Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Aalborg
Adresse
Houvej 133 , 9370 Hals
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,031 <= 0,050 mg/l 25/03 2019 0,005
Chlorid (Cl) 55,0 <= 250 mg/l 06/03 2018 52,0
Fluorid (F) 0,180 <= 1,50 mg/l 06/03 2018 0,210
Hårdhed, total 14,0 grader dH 12/03 2019 15,0
Kalium 3,50 <= 10,0 mg/l 06/03 2018 4,20
Natrium (Na) 29,0 <= 175 mg/l 06/03 2018 30,0
Nitrat (NO3) 5,50 <= 50,0 mg/l 25/03 2019 4,80
Nitrit (NO2) 0,009 <= 0,100 mg/l 25/03 2019 0,001
Oxygen/Iltindhold 9,30 >= 5,00 mg/l 12/03 2019 9,90
Sulfat (SO4) 84,0 <= 250 mg/l 06/03 2018 54,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,060 <= 0,200 mg/l 25/03 2019 0,086
Mangan (Mn) 0,007 <= 0,050 mg/l 25/03 2019 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 25/03 2019 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 25/03 2019 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 12/03 2019
Kimtal 22Gr. 12,0 < 200 antal/ml 25/03 2019 4,00
Kimtal 37 grader 4,00 antal/ml 25/03 2019 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,140 <= 20,0 µg/l 12/03 2019 < 2,00

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrit (NO2) < 0,010 <= 0,100 mg/l 15/08 2002
Oxygen/Iltindhold 10,4 >= 5,00 mg/l 21/03 2018 7,50
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,068 <= 0,200 mg/l 21/03 2018 0,070
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 12/03 2019 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 12/03 2019 < 1,00
Kimtal 22Gr. 6,00 < 200 antal/ml 12/03 2019 9,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 29/11 2016 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,200 <= 20,0 µg/l 30/08 2017 0,680
Kontrolboringer
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 25/03-2019.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Aalborg
Adresse
Houvej 133 , 9370 Hals
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66