Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Vejen
Adresse
Rødding Bakkevej 22 , 6630 Rødding
Kontaktperson
Karsten Markussen
Telefon
7484 1670

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Vandværk Nord - Vestermarksvej

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 26/03 2024 0,005
Chlorid (Cl) 21,0 <= 250 mg/l 26/03 2024 22,0
Fluorid (F) 0,110 <= 1,50 mg/l 26/03 2024 0,220
Hårdhed, total 11,1 grader dH 26/03 2024 11,2
Kalium 1,30 mg/l 17/05 2017 2,10
Natrium (Na) 12,8 <= 175 mg/l 24/08 2023 14,1
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 26/03 2024 0,300
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 26/03 2024 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 10,6 >= 5,00 mg/l 26/03 2024 10,3
Sulfat (SO4) 4,90 <= 250 mg/l 26/03 2024 6,00
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,002 <= 0,200 mg/l 26/03 2024 0,015
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 26/03 2024 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 26/03 2024 0,000
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 26/03 2024 0,000
Enterokokker 0,000 < 1,00 CFU/100 ml 24/08 2023 0,000
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 26/03 2024 0,000
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 26/03 2024 0,000
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 23/07 2020 < 0,030

Vandværk Syd - Elmevej

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 28/02 2024 < 0,005
Chlorid (Cl) 20,0 <= 250 mg/l 28/02 2024 37,0
Fluorid (F) 0,120 <= 1,50 mg/l 28/02 2024 0,180
Hårdhed, total 12,1 grader dH 28/02 2024 13,0
Kalium 1,30 mg/l 22/12 2017 1,30
Natrium (Na) 12,0 <= 175 mg/l 14/08 2023 15,9
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 28/02 2024 0,300
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 28/02 2024 0,180
Oxygen/Iltindhold 10,1 >= 5,00 mg/l 28/02 2024 10,1
Sulfat (SO4) 11,0 <= 250 mg/l 28/02 2024 53,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,004 <= 0,200 mg/l 28/02 2024 < 0,003
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 28/02 2024 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 28/02 2024 0,000
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 28/02 2024 0,000
Enterokokker 0,000 < 1,00 CFU/100 ml 18/09 2023 0,000
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 28/02 2024 11,0
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 28/02 2024 0,000
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,160 <= 20,0 µg/l 23/07 2020 0,300

Analyser på ledningsnettet

Ledningsnet Nord - Vestermarksvej

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Oxygen/Iltindhold 9,90 >= 5,00 mg/l 01/09 2017 9,90
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 06/11 2020 < 0,010
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/11 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/11 2020 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 06/11 2020 6,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 29/11 2010
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,190 <= 20,0 µg/l 12/12 2016 1,00

Ledningsnet Syd - Elmevej

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Oxygen/Iltindhold 9,20 >= 5,00 mg/l 11/10 2017 10,1
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 06/11 2020 < 0,010
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/11 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/11 2020 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 06/11 2020 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 09/03 2015 0,130
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 06/06-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Vejen
Adresse
Rødding Bakkevej 22 , 6630 Rødding
Kontaktperson
Karsten Markussen
Telefon
7484 1670


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66