Stamdata

Region
Region Hovedstaden
Kommune
Halsnæs
Adresse
Gjethusparken 3, 1. sal , 3300 Frederiksværk
Kontaktperson
Bjarke Kessel
Telefon
47760700
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Kappelhøj vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,004 <= 0,050 mg/l 06/07 2018 0,006
Chlorid (Cl) 72,0 <= 250 mg/l 06/07 2018 150
Fluorid (F) 0,230 <= 1,50 mg/l 06/07 2018 0,770
Hårdhed, total 14,6 grader dH 26/04 2018 18,2
Kalium 5,20 <= 10,0 mg/l 26/04 2018 2,50
Natrium (Na) 89,0 <= 175 mg/l 26/04 2018 31,0
Nitrat (NO3) 5,10 <= 50,0 mg/l 06/07 2018 2,90
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 06/07 2018 0,001
Oxygen/Iltindhold 10,1 >= 5,00 mg/l 26/04 2018 9,88
Sulfat (SO4) 62,0 <= 250 mg/l 06/07 2018 38,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 06/07 2018 0,010
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 06/07 2018 < 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/07 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/07 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. 18,0 < 200 antal/ml 06/07 2018 5,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 06/07 2018 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,770 <= 20,0 µg/l 25/04 2014 < 1,00

Ølsted vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,005 <= 0,050 mg/l 06/07 2018 0,006
Chlorid (Cl) 140 <= 250 mg/l 06/07 2018 150
Fluorid (F) 0,720 <= 1,50 mg/l 06/07 2018 0,770
Hårdhed, total 14,6 grader dH 26/04 2018 16,9
Kalium 5,20 <= 10,0 mg/l 26/04 2018 5,30
Natrium (Na) 89,0 <= 175 mg/l 26/04 2018 98,0
Nitrat (NO3) 3,00 <= 50,0 mg/l 06/07 2018 2,90
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 06/07 2018 0,001
Oxygen/Iltindhold 10,1 >= 5,00 mg/l 26/04 2018 9,90
Sulfat (SO4) 42,0 <= 250 mg/l 06/07 2018 38,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,020 <= 0,200 mg/l 06/07 2018 0,010
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 06/07 2018 < 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/07 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/07 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. 8,00 < 200 antal/ml 06/07 2018 5,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 06/07 2018 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 1,10 <= 20,0 µg/l 14/04 2014 2,30

Analyser på ledningsnettet

Ledningsnet - Kappelhøj

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,020 <= 0,050 mg/l 25/04 2012 < 0,004
Nitrat (NO3) 2,09 <= 50,0 mg/l 12/05 2010
Nitrit (NO2) 0,004 <= 0,100 mg/l 25/04 2012 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 9,70 >= 5,00 mg/l 10/04 2019 7,70
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 10/04 2019 0,010
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 10/04 2019 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 10/04 2019 < 1,00
Kimtal 22Gr. 3,00 < 200 antal/ml 10/04 2019 17,0
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 10/04 2019 2,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,410 <= 20,0 µg/l 05/05 2017 0,730

Ledningsnet - Ølsted

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,020 <= 0,050 mg/l 25/04 2012 < 0,004
Nitrat (NO3) 2,09 <= 50,0 mg/l 12/05 2010
Nitrit (NO2) 0,004 <= 0,100 mg/l 25/04 2012 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 7,20 >= 5,00 mg/l 05/03 2019 8,10
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,010 <= 0,200 mg/l 05/03 2019 < 0,010
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/03 2019 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/03 2019 < 1,00
Kimtal 22Gr. 5,00 < 200 antal/ml 05/03 2019 4,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 05/03 2019 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,410 <= 20,0 µg/l 05/05 2017 0,470
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 10/04-2019.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Hovedstaden
Kommune
Halsnæs
Adresse
Gjethusparken 3, 1. sal , 3300 Frederiksværk
Kontaktperson
Bjarke Kessel
Telefon
47760700
E-mail
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66