Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Herning
Adresse
Islandsvej 2 , 7480 Vildbjerg
Kontaktperson
Thorbjørn Madsen
Telefon
97 13 15 00

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 09/05 2023 0,014
Chlorid (Cl) 21,0 <= 250 mg/l 29/08 2017 22,0
Fluorid (F) 0,051 <= 1,50 mg/l 29/08 2017 0,060
Hårdhed, total 9,10 grader dH 09/05 2023 7,80
Kalium 3,10 mg/l 29/08 2017 3,00
Natrium (Na) 11,0 <= 175 mg/l 22/02 2022 15,0
Nitrat (NO3) 0,550 <= 50,0 mg/l 09/05 2023 0,550
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 17/07 2023 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 9,90 mg/l 09/05 2023 8,90
Sulfat (SO4) 27,0 <= 250 mg/l 29/08 2017 28,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,022 <= 0,200 mg/l 31/08 2023 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 09/05 2023 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 31/08 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 31/08 2023 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 31/08 2023 < 1,00
Kimtal 22Gr. 13,0 < 200 antal/ml 31/08 2023 2,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 29/08 2017 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,150 <= 20,0 µg/l 16/03 2023 0,130

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,010 <= 0,050 mg/l 24/03 1998 0,011
Chlorid (Cl) 20,0 <= 250 mg/l 22/10 1997
Fluorid (F) < 0,100 <= 1,50 mg/l 22/10 1997
Hårdhed, total 8,10 grader dH 22/10 1997
Kalium 3,40 mg/l 22/10 1997
Natrium (Na) 13,0 <= 175 mg/l 22/10 1997
Nitrat (NO3) < 0,500 <= 50,0 mg/l 24/03 1998 < 0,500
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 17/07 2023 0,001
Oxygen/Iltindhold 7,10 mg/l 12/06 2018 7,25
Sulfat (SO4) 22,0 <= 250 mg/l 22/10 1997
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,022 <= 0,200 mg/l 31/08 2023 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,020 <= 0,050 mg/l 24/03 1998 < 0,020
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 31/08 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 31/08 2023 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 31/08 2023 < 1,00
Kimtal 22Gr. 13,0 < 200 antal/ml 31/08 2023 2,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 22/12 2005 2,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,150 <= 20,0 µg/l 16/03 2023 0,130
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 31/08-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Herning
Adresse
Islandsvej 2 , 7480 Vildbjerg
Kontaktperson
Thorbjørn Madsen
Telefon
97 13 15 00


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66