Stamdata

Region
Region Hovedstaden
Kommune
Halsnæs
Adresse
Havnevej 8 , 3300 Frederiksværk
Kontaktperson
Michael Arp - Patrick Dahlsen
Telefon
47760700
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Kappelhøj vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,004 <= 0,050 mg/l 21/09 2022 0,020
Chlorid (Cl) 170 <= 250 mg/l 17/04 2019 72,0
Fluorid (F) 0,840 <= 1,50 mg/l 17/04 2019 0,230
Hårdhed, total 17,9 grader dH 21/09 2022 19,3
Kalium 5,70 mg/l 17/04 2019 5,20
Natrium (Na) 100 <= 175 mg/l 17/04 2019 89,0
Nitrat (NO3) 2,90 <= 50,0 mg/l 21/09 2022 7,40
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 21/09 2022 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 10,7 mg/l 21/09 2022 9,10
Sulfat (SO4) 37,0 <= 250 mg/l 17/04 2019 62,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 21/09 2022 0,057
Mangan (Mn) 0,002 <= 0,050 mg/l 21/09 2022 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 21/09 2022 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 21/09 2022 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 21/09 2022 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 21/09 2022 7,00
Kimtal 37 grader 2,00 antal/ml 21/09 2022 2,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,250 <= 20,0 µg/l 21/09 2022 0,490

Ølsted vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,006 <= 0,050 mg/l 21/09 2022 0,006
Chlorid (Cl) 170 <= 250 mg/l 17/04 2019 140
Fluorid (F) 0,840 <= 1,50 mg/l 17/04 2019 0,720
Hårdhed, total 16,4 grader dH 21/09 2022 17,5
Kalium 5,70 mg/l 17/04 2019 5,20
Natrium (Na) 100 <= 175 mg/l 17/04 2019 89,0
Nitrat (NO3) 2,60 <= 50,0 mg/l 21/09 2022 2,90
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 21/09 2022 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 10,9 mg/l 21/09 2022 11,2
Sulfat (SO4) 37,0 <= 250 mg/l 17/04 2019 42,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,035 <= 0,200 mg/l 21/09 2022 0,057
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 21/09 2022 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 21/09 2022 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 21/09 2022 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 21/09 2022 < 1,00
Kimtal 22Gr. 7,00 < 200 antal/ml 21/09 2022 7,00
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 21/09 2022 4,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,200 <= 20,0 µg/l 21/09 2022 0,150

Analyser på ledningsnettet

Ledningsnet - Kappelhøj

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,007 <= 0,050 mg/l 09/09 2022 0,022
Chlorid (Cl) 130 <= 250 mg/l 09/09 2022 100
Fluorid (F) 0,350 <= 1,50 mg/l 09/09 2022 0,320
Hårdhed, total 16,8 grader dH 16/07 1990 16,9
Kalium 6,00 mg/l 16/07 1990 7,00
Natrium (Na) 73,0 <= 175 mg/l 09/09 2022 60,0
Nitrat (NO3) 3,50 <= 50,0 mg/l 09/09 2022 8,30
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 09/09 2022 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 9,40 mg/l 09/05 2019 5,10
Sulfat (SO4) 61,0 <= 250 mg/l 09/09 2022 70,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,011 <= 0,200 mg/l 02/02 2023 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 09/09 2022 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/02 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/02 2023 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 09/09 2022 < 1,00
Kimtal 22Gr. 4,00 < 200 antal/ml 02/02 2023 3,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 09/05 2019 5,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,510 <= 20,0 µg/l 09/09 2022 0,600

Ledningsnet - Ølsted

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,007 <= 0,050 mg/l 20/09 2022 0,006
Chlorid (Cl) 160 <= 250 mg/l 20/09 2022 160
Fluorid (F) 0,800 <= 1,50 mg/l 20/09 2022 0,940
Hårdhed, total 16,8 grader dH 16/07 1990 16,9
Kalium 6,00 mg/l 16/07 1990 7,00
Natrium (Na) 110 <= 175 mg/l 20/09 2022 120
Nitrat (NO3) 2,70 <= 50,0 mg/l 20/09 2022 3,00
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 20/09 2022 0,001
Oxygen/Iltindhold 9,40 mg/l 09/05 2019 9,50
Sulfat (SO4) 39,0 <= 250 mg/l 20/09 2022 37,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,038 <= 0,200 mg/l 22/11 2022 0,062
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 20/09 2022 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 22/11 2022 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 22/11 2022 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 20/09 2022 < 1,00
Kimtal 22Gr. 51,0 < 200 antal/ml 22/11 2022 3,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 07/10 2019 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,150 <= 20,0 µg/l 20/09 2022 0,150
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 02/02-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Hovedstaden
Kommune
Halsnæs
Adresse
Havnevej 8 , 3300 Frederiksværk
Kontaktperson
Michael Arp - Patrick Dahlsen
Telefon
47760700
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66