Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Hjørring
Adresse
Ingstrupvej 18 , 9480 Løkken
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 27/09 2021 < 0,020
Chlorid (Cl) 53,0 <= 250 mg/l 26/10 2017 51,0
Fluorid (F) 0,100 <= 1,50 mg/l 26/10 2017 0,100
Hårdhed, total 12,9 grader dH 14/08 2018 13,1
Kalium 6,19 mg/l 21/11 2016 6,19
Natrium (Na) 31,2 <= 175 mg/l 21/11 2016 32,3
Nitrat (NO3) 5,00 <= 50,0 mg/l 27/09 2021 4,90
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 25/01 2023 0,002
Oxygen/Iltindhold 10,3 mg/l 14/08 2018 11,3
Sulfat (SO4) 58,0 <= 250 mg/l 26/10 2017 58,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,046 <= 0,200 mg/l 27/09 2021 0,039
Mangan (Mn) 0,001 <= 0,050 mg/l 27/09 2021 < 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. 140 < 1,00 MPN/100 ml 22/03 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 22/03 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 25/01 2023 < 1,00
Kimtal 22Gr. 35,0 < 200 antal/ml 23/11 2023 6,00
Kimtal 37 grader 5,00 antal/ml 01/10 2021 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,380 <= 20,0 µg/l 27/09 2021 0,340

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Nitrit (NO2) < 0,010 <= 0,100 mg/l 22/01 2009 < 0,010
Oxygen/Iltindhold 10,6 mg/l 26/10 2017 10,3
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,011 <= 0,200 mg/l 26/10 2017 0,012
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 26/10 2017 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 26/10 2017 < 1,00
Kimtal 22Gr. 25,0 < 200 antal/ml 26/10 2017 19,0
Kimtal 37 grader 9,00 antal/ml 14/03 2017 4,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,740 <= 20,0 µg/l 10/08 2016 0,330
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 22/03-2024.
Overskridelser

Coliforme bakt.37Gr.

Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Hjørring
Adresse
Ingstrupvej 18 , 9480 Løkken
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66