Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Rebild
Adresse
Højvang 21 , 9530 Støvring
Kontaktperson
Bent Søgaard
Telefon
98 38 54 09

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,010 <= 0,050 mg/l 26/02 2019 < 0,005
Chlorid (Cl) 19,0 <= 250 mg/l 07/03 2018 20,0
Fluorid (F) 0,190 <= 1,50 mg/l 07/03 2018 0,210
Hårdhed, total 11,0 grader dH 03/10 2017 9,60
Kalium 1,10 <= 10,0 mg/l 03/10 2017 0,990
Natrium (Na) 9,40 <= 175 mg/l 03/10 2017 8,00
Nitrat (NO3) 5,00 <= 50,0 mg/l 07/03 2018 5,70
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 26/02 2019 0,001
Oxygen/Iltindhold 7,00 >= 5,00 mg/l 26/02 2019 6,30
Sulfat (SO4) 16,0 <= 250 mg/l 03/10 2017 16,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 26/02 2019 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 07/03 2018 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 26/02 2019 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 26/02 2019 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 26/02 2019 4,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 07/03 2018 < 1,00

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrit (NO2) < 0,010 <= 0,100 mg/l 29/09 2004 < 0,010
Oxygen/Iltindhold 6,70 >= 5,00 mg/l 07/03 2018 5,20
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,018 <= 0,200 mg/l 07/03 2018 < 0,010
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 07/03 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 07/03 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 07/03 2018 6,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 3,40 <= 20,0 µg/l 07/03 2018 3,10
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 26/02-2019.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Rebild
Adresse
Højvang 21 , 9530 Støvring
Kontaktperson
Bent Søgaard
Telefon
98 38 54 09

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66