Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Vandværksvej 35 , 9690 Fjerritslev
Kontaktperson
Finn Godiksen
Telefon
98211795

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,006 <= 0,050 mg/l 10/02 2021 0,012
Chlorid (Cl) 38,0 <= 250 mg/l 25/04 2018 36,0
Fluorid (F) 0,170 <= 1,50 mg/l 25/04 2018 0,160
Hårdhed, total 11,0 grader dH 10/02 2021 12,0
Kalium 1,20 mg/l 25/04 2018 1,30
Natrium (Na) 19,0 <= 175 mg/l 25/04 2018 19,0
Nitrat (NO3) 7,70 <= 50,0 mg/l 10/02 2021 8,70
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 09/11 2022 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 6,50 >= 5,00 mg/l 10/02 2021 6,50
Sulfat (SO4) 26,0 <= 250 mg/l 25/04 2018 29,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 10/02 2021 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 10/02 2021 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 09/11 2022 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 09/11 2022 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 09/11 2022 < 1,00
Kimtal 22Gr. 4,00 < 200 antal/ml 28/02 2024 7,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 10/02 2021 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,660 <= 20,0 µg/l 11/08 2021 4,70

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 11/08 2021 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 6,50 >= 5,00 mg/l 30/04 2018 5,80
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 30/04 2018 < 0,010
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 11/08 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 11/08 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 11/08 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 11/08 2021 4,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 03/02 2009
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,660 <= 20,0 µg/l 11/08 2021 4,70
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 28/02-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Vandværksvej 35 , 9690 Fjerritslev
Kontaktperson
Finn Godiksen
Telefon
98211795


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66