Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Øervej 1B , 8400 Ebeltoft
Kontaktperson
Svend-Erik Klein
Telefon
E-mail

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 19/05 2021 < 0,005
Chlorid (Cl) 28,0 <= 250 mg/l 11/09 2019 27,0
Fluorid (F) 0,360 <= 1,50 mg/l 11/09 2019 0,360
Hårdhed, total 10,4 grader dH 19/05 2021 < 0,100
Kalium 5,50 mg/l 11/09 2019 4,90
Natrium (Na) 30,0 <= 175 mg/l 11/09 2019 23,0
Nitrat (NO3) 1,70 <= 50,0 mg/l 19/05 2021 2,30
Nitrit (NO2) 0,012 <= 0,100 mg/l 19/05 2021 0,004
Oxygen/Iltindhold 10,0 mg/l 19/05 2021 8,20
Sulfat (SO4) 13,0 <= 250 mg/l 11/09 2019 21,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,029 <= 0,200 mg/l 19/05 2021 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 19/05 2021 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 13/03 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 13/03 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 19/05 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 13/03 2024 8,00
Kimtal 37 grader 3,00 antal/ml 11/09 2019 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,880 <= 20,0 µg/l 19/05 2021 0,890

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,120 <= 0,050 mg/l 29/11 2000 0,040
Chlorid (Cl) 27,0 <= 250 mg/l 04/09 2000 25,0
Fluorid (F) 0,280 <= 1,50 mg/l 04/09 2000 0,340
Hårdhed, total 9,90 grader dH 04/09 2000 9,80
Kalium 5,10 mg/l 04/09 2000 5,30
Natrium (Na) 30,0 <= 175 mg/l 04/09 2000 29,0
Nitrat (NO3) 1,50 <= 50,0 mg/l 29/11 2000 < 1,00
Nitrit (NO2) 0,004 <= 0,100 mg/l 06/05 2020 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 8,60 mg/l 09/01 2020 8,20
Sulfat (SO4) 13,0 <= 250 mg/l 04/09 2000 12,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,022 <= 0,200 mg/l 09/01 2020 0,020
Mangan (Mn) < 0,005 <= 0,050 mg/l 29/11 2000 < 0,005
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 10/07 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 10/07 2020 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 06/05 2020 < 1,00
Kimtal 22Gr. 3,00 < 200 antal/ml 06/05 2020 2,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 13/09 2017 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,890 <= 20,0 µg/l 06/05 2020 < 0,030
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 13/03-2024.
Overskridelser

Ammonium (NH4)

Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Øervej 1B , 8400 Ebeltoft
Kontaktperson
Svend-Erik Klein
Telefon
E-mail

Antal vandværker
1
Antal kildepladser
1
Antal indvindingsboringer
5

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66