03 2011 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 19/04 2023
R471811, Metabolit af chlorthalonil (4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat) < 0,050 < 0,100 g/l 19/04 2023
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 19/04 2023 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 15/03 2011 < 0,010
Terbuthylazin CGA 324007 (LM5) < 0,010 < 0,100 g/l 19/04 2023
Terbuthylazin SYN 545666 (LM6) < 0,010 < 0,100 g/l 19/04 2023
Trifluoreddikesyre, TFA 0,220 < 9,00 μg/l 19/04 2023
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 19/04 2023
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 19/04 2023 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 19/04 2023 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 19/04 2023 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 19/04 2023 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 19/04 2023
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 19/04 2023 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 19/04 2023 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 19/04 2023
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 1,10 <= 5,00 g/l 19/04 2023 1,04
Barium (Ba) 5,00 g/l 19/04 2023 5,00
Bor (B) 30,0 <= 1000 g/l 19/04 2023 30,0
Kobolt (Co) 0,070 < 5,00 g/l 19/04 2023 0,050
Nikkel (Ni) 0,160 <= 20,0 g/l 19/04 2023 0,150
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 19/04 2023 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 19/04 2023 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 24/05 2006
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 10/01 2018
Gasser
Methan < 0,010 <= 0,010 mg/l 19/04 2023 < 0,010
Svovlbrinte < 0,010 <= 0,050 mg/l 19/04 2023 < 0,010
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 19/04 2023 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 24/01-2024.
Overskridelser

Nitrit (NO2)

Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Frederikshavn
Adresse
Sdr. Kirkevej 67B , 9330 Dronninglund
Kontaktperson
Irene Srensen
Telefon
23236410


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66