Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Aalborg
Adresse
Kirkevej 11 C , 9240 Nibe
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,030 <= 0,050 mg/l 26/01 2023 < 0,020
Chlorid (Cl) 45,0 <= 250 mg/l 27/02 2018 57,0
Fluorid (F) 0,480 <= 1,50 mg/l 27/02 2018 0,630
Hårdhed, total 9,54 grader dH 26/01 2023 8,23
Kalium 2,80 mg/l 23/02 2017 3,20
Natrium (Na) 63,0 <= 175 mg/l 23/02 2017 47,0
Nitrat (NO3) 1,20 <= 50,0 mg/l 26/01 2023 1,30
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 26/01 2023 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 4,40 mg/l 26/01 2023 1,90
Sulfat (SO4) 32,0 <= 250 mg/l 27/02 2018 26,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,024 <= 0,200 mg/l 26/01 2023 0,011
Mangan (Mn) 0,002 <= 0,050 mg/l 26/01 2023 < 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 26/01 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 26/01 2023 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 26/01 2023 < 1,00
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 26/01 2023 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 27/02 2018 3,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 2,01 <= 20,0 µg/l 26/01 2023 1,48

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 6,00 <= 0,050 mg/l 04/12 1996 0,130
Chlorid (Cl) 33,0 <= 250 mg/l 04/12 1996
Fluorid (F) 0,040 <= 1,50 mg/l 04/12 1996 0,130
Nitrat (NO3) 48,0 <= 50,0 mg/l 04/12 1996
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 24/09 2019 0,001
Oxygen/Iltindhold 2,00 mg/l 24/10 2017 1,40
Sulfat (SO4) 40,0 <= 250 mg/l 04/12 1996
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 24/10 2017 < 0,010
Mangan (Mn) 0,120 <= 0,050 mg/l 04/12 1996
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 26/09 2022 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 26/09 2022 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 26/09 2022 1,00
Kimtal 37 grader 7,00 antal/ml 12/01 1999
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 1,80 <= 20,0 µg/l 24/10 2017 1,70
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 17/05-2023.
Overskridelser

Ammonium (NH4)
Mangan (Mn)

Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Aalborg
Adresse
Kirkevej 11 C , 9240 Nibe
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66