Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Aalborg
Adresse
Skorstensfejervej 10 , 9230 Svenstrup
Kontaktperson
Jan Hjermitslev
Telefon
40875746
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,020 <= 0,050 mg/l 04/10 2021 0,030
Chlorid (Cl) 38,0 <= 250 mg/l 14/09 2017 36,0
Fluorid (F) 0,400 <= 1,50 mg/l 14/09 2017 0,400
Hårdhed, total 13,3 grader dH 04/10 2021 13,1
Kalium 2,61 mg/l 14/09 2017 2,15
Natrium (Na) 20,6 <= 175 mg/l 14/09 2017 20,8
Nitrat (NO3) 30,0 <= 50,0 mg/l 04/10 2021 29,0
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 04/10 2021 0,003
Oxygen/Iltindhold 7,10 mg/l 04/10 2021 5,00
Sulfat (SO4) 25,0 <= 250 mg/l 14/09 2017 22,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,003 <= 0,200 mg/l 04/10 2021 < 0,002
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 04/10 2021 < 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 04/10 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 04/10 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 04/10 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 04/10 2021 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 31/01 2020 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 2,45 <= 20,0 µg/l 04/10 2021 2,36

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrat (NO3) 41,0 <= 50,0 mg/l 05/10 2006 39,0
Oxygen/Iltindhold 6,10 mg/l 16/02 2018 8,60
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,005 <= 0,200 mg/l 16/02 2018 0,006
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 25/02 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 25/02 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 25/02 2021 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 2,53 <= 20,0 µg/l 08/11 2017 2,29
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 04/10-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Aalborg
Adresse
Skorstensfejervej 10 , 9230 Svenstrup
Kontaktperson
Jan Hjermitslev
Telefon
40875746
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66