Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Vejen
Adresse
Rødding Bakkevej 22 , 6630 Rødding
Kontaktperson
Aksel Jensen
Telefon
7484 1670

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Vandværk Nord - Vestermarksvej

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,023 <= 0,050 mg/l 27/06 2018 0,017
Chlorid (Cl) 22,0 <= 250 mg/l 23/10 2017 21,0
Fluorid (F) 0,220 <= 1,50 mg/l 23/10 2017 0,200
Hårdhed, total 10,0 grader dH 27/06 2018 11,0
Kalium 1,30 <= 10,0 mg/l 17/05 2017 2,10
Natrium (Na) 12,0 <= 175 mg/l 17/05 2017 16,0
Nitrat (NO3) 0,610 <= 50,0 mg/l 27/06 2018 0,370
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 27/06 2018 0,002
Oxygen/Iltindhold 10,5 >= 5,00 mg/l 27/06 2018 10,4
Sulfat (SO4) 6,00 <= 250 mg/l 17/05 2017 55,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 27/06 2018 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 27/06 2018 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 27/06 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 27/06 2018 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 27/06 2018
Kimtal 22Gr. 6,00 < 200 antal/ml 27/06 2018 150
Kimtal 37 grader 58,0 antal/ml 11/06 2018 2,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,320 <= 20,0 µg/l 27/06 2018 2,00

Vandværk Syd - Elmevej

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,040 <= 0,050 mg/l 27/06 2018 0,013
Chlorid (Cl) 37,0 <= 250 mg/l 22/12 2017 36,0
Fluorid (F) 0,180 <= 1,50 mg/l 22/12 2017 0,160
Hårdhed, total 10,0 grader dH 27/06 2018 13,0
Kalium 1,30 <= 10,0 mg/l 22/12 2017 1,30
Natrium (Na) 17,0 <= 175 mg/l 22/12 2017 16,0
Nitrat (NO3) 0,590 <= 50,0 mg/l 27/06 2018 0,460
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 27/06 2018 0,001
Oxygen/Iltindhold 9,80 >= 5,00 mg/l 27/06 2018 10,2
Sulfat (SO4) 53,0 <= 250 mg/l 22/12 2017 53,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 27/06 2018 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 27/06 2018 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 27/06 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 27/06 2018 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 27/06 2018
Kimtal 22Gr. 3,00 < 200 antal/ml 27/06 2018 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 22/12 2017 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 27/06 2018

Analyser på ledningsnettet

Ledningsnet Nord - Vestermarksvej

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Oxygen/Iltindhold 9,90 >= 5,00 mg/l 01/09 2017 9,90
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 01/08 2019 < 0,010
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 01/08 2019 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 01/08 2019 < 1,00
Kimtal 22Gr. 8,00 < 200 antal/ml 01/08 2019 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 29/11 2010
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,190 <= 20,0 µg/l 12/12 2016 1,00

Ledningsnet Syd - Elmevej

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Oxygen/Iltindhold 9,20 >= 5,00 mg/l 11/10 2017 10,1
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 01/08 2019 < 0,010
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 01/08 2019 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 01/08 2019 < 1,00
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 01/08 2019 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 09/03 2015 0,130
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 01/08-2019.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Vejen
Adresse
Rødding Bakkevej 22 , 6630 Rødding
Kontaktperson
Aksel Jensen
Telefon
7484 1670

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66