Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Aalborg
Adresse
Houvej 133 , 9370 Hals
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 11/11 2020 0,014
Chlorid (Cl) 55,0 <= 250 mg/l 06/03 2018 52,0
Fluorid (F) 0,180 <= 1,50 mg/l 06/03 2018 0,210
Hårdhed, total 18,0 grader dH 19/08 2020 14,0
Kalium 3,50 mg/l 06/03 2018 4,20
Natrium (Na) 29,0 <= 175 mg/l 06/03 2018 30,0
Nitrat (NO3) 3,50 <= 50,0 mg/l 11/11 2020 2,80
Nitrit (NO2) 0,003 <= 0,100 mg/l 11/11 2020 0,002
Oxygen/Iltindhold 10,6 mg/l 19/08 2020 10,4
Sulfat (SO4) 84,0 <= 250 mg/l 06/03 2018 54,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,290 <= 0,200 mg/l 19/09 2023 0,054
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 19/08 2020 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 15/01 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 15/01 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 19/09 2023 < 1,00
Kimtal 22Gr. 6,00 < 200 antal/ml 15/01 2024 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 23/02 2021 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,110 <= 20,0 µg/l 19/08 2020 0,140

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 11/11 2020 0,015
Chlorid (Cl) 49,1 <= 250 mg/l 20/03 2003 45,9
Fluorid (F) 0,170 <= 1,50 mg/l 20/03 2003 0,130
Hårdhed, total 14,0 grader dH 20/03 2003 13,0
Kalium 4,00 mg/l 20/03 2003 3,60
Natrium (Na) 26,0 <= 175 mg/l 20/03 2003 26,0
Nitrat (NO3) 3,60 <= 50,0 mg/l 11/11 2020 3,40
Nitrit (NO2) 0,003 <= 0,100 mg/l 11/11 2020 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 10,4 mg/l 15/07 2020 10,4
Sulfat (SO4) 57,0 <= 250 mg/l 20/03 2003 57,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,068 <= 0,200 mg/l 21/03 2018 0,070
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 27/02 2020 0,012
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 11/11 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 11/11 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 3,00 < 200 antal/ml 11/11 2021 23,0
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 19/03 2020 8,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,200 <= 20,0 µg/l 30/08 2017 0,680
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 12/02-2024.
Overskridelser

Jern (Fe)

Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Aalborg
Adresse
Houvej 133 , 9370 Hals
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66