Stamdata

Region
Region Sjælland
Kommune
Sorø
Adresse
Sømosevej 46B , 4293 Dianalund
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,008 <= 0,050 mg/l 04/02 2021 0,007
Chlorid (Cl) 23,0 <= 250 mg/l 13/09 2017 22,0
Fluorid (F) 0,230 <= 1,50 mg/l 13/09 2017 0,240
Hårdhed, total 15,0 grader dH 04/02 2021 15,0
Kalium 3,00 mg/l 22/02 2017 2,80
Natrium (Na) 24,0 <= 175 mg/l 04/02 2021 25,2
Nitrat (NO3) 3,90 <= 50,0 mg/l 13/09 2017 4,60
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 04/02 2021 0,001
Oxygen/Iltindhold 10,0 mg/l 05/01 2024 9,50
Sulfat (SO4) 21,0 <= 250 mg/l 22/02 2017 29,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 05/01 2024 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 04/02 2021 < 0,000
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/01 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/01 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 05/01 2024
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 05/01 2024 5,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 21/09 2018 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,180 <= 20,0 µg/l 13/11 2015 0,380

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Nitrit (NO2) < 0,002 <= 0,100 mg/l 14/06 2011 0,030
Oxygen/Iltindhold 8,50 mg/l 31/08 2021 9,40
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 31/08 2021 0,011
Mangan (Mn) < 0,005 <= 0,050 mg/l 17/01 2005
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 31/08 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 31/08 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 3,00 < 200 antal/ml 31/08 2021 22,0
Kimtal 37 grader 200 antal/ml 06/12 2006 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,180 <= 20,0 µg/l 13/11 2015 0,380
Kontrolboringer
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 05/01-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Sjælland
Kommune
Sorø
Adresse
Sømosevej 46B , 4293 Dianalund
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66