Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Frederikshavn
Adresse
Høvej 14 , 9982 Ålbæk
Kontaktperson
Hans Otto Berg
Telefon
2195 8475
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,050 <= 0,050 mg/l 07/03 2022 0,040
Chlorid (Cl) 62,0 <= 250 mg/l 01/11 2017 62,0
Fluorid (F) < 0,100 <= 1,50 mg/l 01/11 2017 0,100
Hårdhed, total 5,65 grader dH 07/03 2022 5,77
Kalium 1,94 mg/l 24/05 2017 1,81
Natrium (Na) 35,6 <= 175 mg/l 24/05 2017 32,4
Nitrat (NO3) 0,700 <= 50,0 mg/l 07/03 2022 1,00
Nitrit (NO2) 0,004 <= 0,100 mg/l 07/03 2022 0,009
Oxygen/Iltindhold 9,90 >= 5,00 mg/l 07/03 2022 10,1
Sulfat (SO4) 40,0 <= 250 mg/l 01/11 2017 44,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,035 <= 0,200 mg/l 07/03 2022 0,046
Mangan (Mn) 0,012 <= 0,050 mg/l 07/03 2022 0,009
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 07/03 2022 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 07/03 2022 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 07/03 2022 < 1,00
Kimtal 22Gr. 6,00 < 200 antal/ml 07/03 2022 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 01/11 2017 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,450 <= 20,0 µg/l 07/03 2022 0,330

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Nitrit (NO2) 0,008 <= 0,100 mg/l 21/03 2023 0,005
Oxygen/Iltindhold 9,40 >= 5,00 mg/l 01/11 2017 6,20
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,007 <= 0,200 mg/l 01/11 2017 0,069
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 21/03 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 21/03 2023 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 21/03 2023 < 1,00
Kimtal 22Gr. 3,00 < 200 antal/ml 21/03 2023 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 24/09 2013
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,500 <= 20,0 µg/l 06/05 2021 0,180
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 10/06-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Frederikshavn
Adresse
Høvej 14 , 9982 Ålbæk
Kontaktperson
Hans Otto Berg
Telefon
2195 8475
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66