Stamdata

Region
Region Hovedstaden
Kommune
Halsnæs
Adresse
Havnevej 8 , 3300 Frederiksværk
Kontaktperson
Michael Arp - Jens Kristensen
Telefon
47760700
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Kappelhøj vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,004 <= 0,050 mg/l 04/03 2024 0,004
Chlorid (Cl) 170 <= 250 mg/l 17/04 2019 72,0
Fluorid (F) 0,840 <= 1,50 mg/l 17/04 2019 0,230
Hårdhed, total 20,0 grader dH 04/03 2024 19,0
Kalium 5,70 mg/l 17/04 2019 5,20
Natrium (Na) 100 <= 175 mg/l 17/04 2019 89,0
Nitrat (NO3) 9,60 <= 50,0 mg/l 04/03 2024 6,70
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 04/03 2024 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 9,70 mg/l 04/03 2024 9,10
Sulfat (SO4) 37,0 <= 250 mg/l 17/04 2019 62,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 04/03 2024 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 04/03 2024 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 04/03 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 04/03 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 04/03 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. 10,0 < 200 antal/ml 04/03 2024 6,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 04/03 2024 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,380 <= 20,0 µg/l 04/03 2024 0,390

Ølsted vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,006 <= 0,050 mg/l 21/09 2022 0,006
Chlorid (Cl) 170 <= 250 mg/l 17/04 2019 140
Fluorid (F) 0,840 <= 1,50 mg/l 17/04 2019 0,720
Hårdhed, total 16,4 grader dH 21/09 2022 17,5
Kalium 5,70 mg/l 17/04 2019 5,20
Natrium (Na) 100 <= 175 mg/l 17/04 2019 89,0
Nitrat (NO3) 2,60 <= 50,0 mg/l 21/09 2022 2,90
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 21/09 2022 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 10,9 mg/l 21/09 2022 11,2
Sulfat (SO4) 37,0 <= 250 mg/l 17/04 2019 42,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,070 <= 0,200 mg/l 11/09 2023 0,035
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 21/09 2022 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 11/09 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 11/09 2023 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 11/09 2023 < 1,00
Kimtal 22Gr. 11,0 < 200 antal/ml 11/09 2023 7,00
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 21/09 2022 4,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,200 <= 20,0 µg/l 21/09 2022 0,150

Analyser på ledningsnettet

Ledningsnet - Kappelhøj

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,004 <= 0,050 mg/l 22/03 2023 0,007
Chlorid (Cl) 120 <= 250 mg/l 22/03 2023 130
Fluorid (F) 0,360 <= 1,50 mg/l 22/03 2023 0,350
Hårdhed, total 16,8 grader dH 16/07 1990 16,9
Kalium 6,00 mg/l 16/07 1990 7,00
Natrium (Na) 74,0 <= 175 mg/l 22/03 2023 73,0
Nitrat (NO3) 7,30 <= 50,0 mg/l 22/03 2023 3,50
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 22/03 2023 0,001
Oxygen/Iltindhold 9,40 mg/l 09/05 2019 5,10
Sulfat (SO4) 59,0 <= 250 mg/l 22/03 2023 61,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 04/03 2024 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 22/03 2023 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 04/03 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 04/03 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 04/03 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. 3,00 < 200 antal/ml 04/03 2024 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 09/05 2019 5,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 1,00 <= 20,0 µg/l 22/03 2023 0,510

Ledningsnet - Ølsted

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,010 <= 0,050 mg/l 19/09 2023 0,007
Chlorid (Cl) 160 <= 250 mg/l 19/09 2023 160
Fluorid (F) 0,820 <= 1,50 mg/l 19/09 2023 0,800
Hårdhed, total 16,8 grader dH 16/07 1990 16,9
Kalium 6,00 mg/l 16/07 1990 7,00
Natrium (Na) 110 <= 175 mg/l 19/09 2023 110
Nitrat (NO3) 2,60 <= 50,0 mg/l 19/09 2023 2,70
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 19/09 2023 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 9,40 mg/l 09/05 2019 9,50
Sulfat (SO4) 38,0 <= 250 mg/l 19/09 2023 39,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,067 <= 0,200 mg/l 27/02 2024 0,037
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 19/09 2023 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 27/02 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 27/02 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 27/02 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. 4,00 < 200 antal/ml 27/02 2024 8,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 07/10 2019 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,890 <= 20,0 µg/l 19/09 2023 < 0,150
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 26/04-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Hovedstaden
Kommune
Halsnæs
Adresse
Havnevej 8 , 3300 Frederiksværk
Kontaktperson
Michael Arp - Jens Kristensen
Telefon
47760700
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66