Stamdata

Region
Region Sjælland
Kommune
Odsherred
Adresse
Højby 508 , 4573 Højby
Kontaktperson
George Bauerfeind
Telefon
40 11 13 88
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,021 <= 0,050 mg/l 15/06 2023 < 0,020
Chlorid (Cl) 62,0 <= 250 mg/l 08/01 2018 61,0
Fluorid (F) 1,10 <= 1,50 mg/l 08/01 2018 0,960
Hårdhed, total 17,0 grader dH 03/05 2021 17,0
Kalium 8,10 mg/l 31/07 2017 7,70
Natrium (Na) 70,0 <= 175 mg/l 31/07 2017 64,0
Nitrat (NO3) 2,30 <= 50,0 mg/l 03/05 2021 2,30
Nitrit (NO2) 0,005 <= 0,100 mg/l 15/06 2023 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 11,0 mg/l 21/03 2024 11,0
Sulfat (SO4) 6,30 <= 250 mg/l 08/01 2018 7,60
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 21/03 2024 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 07/06 2022 < 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 21/03 2024 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 21/03 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 21/03 2024 39,0
Kimtal 37 grader 2,00 antal/ml 07/06 2022 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,300 <= 20,0 µg/l 03/04 2017 1,10

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 22/09 2020 < 0,020
Nitrit (NO2) 0,009 <= 0,100 mg/l 16/07 2018 < 0,002
Oxygen/Iltindhold 9,80 mg/l 05/07 2021 10,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,025 <= 0,200 mg/l 06/09 2021 0,025
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. 22,0 < 1,00 MPN/100 ml 06/09 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/09 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 34,0 < 200 antal/ml 06/09 2021 32,0
Kimtal 37 grader 4,00 antal/ml 26/02 2018 4,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,300 <= 20,0 µg/l 03/04 2017 1,10
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 21/03-2024.
Overskridelser

Coliforme bakt.37Gr.

Stamdata
Region
Region Sjælland
Kommune
Odsherred
Adresse
Højby 508 , 4573 Højby
Kontaktperson
George Bauerfeind
Telefon
40 11 13 88
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66