Stamdata

Region
Region Sjælland
Kommune
Roskilde
Adresse
Højager 9 , 4040 Jyllinge
Kontaktperson
Ole Viborg - Steen Vindt
Telefon
46 73 38 69

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Højager Vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,010 <= 0,050 mg/l 29/02 2024 0,012
Chlorid (Cl) 38,0 <= 250 mg/l 26/09 2019 40,0
Fluorid (F) 0,750 <= 1,50 mg/l 28/02 2018 0,760
Hårdhed, total 19,0 grader dH 24/08 2022 18,0
Kalium 2,60 mg/l 09/11 2017 2,60
Natrium (Na) 21,0 <= 175 mg/l 09/11 2017 20,0
Nitrat (NO3) 1,20 <= 50,0 mg/l 24/08 2022 0,600
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 29/02 2024 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 10,0 mg/l 17/04 2024 10,0
Sulfat (SO4) 61,0 <= 250 mg/l 26/09 2019 63,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,020 <= 0,200 mg/l 17/04 2024 0,013
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 29/02 2024 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 17/04 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 17/04 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 17/04 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. 3,00 < 200 antal/ml 17/04 2024 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 29/02 2024 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,220 <= 20,0 µg/l 29/11 2018 0,320

Lønager Råvandsstation

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,017 <= 0,050 mg/l 22/03 2012 0,009
Chlorid (Cl) 35,0 <= 250 mg/l 22/03 2012 34,0
Fluorid (F) 0,680 <= 1,50 mg/l 22/03 2012 0,790
Hårdhed, total 18,3 grader dH 22/03 2012 18,8
Kalium 2,40 mg/l 22/03 2012 2,50
Natrium (Na) 19,0 <= 175 mg/l 22/03 2012 20,0
Nitrat (NO3) 0,570 <= 50,0 mg/l 22/03 2012 0,610
Nitrit (NO2) < 0,005 <= 0,100 mg/l 22/03 2012 < 0,005
Oxygen/Iltindhold 3,30 mg/l 22/03 2012 4,70
Sulfat (SO4) 59,0 <= 250 mg/l 22/03 2012 49,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,027 <= 0,200 mg/l 22/03 2012 0,160
Mangan (Mn) < 0,005 <= 0,050 mg/l 22/03 2012 < 0,005
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 22/03 2012 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 22/03 2012 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 22/03 2012 10,0
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 17/03 2010 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,250 <= 20,0 µg/l 06/10 2004 2,20

Analyser på ledningsnettet

Højager ledningsnet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,010 <= 0,050 mg/l 11/11 2003 0,052
Chlorid (Cl) 31,0 <= 250 mg/l 11/11 2003 32,9
Fluorid (F) 0,780 <= 1,50 mg/l 11/11 2003 0,590
Hårdhed, total 20,1 grader dH 26/10 1999
Kalium 2,67 mg/l 26/10 1999
Natrium (Na) 15,0 <= 175 mg/l 26/10 1999
Nitrat (NO3) 0,710 <= 50,0 mg/l 11/11 2003 0,700
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 07/04 2020 0,002
Oxygen/Iltindhold 10,0 mg/l 17/04 2024 10,0
Sulfat (SO4) 88,9 <= 250 mg/l 26/10 1999
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,020 <= 0,200 mg/l 17/04 2024 0,012
Mangan (Mn) < 0,005 <= 0,050 mg/l 11/11 2003 0,022
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 17/04 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 17/04 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 17/04 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. 3,00 < 200 antal/ml 17/04 2024 2,00
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 04/04 2019 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,220 <= 20,0 µg/l 29/11 2018 0,320

Nødforbindelse Værebro

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Chlorid (Cl) 37,0 <= 250 mg/l 26/09 2019
Oxygen/Iltindhold 7,90 mg/l 15/06 2022 7,10
Sulfat (SO4) 70,0 <= 250 mg/l 26/09 2019
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 17/04-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Sjælland
Kommune
Roskilde
Adresse
Højager 9 , 4040 Jyllinge
Kontaktperson
Ole Viborg - Steen Vindt
Telefon
46 73 38 69


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66