Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Morsø
Adresse
Elsøvej 189 , 7900 Morsø
Kontaktperson
Karlo Andersen
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Frøslev Vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,017 <= 0,050 mg/l 28/02 2018 < 0,005
Chlorid (Cl) 37,0 <= 250 mg/l 28/02 2018 37,0
Fluorid (F) 0,250 <= 1,50 mg/l 28/02 2018 0,230
Hårdhed, total 13,0 grader dH 28/02 2018 12,0
Kalium 1,40 <= 10,0 mg/l 28/02 2018 1,20
Natrium (Na) 24,0 <= 175 mg/l 28/02 2018 20,0
Nitrat (NO3) 16,0 <= 50,0 mg/l 28/02 2018 16,0
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 28/02 2018 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 8,10 >= 5,00 mg/l 28/02 2018 8,80
Sulfat (SO4) 28,0 <= 250 mg/l 28/02 2018 31,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,012 <= 0,200 mg/l 12/02 2019 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 28/02 2018 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 12/02 2019 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 12/02 2019 < 1,00
Kimtal 22Gr. 10,0 < 200 antal/ml 12/02 2019 9,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 28/02 2018 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 1,80 <= 20,0 µg/l 04/10 2016 1,00

Vils Vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 28/02 2018 0,009
Chlorid (Cl) 30,0 <= 250 mg/l 28/02 2018 31,0
Fluorid (F) 0,160 <= 1,50 mg/l 28/02 2018 0,190
Hårdhed, total 9,20 grader dH 28/02 2018 8,70
Kalium 1,30 <= 10,0 mg/l 28/02 2018 1,30
Natrium (Na) 17,0 <= 175 mg/l 28/02 2018 16,0
Nitrat (NO3) 0,320 <= 50,0 mg/l 28/02 2018 1,50
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 28/02 2018 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 11,0 >= 5,00 mg/l 28/02 2018 10,8
Sulfat (SO4) 43,0 <= 250 mg/l 28/02 2018 43,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,062 <= 0,200 mg/l 12/02 2019 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 28/02 2018 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 12/02 2019 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 12/02 2019 < 1,00
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 12/02 2019 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 28/02 2018 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,190 <= 20,0 µg/l 05/10 2016 4,40

Analyser på ledningsnettet

Ledningsnet Frøslev

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Oxygen/Iltindhold 7,30 >= 5,00 mg/l 28/02 2018 6,10
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,011 <= 0,200 mg/l 28/02 2018 < 0,010
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 28/02 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 28/02 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. 3,00 < 200 antal/ml 28/02 2018 2,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 1,40 <= 20,0 µg/l 28/02 2018 1,30

Ledningsnet Vils

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Oxygen/Iltindhold 9,40 >= 5,00 mg/l 28/02 2018 9,50
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 28/02 2018 < 0,010
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 28/02 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 28/02 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 28/02 2018 < 1,00
Kimtal 37 grader 14,0 antal/ml 15/09 2009 68,0
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 14/05 2014 < 0,030
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 12/02-2019.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Morsø
Adresse
Elsøvej 189 , 7900 Morsø
Kontaktperson
Karlo Andersen
Telefon
E-mail
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66