Stamdata

Region
Region Sjælland
Kommune
Roskilde
Adresse
Højager 9 , 4040 Jyllinge
Kontaktperson
Ole Viborg
Telefon
46 73 38 69

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Højager Vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 14/02 2019 0,015
Chlorid (Cl) 40,0 <= 250 mg/l 28/02 2018 41,0
Fluorid (F) 0,750 <= 1,50 mg/l 28/02 2018 0,760
Hårdhed, total 19,0 grader dH 09/11 2017 18,0
Kalium 2,60 <= 10,0 mg/l 09/11 2017 2,60
Natrium (Na) 21,0 <= 175 mg/l 09/11 2017 20,0
Nitrat (NO3) 0,650 <= 50,0 mg/l 28/02 2018 0,720
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 14/02 2019 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 11,0 >= 5,00 mg/l 14/02 2019 9,90
Sulfat (SO4) 63,0 <= 250 mg/l 28/02 2018 62,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,017 <= 0,200 mg/l 14/02 2019 0,055
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 14/02 2019 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 14/02 2019 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 14/02 2019 < 1,00
Kimtal 22Gr. 4,00 < 200 antal/ml 14/02 2019 5,00
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 14/02 2019 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 2,00 <= 20,0 µg/l 22/10 2001 < 2,00

Lønager Råvandsstation

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,017 <= 0,050 mg/l 22/03 2012 0,009
Chlorid (Cl) 35,0 <= 250 mg/l 22/03 2012 34,0
Fluorid (F) 0,680 <= 1,50 mg/l 22/03 2012 0,790
Hårdhed, total 18,3 grader dH 22/03 2012 18,8
Kalium 2,40 <= 10,0 mg/l 22/03 2012 2,50
Natrium (Na) 19,0 <= 175 mg/l 22/03 2012 20,0
Nitrat (NO3) 0,570 <= 50,0 mg/l 22/03 2012 0,610
Nitrit (NO2) < 0,005 <= 0,100 mg/l 22/03 2012 < 0,005
Oxygen/Iltindhold 3,30 >= 5,00 mg/l 22/03 2012 4,70
Sulfat (SO4) 59,0 <= 250 mg/l 22/03 2012 49,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,027 <= 0,200 mg/l 22/03 2012 0,160
Mangan (Mn) < 0,005 <= 0,050 mg/l 22/03 2012 < 0,005
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 22/03 2012 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 22/03 2012 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 22/03 2012 10,0
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 17/03 2010 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 2,00 <= 20,0 µg/l 24/01 2000 < 2,00

Analyser på ledningsnettet

Højager ledningsnet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 29/11 2018 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 10,0 >= 5,00 mg/l 04/04 2019 9,80
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,010 <= 0,200 mg/l 04/04 2019 0,025
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 29/11 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 29/11 2018 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 29/11 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 04/04 2019 10,0
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 04/04 2019
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,220 <= 20,0 µg/l 29/11 2018 0,320

Nødforbindelse Værebro

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kontrolboringer
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 04/07-2019.
Overskridelser

Oxygen/Iltindhold

Stamdata
Region
Region Sjælland
Kommune
Roskilde
Adresse
Højager 9 , 4040 Jyllinge
Kontaktperson
Ole Viborg
Telefon
46 73 38 69

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66