Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Silkeborg
Adresse
Smedebakken 10 , 8653 Them
Kontaktperson
Rene Birk
Telefon
88449841
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Smedebakken vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,006 <= 0,050 mg/l 12/01 2021 0,006
Chlorid (Cl) 24,0 <= 250 mg/l 08/03 2018 24,0
Fluorid (F) 0,120 <= 1,50 mg/l 08/03 2018 0,120
Hårdhed, total 8,40 grader dH 12/01 2021 9,50
Kalium 2,90 mg/l 08/03 2018 3,00
Natrium (Na) 13,0 <= 175 mg/l 08/03 2018 13,0
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 12/01 2021 < 0,300
Nitrit (NO2) 0,004 <= 0,100 mg/l 12/01 2021 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 10,2 mg/l 12/01 2021 10,6
Sulfat (SO4) 68,0 <= 250 mg/l 08/03 2018 66,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,022 <= 0,200 mg/l 21/10 2021 0,025
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 12/01 2021 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 21/10 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 21/10 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 12/01 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 3,00 < 200 antal/ml 21/10 2021 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 08/03 2018 < 1,00

Toftbjerg vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 19/04 2021 0,044
Chlorid (Cl) 52,0 <= 250 mg/l 04/06 2020 58,0
Fluorid (F) 0,110 <= 1,50 mg/l 08/03 2018 0,110
Hårdhed, total 8,90 grader dH 19/04 2021 8,90
Kalium 2,10 mg/l 08/03 2018 1,80
Natrium (Na) 25,0 <= 175 mg/l 08/03 2018 22,0
Nitrat (NO3) 21,0 <= 50,0 mg/l 19/04 2021 20,0
Nitrit (NO2) 0,003 <= 0,100 mg/l 19/04 2021 0,001
Oxygen/Iltindhold 10,8 mg/l 19/04 2021 11,1
Sulfat (SO4) 53,0 <= 250 mg/l 08/03 2018 56,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 21/10 2021 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 19/04 2021 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 21/10 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 21/10 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 19/04 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 3,00 < 200 antal/ml 21/10 2021 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 08/03 2018 < 1,00

Analyser på ledningsnettet

Ledningsnet - Smedebakken

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 12/01 2021 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 10,2 mg/l 08/03 2018 10,2
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,011 <= 0,200 mg/l 08/03 2018 0,019
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 21/10 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 21/10 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 12/01 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 21/10 2021 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 10/10 2018 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 1,80 <= 20,0 µg/l 12/01 2021 0,690

Ledningsnet - Toftbjerg

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 21/10 2021 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 11,3 mg/l 08/03 2018 10,9
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 29/04 2020 < 0,010
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 21/10 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 21/10 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 21/10 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 21/10 2021 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 9,80 <= 20,0 µg/l 21/10 2021 4,40
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 10/11-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Silkeborg
Adresse
Smedebakken 10 , 8653 Them
Kontaktperson
Rene Birk
Telefon
88449841
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66