Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Astrupvej 54 , 8560 Kolind
Kontaktperson
Edward Handberg
Telefon
86391490/51534379
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,006 <= 0,050 mg/l 12/11 2020 0,006
Chlorid (Cl) 18,0 <= 250 mg/l 07/03 2019 17,0
Fluorid (F) 0,610 <= 1,50 mg/l 07/03 2019 0,600
Hårdhed, total 13,0 grader dH 12/11 2020 13,0
Kalium 3,50 mg/l 01/03 2018 3,10
Natrium (Na) 11,0 <= 175 mg/l 01/03 2018 9,20
Nitrat (NO3) 0,970 <= 50,0 mg/l 12/11 2020 0,730
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 12/11 2020 0,005
Oxygen/Iltindhold 10,0 mg/l 12/11 2020 8,90
Sulfat (SO4) 74,0 <= 250 mg/l 07/03 2019 69,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 12/11 2020 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 12/11 2020 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 12/11 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 12/11 2020 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 12/11 2020
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 12/11 2020 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 07/03 2019 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,780 <= 20,0 µg/l 12/11 2020

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrit (NO2) 0,012 <= 0,100 mg/l 17/05 2021 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 7,90 mg/l 10/09 2019 8,00
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 10/09 2019 0,017
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 17/05 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 17/05 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 17/05 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 12/11 2020 2,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,210 <= 20,0 µg/l 17/05 2021 0,160
Kontrolboringer
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 17/05-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Astrupvej 54 , 8560 Kolind
Kontaktperson
Edward Handberg
Telefon
86391490/51534379
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66