Indvindingsboringer
Vandværker
Ledningsnet
Forbrugers Taphane

Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Aabenraa
Adresse
Åbjerg 8C , 6340 Kruså
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Der eksisterer ingen data for vandforsyningen i DVN's database. Er du ansvarlig for vandforsyningen og ønsker du at høre nærmere om mulighederne med mitdrikkevand.dk, kan du kontakte DVN.

Se et eksempel på en vandforsyning med data: Aabybro Vandværk.

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,027 <= 0,050 mg/l 01/10 2018 0,015
Chlorid (Cl) 16,0 <= 250 mg/l 01/10 2018 15,0
Fluorid (F) 0,150 <= 1,50 mg/l 01/10 2018 0,097
Hårdhed, total 12,0 grader dH 18/12 2017 11,0
Kalium 1,70 mg/l 18/12 2017 1,90
Natrium (Na) 9,00 <= 175 mg/l 18/12 2017 8,50
Nitrat (NO3) 0,850 <= 50,0 mg/l 01/10 2018 0,820
Nitrit (NO2) 0,006 <= 0,100 mg/l 01/10 2018 0,003
Oxygen/Iltindhold 9,00 mg/l 18/12 2017 9,40
Sulfat (SO4) 4,60 <= 250 mg/l 18/12 2017 6,20
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 20/06 2019 < 0,010
Mangan (Mn) 0,016 <= 0,050 mg/l 01/10 2018 0,003
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 20/06 2019 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 20/06 2019 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 20/06 2019 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 01/10 2018 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 18/12 2017 18,0

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,034 <= 0,050 mg/l 19/05 2016
Chlorid (Cl) 15,0 <= 250 mg/l 19/05 2016
Fluorid (F) 0,150 <= 1,50 mg/l 19/05 2016
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 19/05 2016
Nitrit (NO2) 0,013 <= 0,100 mg/l 19/05 2016
Oxygen/Iltindhold 8,80 mg/l 05/09 2018 8,70
Sulfat (SO4) 6,20 <= 250 mg/l 19/05 2016
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 12/09 2019 < 0,010
Mangan (Mn) 0,012 <= 0,050 mg/l 03/02 2017 0,016
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 12/09 2019 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 12/09 2019 < 1,00
Kimtal 22Gr. 8,00 < 200 antal/ml 12/09 2019 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 10/02 2017 2,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,470 <= 20,0 µg/l 05/09 2018 < 0,030
Analyser

Dette vandværk har ikke tilknyttet noget analysemodul.

Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Aabenraa
Adresse
Åbjerg 8C , 6340 Kruså
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66