Stamdata

Region
Region Sjælland
Kommune
Odsherred
Adresse
Højby 508 , 4573 Højby
Kontaktperson
George Bauerfeind
Telefon
40 11 13 88
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 20/11 2018 < 0,020
Chlorid (Cl) 62,0 <= 250 mg/l 08/01 2018 61,0
Fluorid (F) 1,10 <= 1,50 mg/l 08/01 2018 0,960
Hårdhed, total 17,0 grader dH 31/07 2017 18,0
Kalium 8,10 <= 10,0 mg/l 31/07 2017 7,70
Natrium (Na) 70,0 <= 175 mg/l 31/07 2017 64,0
Nitrat (NO3) 2,40 <= 50,0 mg/l 08/01 2018 2,10
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 20/11 2018 < 0,002
Oxygen/Iltindhold 11,0 >= 5,00 mg/l 20/11 2018 11,0
Sulfat (SO4) 6,30 <= 250 mg/l 08/01 2018 7,60
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 20/11 2018 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 20/11 2018 < 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 17/12 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 17/12 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. 43,0 < 200 antal/ml 17/12 2018 110
Kimtal 37 grader 3,00 antal/ml 17/12 2018 6,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 2,00 <= 20,0 µg/l 17/10 2001

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 26/02 2018 < 0,020
Nitrit (NO2) 0,009 <= 0,100 mg/l 16/07 2018 < 0,002
Oxygen/Iltindhold 9,60 >= 5,00 mg/l 11/03 2019 11,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,024 <= 0,200 mg/l 11/03 2019 0,022
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 11/03 2019 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 11/03 2019 < 1,00
Kimtal 22Gr. 10,0 < 200 antal/ml 11/03 2019 32,0
Kimtal 37 grader 4,00 antal/ml 26/02 2018 4,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,300 <= 20,0 µg/l 03/04 2017 1,10
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 11/03-2019.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Sjælland
Kommune
Odsherred
Adresse
Højby 508 , 4573 Højby
Kontaktperson
George Bauerfeind
Telefon
40 11 13 88
E-mail
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66